Straat met handelszaken in Brugge - foto van Unsplash

Handelshuurlening

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Opgelet: Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 30 juni 2021 (20u) en dienen door de verhuurder bevestigd te zijn voor 7 juli 2021 (20u)

In 't kort

Omwille van de coronamaatregelen werden sommige bedrijven verplicht de deuren te sluiten. Door de bijhorende liquiditeitsproblemen hebben veel ondernemingen moeilijkheden om de handelshuur te betalen. Om deze ondernemingen te ondersteunen werd het systeem van handelshuurlening in het leven geroepen. 

De handelshuurlening is gebaseerd op een vrijwillige overeenkomst tussen huurder en verhuurder, waarbij de verhuurder een of twee maanden huur kwijtscheldt en de Vlaamse overheid vervolgens een aantal maanden huur voorschiet d.m.v. een lening aan de huurder (via PMV/z-Leningen). De uitbetaling gebeurt rechtstreeks aan de verhuurder.

Aanvragen kan tot en met 30 juni 2021 (20u)!

Een aanvraag voor een handelshuurlening kan je indienen tot en met 30 juni 2021 (20u). De aanvraag dient bovendien door de verhuurder bevestigd te zijn voor 7 juli 2021 (20u).

Belangrijkste wijzigingen sedert 04/01/2021:

  • De handelshuurlening kan maximaal vier maanden huur bedragen (i.p.v. voorheen 2 maanden), met een maximumbedrag van 60.000 euro per pand. De verplichte kwijtschelding door de verhuurder wordt niet opgetrokken en blijft dus minimaal 1 maand. 
  • Ondernemingen met meerdere panden kunnen eventueel meerdere handelshuurleningen verkrijgen. Het totale bedrag dat één onderneming kan ontlenen wordt verhoogd tot maximaal 150.000 euro (voor alle panden samen).
  • Huurders die reeds een handelshuurlening verkregen volgens de oude regeling (voor 1 of 2 maanden huur) hebben de mogelijkheid om een uitbreiding (extra lening) te vragen, tot in totaliteit maximaal 4 maanden huur en een maximum totaalbedrag van € 60.000 per pand, zonder dat een bijkomende kwijtschelding door de verhuurder vereist is.
  • Ook ondernemingen die gestart zijn na 12 maart 2020 komen in aanmerking voor een handelshuurlening

Samengevat

Voor wie?
Bedrijven met fysieke inrichting die moesten sluiten door coronamaatregelen en bedrijven uit de eventsector
Voor wat?
Liquiditeitsproblemen m.b.t. betaling handelshuur
Bedrag
Lening op 2 jaar van max. € 60.000 per pand aan 2% per jaar

Delen:

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail