Innovatiesteun bij Europese samenwerking (thematisch)

Laatst gewijzigd op 14 mei 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & kennisinstellingen
Voor wat
innovatieprojecten waarbij internationaal wordt samengewerkt
Subsidies (via oproep)
varieert per programma

Wat houdt de maatregel in

Via deze internationale netwerken tracht Europa de samenwerking en coördinatie te bevorderen tussen de verschillende onderzoek- en innovatieprogramma’s van de EU-lidstaten en de geassocieerde landen. Ook VLAIO neemt deel aan een aantal thematische netwerken. Wie als Vlaamse partner deelneemt, krijgt steun via de bestaande innovatiesubsidies van VLAIO.

VLAIO neemt deel aan zowel een aantal horizontale (niet thematische netwerken) als thematische netwerken. Deze maatregel geeft een kort overzicht van een aantal thematische netwerken waaraan VLAIO deelneemt.

AgroEcology Partnership

Het AgroEcology partnership is opgericht in het kader van Horizon Europe samenwerkingsinitiatieven. Partnerships, de opvolgers van onder meer het ERANET programma, dienen om globale uitdagingen aan te gaan en modernisatie te verwezenlijken door middel van gerichte onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten. De EU en aanverwante landen spelen hier een grote rol in, evenals de privésector, kennisinstellingen en andere betrokkenen. Het AgroEcology partnership richt zich specifiek op de ontwikkeling van “living labs” en onderzoeksinfrastructuur om de transitie naar ecologische landbouw te verwezenlijken. 

Een projectaanvraag moet aanvragers hebben uit minstens drie van de participerende landen.

Na deze eerste Co-Fund oproep worden er nog 6 jaarlijkse oproepen voorzien. Thema’s kunnen verschillen van deze, maar zullen steeds passen in het plan om een transitie naar agro-ecologie in Europa te verwezenlijken.

Vlaamse bedrijfspartners kunnen een beroep doen op steun van VLAIO in de vorm van een onderzoeksproject of een ontwikkelingsproject. Voor onderzoeksinstellingen en kennisinstellingen is dit via een landbouw (LA)-traject.

Meer informatie over AgroEcology partnership en de nieuwe oproepen kan je raadplegen op de VLAIO-pagina Netwerken > AgroEcology partnership.

CETPartnership

CETPartnership (Clean Energy Transition Partnership) is een Horizon Europe Cofund ter versnelling van de energietransitie binnen de krijtlijnen van het EU SET-Plan (EU Strategic Energy Technology Plan). Er wordt een klimaatneutrale industrie nagestreefd tegen 2050 door onderzoek en innovatie in clean energy technologieën. Zowel kmo’s als grote ondernemingen die samen met buitenlandse bedrijven en/of kennisinstellingen een uitdagend en risicovol R&D-project willen uitvoeren, kunnen een projectvoorstel indienen.

Tussen 2022 en 2027 zullen zes joint calls for proposals worden opgezet (1 call per jaar).

Vlaamse partners kunnen een beroep doen op steun van VLAIO in de vorm van een onderzoeksproject of een ontwikkelingsproject.

Meer informatie over CETPartnership en de nieuwe oproepen kan je raadplegen op de VLAIO-pagina Netwerken > CETPartnership.

Chips-JU

Chips-JU (Chips Joint Undertaking) is een belangrijk Europees instrument aanvullend op Horizon Europe. Het is een gezamenlijk initiatief van de Europese Commissie, Europese lidstaten en geassocieerde staten en de industrie vanuit drie industrie-associaties AENEAS, INSIDE en EPoSS, ter ondersteuning van investeringen in zowel onderzoek en ontwikkeling als innovatieve infrastructuur in de EU, met als doel de ontwikkeling van een sterke Europese halfgeleiderindustrie. Chips-JU vervangt het vroegere programma KDT-JU.

Een project consortium bestaat uit minstens drie partners uit drie verschillende landen.

Vlaamse partners kunnen een beroep doen op steun van VLAIO in de vorm van een onderzoeksproject of een ontwikkelingsproject. Er zullen verschillende oproepen georganiseerd worden. Meer informatie over CHIPS-JU en de nieuwe oproepen kan je raadplegen op de VLAIO-pagina Netwerken > Chips-JU.

DUT

DUT staat voor 'Driving Urban Transitions to a sustainable future'. Het is een Europees partnerschap om stedelijke uitdagingen aan te pakken en lokale autoriteiten te helpen bij hun transitie naar een duurzamere toekomst. 

DUT wordt ondersteund binnen het Horizon Europe onderzoeksprogramma. Het partnerschap brengt de Europese Commissie en particuliere en/of publieke partners samen om enkele van Europa's meest urgente uitdagingen aan te pakken door middel van gecoördineerde onderzoeks- en innovatie-initiatieven.

Vlaamse partners kunnen een beroep doen op steun van VLAIO in de vorm van een onderzoeksproject of een ontwikkelingsproject.

Meer informatie over DUT en de nieuwe oproepen kan je raadplegen op de VLAIO-pagina Netwerken > DUT.

EP PerMed

EP PerMed (European Partnership for Personalised Medicine) heeft tot doel om gepersonaliseerde geneeskunde gerelateerde O&O&I activiteiten te ondersteunen en alle stappen te faciliteren die nodig zijn opdat de gepersonaliseerde geneeskunde resultaten geïmplementeerd kunnen worden in duurzame gezondheidssystemen ten voordele van de maatschappij. Vlaamse (reeds opgerichte) bedrijven kunnen samen met buitenlandse bedrijven, zorgorganisaties en/of kennisinstellingen die een uitdagend en risicovol R&D-project in dit domein willen uitvoeren, een projectvoorstel indienen bij VLAIO. Dit omvat ook Vlaamse ziekenhuizen en (non-profit) patiëntenorganisaties met rechtspersoonlijkheid.

Vlaamse partners kunnen een beroep doen op steun van VLAIO in de vorm van een onderzoeksproject of een ontwikkelingsproject. 

EP PerMed is een partnerschap dat loopt van 2023 tot 2033.

Meer informatie over EP PerMed en de nieuwe oproepen kan je raadplegen op de VLAIO-pagina Netwerken > EP PerMed.

ERA-MIN

ERA-MIN 3 is een ERA-NET Cofund op het gebied van niet-energie en niet-landbouw gerelateerde grondstoffen (bouwmaterialen, industriële en metaalhoudende mineralen). Een projectconsortium bestaat uit minimaal 3 partners uit 2 verschillende ERA-MIN2 landen/regio’s (waarbij de regio’s in verschillende landen liggen).

Vlaamse partners kunnen een beroep doen op steun van VLAIO in de vorm van een onderzoeksproject of een ontwikkelingsproject. Er zullen verschillende oproepen georganiseerd worden.

ERA-MIN3 is een ERA-NET Cofund dat loopt van december 2020 tot november 2025.

Meer informatie over ERA-MIN3 en de nieuwe oproepen kan je raadplegen op de VLAIO-pagina Netwerken > ERA-MIN.

EUPAHW

Het Europees partnership Animal Health and Welfare (EUPAHW) is een Europees partnerschap en wordt ondersteund binnen Horizon Europe. Het partnerschap brengt de Europese Commissie en particuliere en/of publieke partners samen om enkele van Europa's meest urgente uitdagingen aan te pakken door middel van gecoördineerde onderzoeks- en innovatie-initiatieven. EUPAHW focust op het controleren van infectieziektes bij dieren en het beschermen van dierenwelzijn. 

Vlaamse partners kunnen een beroep doen op steun van VLAIO in de vorm van een onderzoeksproject of een ontwikkelingsproject. Er wordt jaarlijks een oproep georganiseerd.

Een consortium bestaat uit minstens 3 partners en maximum 8 partners uit minimum 3 verschillende landen.

Meer informatie over EUPAHW en de nieuwe oproepen kan je raadplegen op de VLAIO-pagina Netwerken >EUPAHW.

EUREKA clusters - thematisch

Binnen EUREKA zijn ook een aantal thematische clusters actief die jaarlijks calls organiseren om projecten in te dienen. EUREKA clusters zijn grote industriële netwerken die samenwerken rond bepaalde thema's. Vlaamse partners kunnen een beroep doen op steun van VLAIO in de vorm van een onderzoeksproject of een ontwikkelingsproject: 

ICT-AGRI-FOOD

ICT-AGRI-FOOD is een ERA-NET-Cofund dat de transitie richting meer duurzame en veerkrachtige agrovoedingssystemen wil onderbouwen met digitale technologie. De doelgroep is breed. Alle Vlaamse bedrijven (zowel kmo als groot) en kennisinstellingen die kunnen bijdragen aan data-gedreven agrovoedingssystemen komen in aanmerking.

Vlaamse partners kunnen een beroep doen op steun van VLAIO in de vorm van een onderzoeksproject, ontwikkelingsproject of een landbouw (LA)-traject. Er zullen verschillende oproepen georganiseerd worden.

Het ICT-AGRI-FOOD ERA-NET loopt van 1 oktober 2019 tot 30 september 2024.

Meer informatie over ICT-AGRI-FOOD en de nieuwe oproepen kan je raadplegen op de VLAIO-pagina Netwerken > ICT-AGRI-FOOD.

M-ERA

M-ERA.NET 3 is een ERA.NET-project onder COFUND (H2020) met het thema materialen en engineering. Een M-ERA project consortium bestaat uit minstens steun-vragende partners uit drie verschillende landen (waarvan minstens 2 EU-lidstaten of geassocieerde landen). Voor elk land of regio gelden specifieke criteria. 

Vlaamse partners kunnen een beroep doen op steun van VLAIO in de vorm van een onderzoeksproject of een ontwikkelingsproject. Er zullen verschillende oproepen georganiseerd worden.

M-ERA.NET 3 loopt van 1 maart 2021 tot 28 februari 2026.

Meer informatie over M-ERA en de nieuwe oproepen kan je raadplegen op de VLAIO-pagina Netwerken > M-ERA.

SBEP

SBEP staat voor 'Sustainable Blue Economy Partnership'. Het is een co-funded partnerschap onder Horizon Europe, en geeft steun aan ambitieuze, transnationale onderzoeks-en ontwikkelingsprojecten rond maritieme en mariene technologieën en voor blauwe groei.

SBEP versnelt de transformatie naar een klimaatneutrale, duurzame, productieve en competitieve blauwe economie tegen 2030, en creëert en ondersteunt de nodige voorwaarden voor een gezonde oceaan voor de mens tegen 2050.

Dit partnerschap loopt van 1 september 2022 tot 31 december 2029.

Vlaamse partners kunnen een beroep doen op steun van VLAIO in de vorm van een onderzoeksproject of een ontwikkelingsproject.

Meer informatie over SBEP en de nieuwe oproepen kan je raadplegen op de VLAIO-pagina Netwerken > SBEP.

THCS

Transforming Health and Care System–EU partnership (THCS) is een Horizon Europe Cofund die bijdraagt aan de transformatie naar meer duurzame, efficiënte, veerkrachtige, inclusieve, innovatieve en hoogwaardige mensgerichte gezondheids- en zorgsystemen, toegankelijk voor iedereen. Het wil stakeholders samen brengen, synergiën creëren, onderzoeks- en innovatieacties coördineren, de digitalisering van gezondheids- en zorgdiensten vereenvoudigen en de transformatie van gezondheids- en zorgsystemen ondersteunen met innovatieve evidence based oplossingen.

Het THCS Partnership loopt van 2023 tot 2027.

Vlaamse partners kunnen een beroep doen op steun van VLAIO in de vorm van een onderzoeksproject of een ontwikkelingsproject.

Meer informatie over THCS en de nieuwe oproepen kan je raadplegen op de VLAIO-pagina Netwerken > Transforming Health and Care System – EU partnership (THCS).

Water4All

Het Onderzoeks- en Innovatie partnership Water4all (Water Security for the Planet) is een Europees partnerschap en wordt ondersteund binnen Horizon Europe. Het partnerschap brengt de Europese Commissie en particuliere en/of publieke partners samen om enkele van Europa's meest urgente uitdagingen aan te pakken door middel van gecoördineerde onderzoeks- en innovatie-initiatieven.

Vlaamse partners kunnen een beroep doen op steun van VLAIO in de vorm van een onderzoeksproject of een ontwikkelingsproject.

Meer informatie over Water4All en de nieuwe oproepen kan je raadplegen op de VLAIO-pagina Netwerken > Water4All.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.

Contact

Een volledig overzicht van de internationale netwerken waarin VLAIO participeert kan je raadplegen op de pagina Subsidies voor internationale samenwerking rond innovatie, onderzoek en ontwikkeling.

Een overzicht van de fysieke kantoren van VLAIO kan je vinden op de website > adressen. Neem bij voorkeur contact op met VLAIO via e-mail of telefoon. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan het onderstaande postadres.

Adres

Koning Albert II-laan 15 bus 331
1210 Brussel
België

Telefoon
E-mail