Deze maatregel is aangemeld onder de Europese Tijdelijke Kaderregeling COVID-19, artikel 3.12 en zal in werking treden na goedkeuring door Europa.

In 't kort

Op 29 januari 2021 keurde de Vlaamse Regering het corona globalisatiemechanisme principieel goed. Dit steunmechanisme biedt financiële ondersteuning aan ondernemingen die in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 een omzetdaling van minstens 60% én een boekhoudkundig verlies hebben geleden ingevolge de coronavirusmaatregelen.

Deze maatregel is aangemeld onder de Europese Tijdelijke Kaderregeling COVID-19, artikel 3.12 en zal in werking treden na goedkeuring door Europa.

De steunaanvraag kan nog niet ingediend worden.

Samengevat

Voor wie?
Vlaamse ondernemingen getroffen door verstrengde coronamaatregelen
Voor wat?
omzetdaling van minstens 60% en een boekhoudkundig verlies tussen 1 april en 31 december 2020
Bedrag
10% van de omzet, exclusief btw

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail