'Belastingvoordeel kwijtschelding huur' en 'Tax Shelter COVID-19'

Publicatiedatum
We geven hier een woordje meer uitleg over twee belangrijke federale steunmaatregelen voor ondernemers getroffen door de coronacrisis, met name het 'Belastingvoordeel kwijtschelding huur' en de 'Tax Shelter COVID-19'.
euro wordt met vergrootglas gezocht

Federale steun verlengd tot eind juni

De Federale regering besliste op 12 februari om een heel pakket aan steunmaatregelen te verlengen tot eind juni én ook nog bijkomende economische steunmaatregelen te voorzien in het kader van de aanhoudende coronacrisis. De juridische basis van heel wat van deze maatregelen is dit Wetsontwerp dat je al kan raadplegen op dekamer.be. Dit is ook het geval voor de fiscale voordelen ‘Belastingvoordeel kwijtschelding huur’ en ‘Tax shelter COVID-19’. 

Belastingvoordeel kwijtschelding huur

Waar gaat het over?

Wie een pand verhuurt aan een zelfstandige in hoofdberoep, een kleine vennootschap of een kleine vereniging, die verplicht gesloten is door de federale coronamaatregelen, kan binnenkort een belastingvoordeel bekomen van 30% van de kwijtgescholden huurprijs en huurvoordelen in de maanden maart, april en/of mei 2021. 

Er gelden wel 2 beperkingen: 

 • De verhuurder mag maximum € 5.000 per maand per overeenkomst kwijtschelden. 
 • En in totaal kan de verhuurder maximum € 45.000 per maand kwijtschelden.

Dit voordeel kan genoten worden door zowel particuliere verhuurders als beroepsmatige verhuurders. 

Concreet kan de verhuurder op deze manier een belastingvermindering (in de personenbelasting) of een belastingkrediet (in de vennootschapsbelasting) verkrijgen van maximaal € 13.500.

Wat moet je zeker weten:

 • Er mogen geen banden zijn tussen de huurder en verhuurder.
 • Het belastingvoordeel kan enkel verkregen worden voor het beroepsgedeelte van het pand.
 • Bij een gedeeltelijke kwijtschelding, moet het gaan over minstens 40% van de huur en de huurvoordelen van het beroepsgedeelte voor de betrokken maand(en).
 • Het gaat niet alleen over de kwijtschelding van de huurprijs, maar ook van de huurvoordelen. Huurvoordelen zijn de regelmatig weerkerende geldelijke lasten waarvan in de huurovereenkomst is bepaald dat ze door de huurder ten voordele van de verhuurder moeten worden gedragen.
 • Ook als er huur betaald wordt op jaarlijkse, zesmaandelijkse basis enz... kan het voordeel worden verkregen. 
 • De kwijtschelding moet wel vrijwillig zijn én in een schriftelijke overeenkomst worden gegoten, waarvan er een afschrift ten laatste op 15 juli 2021 aan FOD Financiën moet worden bezorgd.

Graag meer info?

Meer informatie over deze maatregel lees je hier in de Subsidiedatabank.

Let op! Deze maatregel is nog niet operationeel. We houden je hiervan op de hoogte via de nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.
 

Tax Shelter COVID-19

Waar gaat het over?

Om particulieren aan te moedigen kapitaal te investeren in ondernemers die het moeilijk hebben in deze crisis wordt er voor de tweede maal in deze crisis een Tax Shelter gelanceerd voor kleine vennootschappen waarvan de omzet voor de periode van 2 november 2020 tot 31 december 2020 met minstens 30% gedaald was ten opzichte van dezelfde periode van 2019.

Investeer je als particulier tussen 1 januari 2021 en 31 augustus 2021 kapitaal in deze ondernemingen? Dan krijg je binnenkort hiervoor in ruil een belastingvermindering in de personenbelasting van 20%.

Ook hier gelden beperkingen: 

 • De investeerder kan voor maximaal € 100.000 per belastbaar tijdperk deze belastingvermindering bekomen.
 • Verwerft de investeerder hierdoor meer dan 30% van het eigen vermogen in de vennootschap, dan wordt het bedrag van de belastingvermindering beperkt tot 30%. 

Wat moet je zeker weten:

 • Ook bedrijfsleiders kunnen deze belastingvermindering bekomen. In geval van een gemeenschappelijke aanslag kan elke echtgenoot aanspraak maken op de belastingvermindering voor de uitgaven die hij of zij heeft gedaan.
 • Het moet gaan om nieuwe aandelen uitgegeven naar aanleiding van een kapitaalverhoging in de periode van 1 januari 2021 en 31 augustus 2021.
 • Zij moeten in geld zijn betaald. Inbrengen in natura zijn uitgesloten alsook converteerbare leningen. 
 • De aandelen moeten uiterlijk op 31 augustus 2021 volledig volstort zijn.
 • De aandelen moeten gedurende vijf jaar worden behouden door de belastingplichtige investeerder.
 • De kleine vennootschap mag op deze manier niet meer dan € 250.000 fiscaal aangemoedigde inbrengen ontvangen. Dit maximumbedrag van € 250.000 staat wel los van de maximumbedragen die de vennootschap ontving in het kader van de Tax Shelter voor startende ondernemingen, de Tax Shelter voor scale ups (groeibedrijven) en/of de Tax Shelter Covid-19 (omzetdaling van 30% periode 14 maart tot 30 april 2020). 

Graag meer info?

Je kan deze maatregel hier in detail raadplegen in de Subsidiedatabank.

Let op! Ook deze maatregel is nog niet operationeel. We houden je hiervan op de hoogte via de nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Overzicht steunpakket 

Een overzicht van dit steunpakket kan je raadplegen via het nieuwsbericht Federale regering verlengt en breidt steunpakket uit.

Via de coronavirus filter in de Subsidiedatabank en via de nieuwsbrief van de Subsidiedatabank houden we je op de hoogte van de inwerkingtreding van deze steun.

 

De voornaamste steunmaatregelen voor ondernemers getroffen door de coronacrisis in een notendop:

(!) Belangrijk, deze steunmaatregelen veranderen geregeld, worden verlengd of uitgebreid. Blijf op de hoogte door je hier in te schrijven voor onze corona update voor bedrijven!

Steun via VLAIO:

Een overzicht van wat VLAIO aanbiedt om jouw bedrijf te steunen tijdens en na de coronacrisis vind je op vlaio.be/corona.

Andere belangrijke Vlaamse steun:

Voor een volledig up-to-date overzicht van alle Vlaamse steun kan je steeds terecht op deze pagina in onze subsidiedatabank.

Belangrijke federale steun:

Alle maatregelen van de federale overheid en andere instanties vind je in de subsidiedatabank met filter 'coronavirus'.