Minnelijk afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen

Laatst gewijzigd op 7 apr 2022 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen
Voor wat
betalingsmoeilijkheden
RSZ afbetalingsplan
uitstel van RSZ-bijdragen

Wat houdt de maatregel in

Werkgevers die moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen, kunnen minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen die zij verschuldigd zijn omdat ze personeel tewerkstellen.

Wie komt in aanmerking

Werkgevers die personeel tewerkstellen en die moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen.

Klassiek minnelijk afbetalingsplan

Het klassieke minnelijk afbetalingsplan geldt voor alle kwartalen en rechtzettingen.

Het maximale uitstel loopt over 24 maanden met toepassing van sancties van laattijdigheid.

Deze zijn begrepen in de betalingsmodaliteiten, met mogelijke kwijtschelding a posteriori wanneer de bijdragen betaald zijn.

Door dit afbetalingsplan kan je de schulden aflossen aan de hand van maandelijkse afbetalingen. Zo vermijd je de terugvordering via dwangbevel en de nadelen die dat meebrengt, zoals gerechtskosten. Als je het plan naleeft, kunt je jouw economische activiteiten normaal voortzetten.

Afbetalingsplan coronacrisis (afgelopen)

Werkgevers konden bij moeilijkheden door het coronavirus bij de RSZ een minnelijk afbetalingsplan aanvragen voor de door de werkgever aangegeven bijdragen voor:

  • de bijdragen jaarlijkse vakantie voor de dienstjaren 2019, 2020 en 2021,
  • de sociale bijdragen voor de 4 kwartalen van 2020, 2021 en het eerste kwartaal 2022, en
  • bepaalde bijdragewijzigingen.

De forfaitaire vergoeding wegens het niet naleven van de verplichting tot betaling van voorschotten, is niet van toepassing voor de 4 kwartalen van 2020 en 2021 en het eerste kwartaal 2022.

Aanvraagprocedure

Om een minnelijk afbetalingsplan te krijgen, moet men een online aanvraagformulier invullen gericht aan de RSZ. 

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.

Contact

Meer informatie kan je bekomen bij je sociaal verzekeringsfonds of bij de 'Dienst Minnelijke invordering RSZ'. Deze dienst is elke werkdag bereikbaar tussen 9 uur en 12 uur of na afspraak op onderstaand telefoonnummer.

Afdeling / Dienst
Dienst Minnelijke invordering RSZ
Adres

Victor Hortaplein 11
1060 Brussel
België

Telefoon