Steun toeristische sector (coronavirus)

Laatst gewijzigd op 27 jul 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen uit de toeristische sector
Voor wat
o.m. investeringen in de heropstart na de coronacrisis
Subsidie
varieert per instrument

Wat houdt de maatregel in

Om de toeristische sector te ondersteunen tijdens de coronacrisis hebben zowel de provincie West-Vlaanderen als de Vlaamse overheid, via Toerisme Vlaanderen verschillende subsidies en initiatieven uitgewerkt.

Zo kan je als private toeristische kmo bij Westtour terecht voor steun bij investeringen die de onderneming coronaproof maken. De sociaal-toeristische sector (jeugdverblijven, vakantieorganisaties en zorgverblijven) kan bij Toerisme Vlaanderen terecht voor financiële steun ter compensatie van hun omzetverlies. 

Transitiesteun voor toeristische ondernemingen (West-Vlaanderen)

Met deze subsidie wil de provincie West-Vlaanderen inspelen op de coronacrisis en ondersteuning bieden aan private toeristische kmo's (ook vzw's). 

Wie komt in aanmerking

Deze relancesteun richt zich tot volgende spelers uit de private sector in West-Vlaanderen:

 • logiesondernemingen: provincie familiale hotels, B&B’s, vakantiewoningen, kampeerbedrijven, vakantiecentra, jeugd- en groepsverblijven en hostels. Voor de jeugdverblijven wordt type C bedoeld;
 • musea & attracties: mikken we onder meer op private musea en bezoekerscentra, attractie- en pretparken, brouwerijen en wijndomeinen, strandclubs, adventure parken, kinder- en bezoekboerderijen, fiets-, go cart-, scooter-, solex- en bootverhuur, battle field tours, huifkartochten;
 • Westtoer erkende toeristische infopunten. 

Hierbij moet aan volgende voorwaarden worden voldaan:

 • De onderneming is een private rechtspersoon of een natuurlijk persoon met een ondernemingsnummer;
 • De vzw of de onderneming beantwoordt aan de Europese kmo-definitie en is een zelfstandig bedrijf. Een bedrijf verliest zijn zelfstandigheid wanneer er een (of meer) ‘partneronderneming(en)’ of ‘verbonden onderneming(en)’ is (zijn);
 • Er is een tewerkstelling aan de activiteit gekoppeld voor minstens een halftijds VTE (ook zelfstandige tewerkstelling telt mee);
 • Indien het een logies is: uiterlijk op 1 mei 2020 aangemeld, erkend of nog vergund zijn volgens het Vlaams Logiesdecreet of in het kader van het Toerisme voor Allen decreet (type C);
 • Indien het een museum of attractie is: zich richten op een toeristisch publiek, voldoende open zijn in toeristisch relevante periodes met een vast schema van openingsuren en beschikken over een registratiesysteem van bezoekers.
Wat komt in aanmerking

Uit de aanvraag moet blijken dat je inzet op elk van de drie volgende type maatregelen voor de heropstart van jouw onderneming na de coronacrisis:

 • alle praktische maatregelen die op zeer korte termijn noodzakelijk zijn om de veiligheid en hygiëne van bezoekers en werknemers te garanderen;
 • maatregelen en investeringen die op middellange termijn (2020-2021) de logiesondernemingen, musea en attracties op een structurele en innovatieve manier meer coronaproof maken: bijvoorbeeld digitale toepassingen, ingrepen in het bezoekersparcours, aanpassingen in ontbijtruimtes en andere gemeenschappelijke ruimtes, ingrepen in het gemeenschappelijk sanitair, inrichting van (buiten)ruimtes met belevingsbubbles voor gezinnen en kleine groepen, …;
 • communicatie en marketingacties om de bedrijven bij heropstart opnieuw in de markt te zetten.

De subsidie wordt verleend als financiële bijdrage in de infrastructurele kosten en de werkingskosten van het project. Personeelskosten komen niet in aanmerking. Facturen met factuurdatum vanaf 15 maart 2020 kunnen subsidiabel zijn.

Omvang steun
Maximum steun (in €)
Hotels/ B&B's (kamers)
Vakantiewoningen (bedden)
Kampeerbedrijven (plaatsen/verhuuraccomodaties)
Vakantiecentra/jeugd- en groepsverblijven/hostels
Private toeristische attracties/musea (bezoekers)
2.500 1-25 1-50 1-25 1-50 1000-19.999
5.000 26-60  >50  26-60 51-120 20.000-50.000
7.500 > 60  / > 60  >120 >50.000

Voor Toeristische infopunten bij private ondernemingen bedraagt de steun maximum € 1.250.

De subsidie kan gespreid worden over maximaal 18 maanden.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie Veelgestelde vragen de-minimis.

Aanvraagprocedure

Projectaanvragen kunnen uiterlijk vóór 15 juni 2020 om 10 uur en uiterlijk vóór 15 september 2020 (tweede indieningsronde) om 10 uur worden ingediend. 

Meer informatie op corporate.westtoer.be/relance.

Sociaal-toeristische sector

Toerisme Vlaanderen tracht in deze moeilijke tijden de toeristische partners zoveel mogelijk te ondersteunen.

Dit gebeurt door bepaalde steunmaatregelen mee te helpen uitwerken. Zo is er een budget van € 5 miljoen vrijgemaakt voor jeugdtoerisme en sociaal toerisme. Daarnaast int Toerisme Vlaanderen dit jaar geen pacht bij zijn jeugdherbergen, een maatregel ter waarde van € 1 miljoen.

Voor meer informatie kan je terecht op www.toerismevlaanderen.be/concrete-steunmaatregelen-voor-toeristische-sector.

Andere initiatieven

Daarnaast wordt er door Toerisme Vlaanderen ook ondersteuning geboden aan initiatieven van partners (zoals HorecaComebackStaycation Squad, enz), worden er zelf initiatieven opgezet (Hoorspel Ronde van VlaanderenStay At Home Museum , enz..) en wordt er via #toerismehelpt promotie gemaakt voor inspirerende initiatieven van de private sector.   

Meer informatie kan je raadplegen op www.toerismevlaanderen.be/corona.