Voorlopige informatie. De meldingsprocedure voor goedkeuring van de Europese Commissie loopt nog dus er zijn nog wijzigingen mogelijk!

In 't kort

Via de heropstartlening kunnen ondernemers die handelsgoederen moeten aankopen zoals kleinhandelaars en horeca-uitbaters met een concrete liquiditeitsnood een lening afsluiten voor de financiering van de aankopen van handelsgoederen, voorraden en overige heropstartkosten. De lening wordt verstrekt voor twee of drie jaar met een rente van 1 procent. De omvang van de heropstartlening wordt beperkt tot 25% van de geboekte aankopen van handelsgoederen in het referentiejaar 2019. 

De looptijd van de lening is beperkt tot 24 maanden voor leningen tot € 50.000. Voor leningen boven de € 50.000 bedraagt de looptijd 36 maanden De terugbetalingen gebeuren vanaf de 12de maand na datum van de leningsovereenkomst. De heropstartlening heeft een minimumbedrag van € 10.000 en een maximumbedrag van € 750.000.

De leningen worden toegekend op het niveau van de onderneming of vennootschap met volgende rechtsvormen:

  • een natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent;
  • een vennootschap van privaatrecht met rechtspersoonlijkheid;
  • een vereniging zonder winstoogmerk;
  • een buitenlandse onderneming met een juridisch statuut dat gelijkwaardig is aan de drie voorgaande rechtsvormen.

De steunaanvrager moet een operationele exploitatiezetel hebben in het Vlaamse Gewest.

Enkel ondernemingen die intrinsiek gezond waren voor de crisis (situatie 31/12/2019) komen in aanmerking. De onderneming moet actief zijn, niet gevat door een insolventieprocedure, geen RSZ-dagvaarding hebben en geen openstaande schulden hebben bij het Fonds voor Innoveren en Ondernemen. Het intrinsiek gezond karakter zal bij de aanvraag door VLAIO worden nagegaan via diverse vormen van controle. 

Een aanvraag voor een heropstartlening kan enkel online ingediend worden. Indien de aanvraag ontvankelijk is, stuurt VLAIO de gegevens door naar  PMV/z-Leningen nv voor de opmaak van de leningsovereenkomst. 

VLAIO werkt aan het wettelijk kader van de heropstartlening. Dit houdt ook in dat de meldingsprocedure voor goedkeuring van de Europese Commissie nog loopt en nog wijzigingen mogelijk zijn. Van zodra de datum duidelijk is waarop de applicatie gebouwd zal zijn, zal VLAIO deze bekend maken. Vanaf deze datum kan een aanvraag voor een heropstartlening ingediend worden.

Samengevat

Voor wie?
Vlaamse ondernemers die handelsgoederen moeten aankopen
Voor wat?
lening voor de financiering van heropstartkosten
Bedrag
lening op 2 of 3 jaar aan 1% rente

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail