Beeld uit onderzoekslabo

Subsidies voor O&O&I in een internationaal consortium

Terug naar Netwerken

ERA-MIN

ERA-MIN3

Wat?

ERA-MIN3 is een ERA-NET Cofund dat werd opgezet om de coördinatie van de onderzoeks- en innovatieprogramma's te versterken op het gebied van niet-energie en niet-landbouw gerelateerde grondstoffen (bouwmaterialen, industriële en metaalhoudende mineralen).

Door de implementatie van gezamenlijke oproepen voor transnationale onderzoeks- en innovatieprojecten, zal ERA-MIN3 vraaggestuurd onderzoek naar primaire en secundaire hulpbronnen, en de vervanging van kritieke grondstoffen in de context van een circulaire economie aanpak ondersteunen.

ERA-MIN 3 bouwt verder op de ervaringen van H2020 ERA-MIN 2 (2016-2022) and FP7 ERA-NET ERA-MIN (2011-2015).

Samenstelling consortium

ERA-MIN3 is een pan-Europees netwerk van publieke onderzoek- en innovatiesubsidie agentschappen uit lidstaten van de EU-landen / regio's (België-Vlaanderen, België-Wallonië, Bulgarije, Tsjechië, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Spanje - Navarra, Zweden), het geassocieerd lid Turkije, en niet-EU-landen (Canada en Zuid-Afrika).

Status

ERA-MIN3 is een ERA-NET Cofund dat loopt van december 2020 tot november 2025.

Ingezette programma's

Agentschap Innoveren & Ondernemen participeert met de programma’s onderzoeksproject en ontwikkelingsproject.

Doelgroep

Vlaamse bedrijven (zowel kmo’s als grote ondernemingen) die samen met buitenlandse bedrijven en/of kennisinstellingen een uitdagend en risicovol R&D-project willen uitvoeren, kunnen een projectvoorstel indienen. Voor elk land of regio gelden specifieke ontvankelijkheidcriteria en steunmodaliteiten. Er wordt gevraagd om voorafgaand aan de indiening contact op te nemen met de steun verlenende agentschappen in elk land of regio waar steun wordt aangevraagd.

Meer informatie

www.era-min.eu

Een specifieke vraag over ERA-MIN3? Contacteer elsie.declercq@vlaio.be, T +32 2 432 42 78

Documenten voor indiening: volg de online aanvraagprocedure  van onderzoeksproject of ontwikkelingsproject. Vergeet niet aan te vinken dat jouw project kadert binnen een internationale projectaanvraag!

ERA-MIN2

Wat?

ERA-MIN2 is een ERA-NET Cofund dat werd opgezet om de coördinatie van de onderzoeks- en innovatieprogramma's te versterken op het gebied van niet-energie en niet-landbouw gerelateerde grondstoffen (bouwmaterialen, industriële en metaalhoudende mineralen).

Door de implementatie van drie gezamenlijke oproepen voor transnationale onderzoeks- en innovatieprojecten, zal ERA-MIN2 vraaggestuurd onderzoek naar primaire en secundaire hulpbronnen, en de vervanging van kritieke grondstoffen in de context van een circulaire economie aanpak ondersteunen.

Samenstelling consortium

ERA-MIN2 is een pan-Europees netwerk van 21 publieke onderzoek- en innovatiesubsidie agentschappen uit 13 lidstaten van de EU-landen / regio's (België-Vlaanderen, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Spanje, Spanje - Castilla y Léon, Zweden), het geassocieerd lid Turkije, en vier niet-EU-landen (Argentinië, Brazilië, Chili, en Zuid-Afrika).

Status

ERA-MIN2 is een ERA-NET Cofund dat loopt van december 2016 tot november 2021.

Ingezette programma's

Agentschap Innoveren & Ondernemen participeert met de programma’s onderzoeksproject en ontwikkelingsproject.

Doelgroep

Vlaamse bedrijven (zowel kmo’s als grote ondernemingen) die samen met buitenlandse bedrijven en/of kennisinstellingen een uitdagend en risicovol R&D-project willen uitvoeren, kunnen een projectvoorstel indienen. Een projectconsortium bestaat uit minimaal 3 partners uit 2 verschillende ERA-MIN2 landen/regio’s (waarbij de regio’s in verschillende landen liggen). Voor elk land of regio gelden specifieke ontvankelijkheidcriteria en steunmodaliteiten. Er wordt gevraagd om voorafgaand aan de indiening contact op te nemen met de steun verlenende agentschappen in elk land of regio waar steun wordt aangevraagd.

Meer informatie

www.era-min.eu

Een specifieke vraag over ERA-MIN2? Contacteer elsie.declercq@vlaio.be, T +32 2 432 42 78

Documenten voor indiening: volg de online aanvraagprocedure  van onderzoeksproject of ontwikkelingsproject. Vergeet niet aan te vinken dat jouw project kadert binnen een internationale projectaanvraag!

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon