Minnelijk afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen

Laatst gewijzigd op 5 jul 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen
Voor wat
betalingsmoeilijkheden ingevolge coronavirus
Minnelijke afbetalingstermijnen
eerste en tweede kwartaal 2021

Wat houdt de maatregel in

Werkgevers die moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen, kunnen minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen die zij verschuldigd zijn omdat ze personeel tewerkstellen.

Daarnaast geldt er nog steeds het klassieke minnelijk afbetalingsplan dat geldt voor alle kwartalen en rechtzettingen.

Werkgevers die moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen tijdens de coronacrisis, kunnen ook voor het eerste en het tweede kwartaal 2021 een minnelijk afbetalingsplan krijgen met een duur van maximaal 24 maanden. Deze wet van 14 maart 2021 werd gepubliceerd op 19 maart in het BS.
Deze maatregel geldt ook voor het derde kwartaal van 2021. Je kan meer informatie raadplegen in het Wetsontwerp houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie  (Hoofdstuk 2, artikel 24) op dekamer.be.

Wie komt in aanmerking

Werkgevers die personeel tewerkstellen en die moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen.

Omvang steun

De maatregel is van toepassing op de volgende bijdragen:

  • de bijdragen voor het vakantiegeld van het boekjaar 2019 en het boekjaar 2020
  • sociale bijdragen voor het 1e, 2de, 3de en 4de kwartaal van 2020 en het 1ste en 2de kwartaal 2021
  • bepaalde wijzigingen van bijdragen

De forfaitaire vergoeding wegens het niet naleven van de verplichting tot betaling van voorschotten, is niet van toepassing voor de 4 kwartalen van 2020. Deze maatregel werd verlengd voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. Zie Wet van 14 maart 2021.

Dit minnelijk afbetalingsplan heeft een duur van maximaal 24 maanden.

Verlenging derde kwartaal 2021

Deze maatregel geldt ook voor het derde kwartaal van 2021. Je kan meer informatie raadplegen in het Wetsontwerp houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie  (Hoofdstuk 2, artikel 24) op dekamer.be.

Aanvraagprocedure

Om een minnelijk afbetalingsplan te krijgen, moest men een online aanvraagformulier invullen gericht aan de RSZ. In het verzoek moet ook uitgelegd worden hoe de onderneming door het coronavirus werd getroffen.

Klassiek minnelijk afbetalingsplan

Naast deze maatregel specifiek gericht naar de coronacrisis bestaat er ook het klassieke minnelijk afbetalingsplan dat geldt voor alle kwartalen en rechtzettingen.

Het maximale uitstel loopt over 24 maanden met toepassing van sancties van laattijdigheid.

Deze zijn begrepen in de betalingsmodaliteiten, met mogelijke kwijtschelding a posteriori wanneer de bijdragen betaald zijn.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.

Contact

Meer informatie kan je bekomen bij je sociaal secretariaat of bij de 'Dienst Minnelijke invordering RSZ'. Deze dienst is elke werkdag bereikbaar tussen 9 uur en 11.30 uur of na afspraak op onderstaand telefoonnummer.

Meer info kan je ook terugvinden via de Administratieve instructies RSZ Minnelijk afbetalingsplan COVID-19 > Crisismaatregel COVID-19.

Afdeling / Dienst
Dienst Minnelijke invordering RSZ
Adres

Victor Hortaplein 11
1060 Brussel
België

Telefoon