Minnelijk afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen

Laatst gewijzigd op 3 mei 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen
Voor wat
betalingsmoeilijkheden
RSZ afbetalingsplan
uitstel van RSZ-bijdragen

Wat houdt de maatregel in

Werkgevers die moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen, kunnen minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen die zij verschuldigd zijn omdat ze personeel tewerkstellen.

Wie komt in aanmerking

Werkgevers die personeel tewerkstellen en die moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen.

Klassiek minnelijk afbetalingsplan

Het klassieke minnelijk afbetalingsplan geldt voor alle kwartalen en rechtzettingen.

Het uitstel loopt in principe over 12 maanden met toepassing van sancties van laattijdigheid. Dit kan worden uitgebreid tot 24 maanden wanneer de werkgever aantoont met behulp van alle elementen en/of documenten gevraagd door de RSZ dat het toestaan van een termijn van meer dan 12 maanden het enige middel is om zijn schuld te kunnen aanzuiveren met betrekking tot van de levensvatbaarheid van de onderneming.

Deze zijn begrepen in de betalingsmodaliteiten, met mogelijke kwijtschelding a posteriori wanneer de bijdragen betaald zijn.

Door dit afbetalingsplan kan je de schulden aflossen aan de hand van maandelijkse afbetalingen. Zo vermijd je de terugvordering via dwangbevel en de nadelen die dat meebrengt, zoals gerechtskosten. Als je het plan naleeft, kan je jouw economische activiteiten normaal voortzetten.

Aanvraagprocedure

Om een minnelijk afbetalingsplan te krijgen, moet men een online aanvraagformulier invullen gericht aan de RSZ.  Een RSZ-medewerker contacteert je binnen de 2 werkdagen als er vragen of opmerkingen zijn over jouw aanvraag. Je kan een antwoord verwachten binnen de 10 werkdagen.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.

Contact

Afdeling / Dienst
Dienst Minnelijke invordering RSZ
Adres

Victor Hortaplein 11
1060 Brussel
België

Telefoon