In 't kort

Update 2/10: Een aanvraag voor een handelshuurlening kan je indienen tot 1 december 2020. De aanvraag dient door de verhuurder bevestigd te zijn voor 4 december 2020.

Omwille van de coronamaatregelen werden sommige bedrijven verplicht de deuren te sluiten. Door de bijhorende liquiditeitsproblemen hebben veel ondernemingen moeilijkheden om de handelshuur te betalen. Om deze ondernemingen te ondersteunen werd het systeem van handelshuurlening in het leven geroepen. 

De handelshuurlening is gebaseerd op een vrijwillige overeenkomst tussen huurder en verhuurder, waarbij de verhuurder een of twee maanden huur kwijtscheldt en de Vlaamse overheid vervolgens maximaal twee maanden huur voorschiet d.m.v. een lening aan de huurder (via PMV/z-Leningen). De uitbetaling gebeurt rechtstreeks aan de verhuurder.

Bemiddeling nodig om in gesprek te gaan met je verhuurder? Vraag dit hier aan.

Samengevat

Voor wie?
Bedrijven met fysieke inrichting die moesten sluiten door coronamaatregelen en bedrijven uit de eventsector
Voor wat?
Liquiditeitsproblemen m.b.t. betaling handelshuur
Bedrag
Lening op 2 jaar van max. € 35.000 aan 2% per jaar

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail