Innovatiesteun bij Europese samenwerking (niet-thematisch)

Laatst gewijzigd op 7 feb 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & kennisinstellingen
Voor wat
innovatieprojecten waarbij internationaal wordt samengewerkt
Subsidies (via oproep)
varieert per programma

Wat houdt de maatregel in

Via deze internationale netwerken tracht Europa de samenwerking en coördinatie te bevorderen tussen de verschillende onderzoek- en innovatieprogramma’s van de EU-lidstaten en de geassocieerde landen. Ook VLAIO neemt deel aan een aantal netwerken. Wie als Vlaamse partner deelneemt, krijgt steun via de bestaande innovatiesubsidies van VLAIO.

VLAIO neemt deel aan zowel een aantal horizontale (niet thematische netwerken) als thematische netwerken. Deze maatregel geeft een kort overzicht van de horizontale netwerken waaraan VLAIO deelneemt.

EUREKA

Het Europees samenwerkingsprogramma EUREKA verleent een label aan ondernemingen voor de uitvoering van toegepast marktgericht industrieel onderzoek en ontwikkeling. Een project wordt opgezet door minstens 2 onafhankelijke industriële partners uit 2 verschillende lidstaten.

Zowel kmo’s als grote ondernemingen komen in aanmerking.

Vlaamse partners kunnen een beroep doen op steun van VLAIO in de vorm van een onderzoeksproject of een ontwikkelingsproject. Het label zorgt voor een verhoogd steunpercentage. 

De steunaanvraag gebeurt binnen een oproep.

Meer informatie over EUREKA en de nieuwe oproepen kan je raadplegen op de VLAIO-pagina Netwerken > Eureka.

Binnen EUREKA zijn ook een aantal thematische clusters actief die jaarlijkse calls organiseren om projecten in te dienen. 

EU Partnership on Innovative SMEs/Eurostars

EU Partnership on Innovative SMEs, of kortweg Eurostars, is een Europees innovatieprogramma dat werd opgezet door EUREKA in samenwerking met de Europese Commissie. Eurostars richt zich tot innovatieve kmo's en gaat uit van het 'bottom-up' principe: Eurostars zet de kmo's aan het stuur, steunt kleine consortia en stimuleert marktgeoriënteerde projecten in thema's die de kmo's zelf bepalen.

In een Eurostars-project werken minstens 2 onafhankelijke partners uit 2 deelnemende landen samen. De onderzoeksintensieve kmo's staan aan de leiding van het project en nemen minstens 50% van het budget voor hun rekening.

Een innovatieve kmo is een kmo die de ambitie heeft om in een O&O programma met internationale partners samen te werken om nieuwe producten, processen of diensten voor de Europese en globale markt te ontwikkelen. Innovatieve kmo’s hoeven daarbij niet reeds over een bewezen track record van O&O activiteiten te beschikken.

Vlaamse partners kunnen een beroep doen op steun van VLAIO in de vorm van een onderzoeksproject of een ontwikkelingsproject. Het label zorgt voor een verhoogd steunpercentage. Jaarlijks worden er 2 oproepen gelanceerd. 

Meer informatie over EUREKA en de nieuwe oproepen kan je raadplegen op de VLAIO-pagina Netwerken > Eurostars.  

Ira-SME

Ira-SME versterkt de competitiviteit van kmo's door in te zetten op samenwerking tussen kmo's en kennisinstellingen uit verschillende landen en regio's. Het consortium moet minstens 2 partners omvatten uit 2 verschillende landen met minstens 1 kmo per betrokken land.

In 2018 was het ERA-Net contract met de Europese Commissie afgelopen. Een beperkt aantal agentschappen en ministeries, waaronder VLAIO, organiseert echter verdere IRA-SME oproepen met eigen financiële middelen.

Vlaamse partners kunnen een beroep doen op steun van VLAIO in de vorm van een onderzoeksproject of een ontwikkelingsproject. Het label zorgt voor een verhoogd steunpercentage. De steunaanvraag gebeurt binnen een oproep.

Meer informatie kan je terugvinden op de VLAIO-pagina Netwerken > Ira-SME.

CORNET

CORNET (COllective Research NETwork) is een Europees samenwerkingsprogramma rond collectief onderzoek. De projectvoorstellen worden ingediend door een consortium met minstens 2 partners uit deelnemende landen of regio’s. De aanvrager dient een associatie te zijn. Er is per partner een begeleidingsgroep nodig met een minimum aantal kmo’s.  

De VLAIO-steun neemt de vorm aan van een COOCK of TETRA project. 

De Europese steun voor het netwerk liep af eind 2010. VLAIO en de andere partners van CORNET nemen echter deel met eigen financiële middelen. Het CORNET netwerk organiseert twee oproepen per jaar.

Meer informatie kan je terugvinden op deze VLAIO-pagina Netwerken > CORNET.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.