Innovatiesteun bij Europese samenwerking (thematisch)

Laatst gewijzigd op 23 sep 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & kennisinstellingen
Voor wat
innovatieprojecten waarbij internationaal wordt samengewerkt
Subsidies (via oproep)
varieert per programma

Wat houdt de maatregel in

Via deze internationale netwerken tracht Europa de samenwerking en coördinatie te bevorderen tussen de verschillende onderzoek- en innovatieprogramma’s van de EU-lidstaten en de geassocieerde landen. Ook Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) neemt deel aan een aantal thematische netwerken. Wie als Vlaamse partner deelneemt, krijgt steun via de bestaande innovatiesubsidies van VLAIO.

VLAIO neemt deel aan zowel een aantal horizontale (niet thematische netwerken) als thematische netwerken. Deze maatregel geeft een kort overzicht van een aantal thematische netwerken waaraan VLAIO deelneemt.

AAL (Active Assisted Living)

AAL is een Europees Joint Programma dat projecten steunt die de levenskwaliteit van ouderen verhoogt door het inzetten van ICT. De producten, diensten en systemen moeten binnen 2 jaar op de markt komen en Europees toepasbaar zijn. De focus ligt meer op ontwikkeling dan op onderzoek. Het programma is gericht op het versterken van de ontwikkeling van innovatieve ICT producten, diensten en systemen gericht op het ondersteunen van ouderen thuis, in de gemeenschap en op het werk. AAL-projecten worden gekenmerkt door de betrokkenheid van de gebruikers (ouderen, mantelzorgers, enz.) en van kmo's.

Het programma moet worden ingediend door ten minste 3 organisaties uit 3 verschillende partnerlanden waarvan één partner uit de bedrijfswereld, een kmo kan de partner uit de bedrijfswereld zijn- en een eindgebruiker (3 soorten: de persoon die het AAL product of dienst gebruikt; de personen of organisaties in direct contact met de primaire eindgebruikers zoals bijvoorbeeld formele en informele zorg, familieleden, zorgorganisaties; en de organisaties die niet in direct contact staan met de AAL producten en diensten, maar die wel een rol spelen in het organiseren, betalen of toegankelijk maken van deze diensten).

Vlaamse partners kunnen een beroep doen op steun van VLAIO in de vorm van een onderzoeksproject of een ontwikkelingsproject.

Er wordt jaarlijks een oproep georganiseerd.

Meer informatie over AAL en de nieuwe oproepen kan je raadplegen op de VLAIO- pagina Netwerken > AAL.

Thematische EUREKA clusters

Binnen EUREKA zijn ook een aantal thematische clusters actief die jaarlijks calls organiseren om projecten in te dienen. Eurekaclusters zijn grote industriële netwerken die samenwerken rond bepaalde thema's. Vlaamse partners kunnen een beroep doen op steun van VLAIO in de vorm van een onderzoeksproject of een ontwikkelingsproject: 

SUSFOOD

SUSFOOD2 richt zich tot onderzoek, ontwikkeling en innovatieprojecten voor meer duurzame voedingssystemen van productie tot consumptie. SUSFOOD2 promoot een multidisciplinaire benadering over de sectoren heen van biologie tot food engineering. 

Vlaamse partners kunnen een beroep doen op steun van VLAIO in de vorm van een onderzoeksproject. Het consortium moet minstens uit drie deelnemers uit minimum drie verschillende SUSFOOD-partnerlanden bestaan. Er zullen verschillende oproepen georganiseerd worden.

Meer informatie over SUSFOOD en de nieuwe oproepen kan je raadplegen op de VLAIO-pagina Netwerken > SUSFOOD2.

M-ERA

M-ERA.NET 2 is een ERA.NET-project onder COFUND (H2020) met het thema materialen en engineering. Een M-ERA project consortium bestaat uit minstens drie partners uit twee verschillende landen/regio’s. Voor elk land of regio gelden specifieke criteria. 

Vlaamse partners kunnen een beroep doen op steun van VLAIO in de vorm van een onderzoeksproject of een ontwikkelingsproject. Er zullen verschillende oproepen georganiseerd worden.

Meer informatie over M-ERA en de nieuwe oproepen kan je raadplegen op de VLAIO-pagina Netwerken > M-ERA.

ERA-MIN

ERA-MIN 3 is een ERA-NET Cofund op het gebied van niet-energie en niet-landbouw gerelateerde grondstoffen (bouwmaterialen, industriële en metaalhoudende mineralen). Een projectconsortium bestaat uit minimaal 3 partners uit 2 verschillende ERA-MIN2 landen/regio’s (waarbij de regio’s in verschillende landen liggen).

Vlaamse partners kunnen een beroep doen op steun van VLAIO in de vorm van een onderzoeksproject of een ontwikkelingsproject. Er zullen verschillende oproepen georganiseerd worden.

ERA-MIN3 is een ERA-NET Cofund dat loopt van december 2020 tot november 2025.

Meer informatie over ERA-MIN3 en de nieuwe oproepen kan je raadplegen op de VLAIO-pagina Netwerken > ERA-MIN.

MarTERA

MarTERA is een ERA-Net onder COFUND (H2020) dat tot doel heeft de samenwerking tussen Europese organisaties te stimuleren met als thema's mariene en maritieme technologie, en blauwe groei. Een MarTERA project consortium bestaat uit minstens 2 partners uit 2 verschillende deelnemende landen.

Vlaamse partners kunnen een beroep doen op steun van VLAIO in de vorm van een onderzoeksproject of een ontwikkelingsproject. Er zullen verschillende oproepen georganiseerd worden.

Meer informatie over MarTERA en de nieuwe oproepen kan je raadplegen op de VLAIO- pagina Netwerken > MarTERA.

SOLAR-ERA.NET

Het SOLAR-ERA.NET Cofund 2 focust op zonne-energie, met name fotovoltaïsche energie (PV), geconcentreerde zonne-energie (CSP) en thermische zonne-energie. Een projectconsortium bestaat uit minimaal 2 partners uit 2 verschillende Solar-ERA.Net landen/regio’s (waarbij de regio’s in verschillende landen liggen).

Vlaamse partners kunnen een beroep doen op steun van VLAIO in de vorm van een onderzoeksproject of een ontwikkelingsproject. Er zullen verschillende oproepen georganiseerd worden.

Meer informatie over SOLAR-ERA.NET en de nieuwe oproepen kan je raadplegen op de VLAIO- pagina Netwerken > SOLAR-ERA.NET.

ICT-AGRI-FOOD

ICT-AGRI-FOOD is een ERA-NET-Cofund dat de transitie richting meer duurzame en veerkrachtige agrovoedingssystemen wil onderbouwen met digitale technologie. De doelgroep is breed. Alle Vlaamse bedrijven (zowel kmo als groot) en kennisinstellingen die kunnen bijdragen aan data-gedreven agrovoedingssystemen komen in aanmerking.

Vlaamse partners kunnen een beroep doen op steun van VLAIO in de vorm van een onderzoeksproject, ontwikkelingsproject of een landbouw (LA)-traject. Er zullen verschillende oproepen georganiseerd worden.

Meer informatie over ICT-AGRI-FOOD en de nieuwe oproepen kan je raadplegen op de VLAIO- pagina Netwerken > ICT-AGRI-FOOD.

BLUE BIO

BLUE BIO is een ERA-NET Cofund dat zich richt op het gebied van aquatische biomassa. Een projectconsortium bestaat uit minimaal 3 partners uit 3 verschillende BLUE BIO landen (waarbij de regio’s in verschillende landen liggen).

Vlaamse partners kunnen een beroep doen op steun van VLAIO in de vorm van een onderzoeksproject of een ontwikkelingsproject. Er zullen verschillende oproepen georganiseerd worden.

Meer informatie over BLUE BIO en de nieuwe oproepen kan je raadplegen op de VLAIO-pagina Netwerken > BLUE BIO.

ENUAC

ENUAC (Urban Accessibility and Connectivity) is een ERA-NET-Cofund in het thema van duurzame stedelijke mobiliteit en stadslogistiek. Een ENUAC-project consortium bestaat uit minstens drie partners uit drie verschillende landen.

Vlaamse partners kunnen een beroep doen op steun van VLAIO in de vorm van een onderzoeksproject of een ontwikkelingsproject. Er zullen verschillende oproepen georganiseerd worden.

Meer informatie over ENUAC en de nieuwe oproepen kan je raadplegen op de VLAIO-pagina Netwerken > ENUAC.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.