Innovatiesteun bij Europese samenwerking (thematisch)

Laatst gewijzigd op 16 mei 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & kennisinstellingen
Voor wat
innovatieprojecten waarbij internationaal wordt samengewerkt
Subsidies (via oproep)
varieert per programma

Wat houdt de maatregel in

Via deze internationale netwerken tracht Europa de samenwerking en coördinatie te bevorderen tussen de verschillende onderzoek- en innovatieprogramma’s van de EU-lidstaten en de geassocieerde landen. Ook VLAIO neemt deel aan een aantal thematische netwerken. Wie als Vlaamse partner deelneemt, krijgt steun via de bestaande innovatiesubsidies van VLAIO.

VLAIO neemt deel aan zowel een aantal horizontale (niet thematische netwerken) als thematische netwerken. Deze maatregel geeft een kort overzicht van een aantal thematische netwerken waaraan VLAIO deelneemt.

AAL (Active Assisted Living)

AAL is een Europees Joint Programma dat projecten steunt die de levenskwaliteit van ouderen verhoogt door het inzetten van ICT. De producten, diensten en systemen moeten binnen 2 jaar op de markt komen en Europees toepasbaar zijn. De focus ligt meer op ontwikkeling dan op onderzoek. Het programma is gericht op het versterken van de ontwikkeling van innovatieve ICT producten, diensten en systemen gericht op het ondersteunen van ouderen thuis, in de gemeenschap en op het werk. AAL-projecten worden gekenmerkt door de betrokkenheid van de gebruikers (ouderen, mantelzorgers, enz.) en van kmo's.

Het programma moet worden ingediend door ten minste 3 organisaties uit 3 verschillende partnerlanden waarvan één partner uit de bedrijfswereld, een kmo kan de partner uit de bedrijfswereld zijn- en een eindgebruiker (3 soorten: de persoon die het AAL product of dienst gebruikt; de personen of organisaties in direct contact met de primaire eindgebruikers zoals bijvoorbeeld formele en informele zorg, familieleden, zorgorganisaties; en de organisaties die niet in direct contact staan met de AAL producten en diensten, maar die wel een rol spelen in het organiseren, betalen of toegankelijk maken van deze diensten).

Vlaamse partners kunnen een beroep doen op steun van VLAIO in de vorm van een onderzoeksproject of een ontwikkelingsproject.

Er wordt jaarlijks een oproep georganiseerd (meestal in het eerste kwartaal).

Meer informatie over AAL en de nieuwe oproepen kan je raadplegen op de VLAIO- pagina Netwerken > AAL.

CETPartnership

CETPartnership (Clean Energy Transition Partnership) is een Horizon Europe Cofund ter versnelling van de energietransitie binnen de krijtlijnen van het EU SET-Plan (EU Strategic Energy Technology Plan). Er wordt een klimaatneutrale industrie nagestreefd tegen 2050 door onderzoek en innovatie in clean energy technologieën. Zowel kmo’s als grote ondernemingen die samen met buitenlandse bedrijven en/of kennisinstellingen een uitdagend en risicovol R&D-project willen uitvoeren, kunnen een projectvoorstel indienen.

Tussen 2022 en 2027 zullen zes joint calls for proposals worden opgezet (1 call per jaar).

Vlaamse partners kunnen een beroep doen op steun van VLAIO in de vorm van een onderzoeksproject of een ontwikkelingsproject.

Meer informatie over CETPartnership en de nieuwe oproepen kan je raadplegen op de VLAIO-pagina Netwerken > CETPartnership.

DUT

DUT staat voor 'Driving Urban Transitions to a sustainable future'. Het is een Europees partnerschap om stedelijke uitdagingen aan te pakken en lokale autoriteiten te helpen bij hun transitie naar een duurzamere toekomst. 

DUT wordt ondersteund binnen het Horizon Europe onderzoeksprogramma. Het partnerschap brengt de Europese Commissie en particuliere en/of publieke partners samen om enkele van Europa's meest urgente uitdagingen aan te pakken door middel van gecoördineerde onderzoeks- en innovatie-initiatieven.

Vlaamse partners kunnen een beroep doen op steun van VLAIO in de vorm van een onderzoeksproject of een ontwikkelingsproject.

Meer informatie over DUT en de nieuwe oproepen kan je raadplegen op de VLAIO-pagina Netwerken > DUT.

ENUAC

ENUAC (Urban Accessibility and Connectivity) is een ERA-NET-Cofund in het thema van duurzame stedelijke mobiliteit en stadslogistiek. Een ENUAC-project consortium bestaat uit minstens drie partners uit drie verschillende landen.

Vlaamse partners kunnen een beroep doen op steun van VLAIO in de vorm van een onderzoeksproject of een ontwikkelingsproject. Er zullen verschillende oproepen georganiseerd worden.

Dit ERA-NET loopt van 1 december 2019 tot 30 november 2023.

Meer informatie over ENUAC en de nieuwe oproepen kan je raadplegen op de VLAIO-pagina Netwerken > ENUAC.

ERA-MIN

ERA-MIN 3 is een ERA-NET Cofund op het gebied van niet-energie en niet-landbouw gerelateerde grondstoffen (bouwmaterialen, industriële en metaalhoudende mineralen). Een projectconsortium bestaat uit minimaal 3 partners uit 2 verschillende ERA-MIN2 landen/regio’s (waarbij de regio’s in verschillende landen liggen).

Vlaamse partners kunnen een beroep doen op steun van VLAIO in de vorm van een onderzoeksproject of een ontwikkelingsproject. Er zullen verschillende oproepen georganiseerd worden.

ERA-MIN3 is een ERA-NET Cofund dat loopt van december 2020 tot november 2025.

Meer informatie over ERA-MIN3 en de nieuwe oproepen kan je raadplegen op de VLAIO-pagina Netwerken > ERA-MIN.

EUREKA clusters - thematisch

Binnen EUREKA zijn ook een aantal thematische clusters actief die jaarlijks calls organiseren om projecten in te dienen. EUREKA clusters zijn grote industriële netwerken die samenwerken rond bepaalde thema's. Vlaamse partners kunnen een beroep doen op steun van VLAIO in de vorm van een onderzoeksproject of een ontwikkelingsproject: 

ICT-AGRI-FOOD

ICT-AGRI-FOOD is een ERA-NET-Cofund dat de transitie richting meer duurzame en veerkrachtige agrovoedingssystemen wil onderbouwen met digitale technologie. De doelgroep is breed. Alle Vlaamse bedrijven (zowel kmo als groot) en kennisinstellingen die kunnen bijdragen aan data-gedreven agrovoedingssystemen komen in aanmerking.

Vlaamse partners kunnen een beroep doen op steun van VLAIO in de vorm van een onderzoeksproject, ontwikkelingsproject of een landbouw (LA)-traject. Er zullen verschillende oproepen georganiseerd worden.

Het ICT-AGRI-FOOD ERA-NET loopt van 1 oktober 2019 tot 30 september 2024.

Meer informatie over ICT-AGRI-FOOD en de nieuwe oproepen kan je raadplegen op de VLAIO-pagina Netwerken > ICT-AGRI-FOOD.

KDT JU

KDT JU-programma (Key Digital Technologies Joint Undertaking) is een belangrijk Europees instrument aanvullend op Horizon Europe. Het is een samenwerking tussen private en publieke sectoren ter ondersteuning van de elektronische componenten en systemen. Een project consortium bestaat uit minstens drie partners uit drie verschillende landen.

Vlaamse partners kunnen een beroep doen op steun van VLAIO in de vorm van een onderzoeksproject of een ontwikkelingsproject. Er zullen verschillende oproepen georganiseerd worden. Meer informatie over KDT JU en de nieuwe oproepen kan je raadplegen op de VLAIO-pagina Netwerken > KDT.

M-ERA

M-ERA.NET 3 is een ERA.NET-project onder COFUND (H2020) met het thema materialen en engineering. Een M-ERA project consortium bestaat uit minstens steun-vragende partners uit drie verschillende landen (waarvan minstens 2 EU-lidstaten of geassocieerde landen). Voor elk land of regio gelden specifieke criteria. 

Vlaamse partners kunnen een beroep doen op steun van VLAIO in de vorm van een onderzoeksproject of een ontwikkelingsproject. Er zullen verschillende oproepen georganiseerd worden.

M-ERA.NET 3 loopt van 1 maart 2021 tot 28 februari 2026.

Meer informatie over M-ERA en de nieuwe oproepen kan je raadplegen op de VLAIO-pagina Netwerken > M-ERA.

SBEP

SBEP staat voor 'Sustainable Blue Economy Partnership'. Het is een co-funded partnerschap onder Horizon Europe, en geeft steun aan ambitieuze, transnationale onderzoeks-en ontwikkelingsprojecten rond maritieme en mariene technologieën en voor blauwe groei.

SBEP versnelt de transformatie naar een klimaatneutrale, duurzame, productieve en competitieve blauwe economie tegen 2030, en creëert en ondersteunt de nodige voorwaarden voor een gezonde oceaan voor de mens tegen 2050.

Dit partnerschap loopt van 1 september 2022 tot 31 december 2029.

Vlaamse partners kunnen een beroep doen op steun van VLAIO in de vorm van een onderzoeksproject of een ontwikkelingsproject.

Meer informatie over SBEP en de nieuwe oproepen kan je raadplegen op de VLAIO-pagina Netwerken > SBEP.

SOLAR-ERA.NET

Het SOLAR-ERA.NET Cofund 2 focust op zonne-energie, met name fotovoltaïsche energie (PV), geconcentreerde zonne-energie (CSP) en thermische zonne-energie. Een projectconsortium bestaat uit minimaal 2 partners uit 2 verschillende Solar-ERA.Net landen/regio’s (waarbij de regio’s in verschillende landen liggen).

Vlaamse partners kunnen een beroep doen op steun van VLAIO in de vorm van een onderzoeksproject of een ontwikkelingsproject. Er zullen verschillende oproepen georganiseerd worden.

Meer informatie over SOLAR-ERA.NET en de nieuwe oproepen kan je raadplegen op de VLAIO-pagina Netwerken > SOLAR-ERA.NET.

THCS

Transforming Health and Care System–EU partnership (THCS) is een Horizon Europe Cofund die bijdraagt aan de transformatie naar meer duurzame, efficiënte, veerkrachtige, inclusieve, innovatieve en hoogwaardige mensgerichte gezondheids- en zorgsystemen, toegankelijk voor iedereen. Het wil stakeholders samen brengen, synergiën creëren, onderzoeks- en innovatieacties coördineren, de digitalisering van gezondheids- en zorgdiensten vereenvoudigen en de transformatie van gezondheids- en zorgsystemen ondersteunen met innovatieve evidence based oplossingen.

Het THCS Partnership loopt van 2023 tot 2027.

Vlaamse partners kunnen een beroep doen op steun van VLAIO in de vorm van een onderzoeksproject of een ontwikkelingsproject.

Meer informatie over THCS en de nieuwe oproepen kan je raadplegen op de VLAIO-pagina Netwerken > Transforming Health and Care System – EU partnership (THCS).

Water4All

Het Onderzoeks- en Innovatie partnership Water4all (Water Security for the Planet) is een Europees partnerschap en wordt ondersteund binnen Horizon Europe. Het partnerschap brengt de Europese Commissie en particuliere en/of publieke partners samen om enkele van Europa's meest urgente uitdagingen aan te pakken door middel van gecoördineerde onderzoeks- en innovatie-initiatieven.

VLAIO neemt deel aan de eerste Water4all call, die naar verwachting gelanceerd wordt in 2022 met het thema: “Management of water resources: resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events and management tools”.

Vlaamse partners kunnen een beroep doen op steun van VLAIO in de vorm van een onderzoeksproject of een ontwikkelingsproject.

Meer informatie over Water4All en de nieuwe oproepen kan je raadplegen op de VLAIO-pagina Netwerken > Water4All.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.