Steun toeristische sector (coronavirus)

Laatst gewijzigd op 27 apr 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen uit de toeristische sector
Voor wat
o.m. investeringen in de heropstart na de coronacrisis
Subsidie
varieert per instrument

Wat houdt de maatregel in

Naast de meer algemene maatregelen zoals het Vlaams beschermingsmechanisme 5 (steunperiode 1/2/2021 t.e.m. 28/2/2021), het Globalisatiemechanisme, het Vlaams beschermingsmechanisme 6 (steunperiode 1/3 t.e.m. 31/3/2021) het Corona-overbruggingsrecht, de Garantieregeling en betalingsuitstel ondernemingskredieten (coronacrisis) en de coronalening werden er voor de toeristische sector ook verschillende specifieke steunmaatregelen en initiatieven gelanceerd op Vlaams en lokaal niveau.

Deze fiche geeft een overzicht van de meer specifieke steunmaatregelen waarop deze sector een beroep kan doen.

Voor een volledig overzicht kan je de filter coronavirus raadplegen. Ook via de filter financieren van de Subsidiedatabank kan je belangrijke financieringsmaatregelen terugvinden voor de ondersteuning in deze crisis (zoals o.m. de Winwinlening en de Vlaamse Kredietbemiddelaar).

Steun voor festivals, stoeten en processies

De Vlaamse Regering verleent via Toerisme Vlaanderen binnenkort steun aan projecten van zomerfestivalorganisatoren die inzetten op innovatie om de corona-uitdagingen het hoofd te bieden. Binnen deze subsidietoekenning is er ook plaats voorzien voor stoeten en processies.

Wie komt in aanmerking

Steun kan worden aangevraagd door een zelfstandige, een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht of een vereniging zonder winstoogmerk. De steunaanvrager heeft een operationele hoofdzetel, of is gevestigd, in het Vlaams Gewest of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad.  

Wat komt in aanmerking

Het festival wordt binnen deze projectoproep opgevat als een hoogkwalitatieve, unieke gebeurtenis binnen de culturele en creatieve sectoren (muziek, design, theater, dans, beeldende kunst, literatuur, stoeten en processies, film) met een tijdelijk karakter dat voornamelijk outdoor (minstens 60%) plaatsvindt en internationaal potentieel heeft en plaatsvindt binnen de periode van 15 juni 2021 tot en met 31 oktober 2021. De oproep staat ook open voor de mobiele varianten, stoeten en processies.

Omvang steun

Er zal worden gewerkt met vijf steunschijven waarbij de kleinste steunschijf gereserveerd wordt voor stoeten en processies. Met de beschikbare middelen van € 10 miljoen wil men een 70-tal festivals, stoeten en processies betoelagen. Per steunschijf wordt een plafond ingesteld dat een festival als betoelaging kan ontvangen. 

Aanvraagprocedure

De steunaanvrager mag meerdere aanvragen indienen voor verschillende festivals maar maximaal één aanvraag per festival is toegelaten. Vanaf 29 maart 2021 kon je een aanvraag indienen tot 19 april 2021 om 12 uur.

Meer info 

De aanvraag gebeurde op de website van Toerisme Vlaanderen: Flanders Is A Festival 2021.

Andere initiatieven

Er wordt door Toerisme Vlaanderen ook ondersteuning geboden aan initiatieven van partners (zoals HorecaComeback (afgelopen), Staycation Squad, enz) of er worden zelf initiatieven opgezet (Hoorspel Ronde van Vlaanderen; enz..). Daarnaast wordt er via #toerismehelpt promotie gemaakt voor inspirerende initiatieven van de private sector.   

Meer informatie kan je raadplegen op www.toerismevlaanderen.be/corona.

Afgelopen steunacties

Steun heropstart toerisme 2021

Via Toerisme Vlaanderen werd er in 2021 een nieuwe steunmaatregel gelanceerd: de levenslijn van € 30 miljoen. Via deze steunmaatregel konden toeristische ondernemers steun aanvragen tot € 200.000, die de Vlaamse overheid zal voorschieten.
Reguliere ondernemingen moeten 75% van het bedrag terugbetalen. Ze krijgen daarvoor vijf jaar de tijd. Ook ondernemers die sinds de eerste lockdown zelf al investeringen deden, kunnen een steunaanvraag indienen.
Ook het sociaal toerisme in Vlaanderen kreeg het de afgelopen maanden zwaar te verduren. Voor ondernemingen die actief zijn in het sociaal toerisme en het jeugdtoerisme wordt daarom een nog aantrekkelijkere regeling voorzien. Zij dienen slechts 60% van de voorfinanciering door Vlaanderen terug te betalen. 
Deze maatregel kon je aanvragen van 1 maart tot en met 31 maart 2021. Meer informatie op toerismevlaanderen.be/heropstart.

Transitiesteun voor toeristische ondernemingen (West-Vlaanderen)

Met deze subsidie wou de provincie West-Vlaanderen inspelen op de coronacrisis en ondersteuning bieden aan private toeristische kmo's (ook vzw's). De steun varieerde van € 2500 tot € 7500. Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie Veelgestelde vragen de-minimis.

Projectaanvragen konden ingediend worden tot 15 september 2020. Meer informatie op corporate.westtoer.be/relance.

Sociaal-toeristische sector

Toerisme Vlaanderen tracht in deze moeilijke tijden de toeristische partners zoveel mogelijk te ondersteunen. Dit gebeurde door bepaalde steunmaatregelen mee te helpen uitwerken. Zo werd er een budget van € 5 miljoen vrijgemaakt voor jeugdtoerisme en sociaal toerisme (deadline 30 september 2020). Daarnaast inde Toerisme Vlaanderen in 2020 geen pacht bij zijn jeugdherbergen, een maatregel ter waarde van € 1 miljoen. Meer informatie over de concrete steunmaatregelen voor toeristische sector.

Beleef West-Vlaanderen

Tot 15 januari 2021 liep er een oproep in het kader van het toeristisch impulsbeleid van de Provincie West-Vlaanderen. Zowel lokale besturen als de private toeristische sector uit West-Vlaanderen kwamen in aanmerking voor subsidies. 

De oproep gaf steun binnen 4 luiken:

  • de optimalisering van het toeristisch onthaal in een gemeente 
  • belevingsconcepten bij musea & attracties
  • de realisatie van recreatieve hotspots
  • belevingsvolle en duurzame concepten bij de private sector

Meer informatie op de website van Westtoer: Beleef West-Vlaanderen.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.