Gerichte bescherming voor ondernemers en extra controleurs bij VLAIO

Publicatiedatum
De controle op uitbetaalde bescherming aan ondernemers wordt opgedreven. VLAIO schakelt de komende jaren 15 extra inspecteurs in om 565.000 coronadossiers sneller te controleren. Daarnaast wordt het Vlaams beschermingsmechanisme verlengd voor een aantal sectoren die nog steeds sterke hinder ondervinden door de coronamaatregelen zoals discotheken, feestzalen, hotels en bepaalde ondernemers in de eventsector. Ook de heropstartlening wordt verlengd tot 30 september 2021.

Gerichte bescherming tot eind september

Een beperkt aantal sectoren van onze economie ondervindt nog steeds sterke impact van de coronamaatregelen. Denk bijvoorbeeld aan feestzalen waar nog steeds weinig reservaties binnenlopen omdat binnen dansen nog niet toegelaten is. Of discotheken die nog steeds gesloten zijn. Ook hotels en bepaalde ondernemers in de eventsector zoals cateraars en verhuurbedrijven kunnen nog steeds niet volledig heropstarten.

Voor die beperkte groep ondernemers verlengt de Vlaamse Regering het Vlaams beschermingsmechanisme tot eind september 2021. De principes blijven grotendeels dezelfde: De ondernemer moet aantonen dat er 60% omzetverlies is en kan dan 10% van de normale omzet als bescherming krijgen. De bescherming zal evenwel pas aangevraagd kunnen worden na het indienen van de btw-aangifte van het derde kwartaal van 2021 en de btw-aangifte van het derde kwartaal van 2019. 

Deze maateregel is nog niet operationeel. Meer nieuws volgt via de VLAIO nieuwsbrieven. Het Vlaams beschermingsmechanisme 9 voor de subsidiemaand juni 2021 kan je nog tot uiterlijk 5 augustus aanvragen: 

Heropstartlening verlengd tot eind september 

Ook de heropstartlening wordt verlengd. Deze staat open voor alle ondernemers die diensten of voorraden moeten aankopen om hun heropstart te kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan ondernemingen in de eventsector die pas in augustus of september heropstarten of winkels in de detailhandel die nu de wintercollectie moeten aankopen. 

Wat is de heropstartlening?

De heropstartlening is een lening aan een beperkte rente van 1% met een looptijd van 24 of 36 maanden. De terugbetaling start vanaf de 15de maand in schijven per trimester. De minimumlening is € 10.000 en tot maximaal € 750.000 kan geleend worden voor de twee leningen samen. Het maximum is ook begrensd tot 25% van de aankopen van handelsgoederen in 2019. Elke onderneming kan 2 leningen aanvragen. Dat gaat dan over de aankoop van bijvoorbeeld grondstoffen, maar ook van nieuwe collecties voor ondernemingen in de modesector. Ook aankopen van diensten kunnen tot een bepaalde hoogte in rekening gebracht worden. De voorgelegde facturen, met een maximum van 100 per lening, kunnen facturen zijn met datum tussen 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021.  

Totaal budget van € 105 miljoen

Er werden al 800 aanvragen voor een heropstartlening ingediend, goed voor € 56 miljoen. 573 daarvan werden goedgekeurd, goed voor € 41 miljoen. In totaal is nu voor de heropstartleningen een geraamd budget voorzien van € 105 miljoen. 

Al 560.000 coronadossiers voor bescherming

Sinds maart 2020 zijn heel wat ondernemers gehinderd door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. De Vlaamse Regering heeft snel geschakeld en voor bescherming gezorgd. In eerste instantie met de hinderpremie, een forfaitaire steun voor alle ondernemers die verplicht gesloten waren. Die steun werd snel uitbetaald om ondernemers niet in financiële problemen te brengen. Geleidelijk werd overgeschakeld naar een bescherming op basis van omzetverlies. Ondertussen werden in totaal al bijna 560.000 dossiers voor bescherming uitbetaald, goed voor € 2,4 miljard ten behoeve van ongeveer 193.000 ondernemers. 

15 extra inspecteurs

Alle dossiers worden onderworpen aan een controle. Wie steun nodig heeft, moet die ook ontvangen. Maar wie misbruik maakt, moet worden aangepakt. De controle gebeurt in verschillende stappen. Op alle dossiers wordt een risicoanalyse uitgevoerd. De dossiers die meerdere of hogere risico’s vertonen worden aan een extra controle onderworpen. In totaal werden al 13.898 dossiers gecontroleerd na risicoanalyse. Iets meer dan de helft blijkt fouten te bevatten. € 78 miljoen werd teruggevorderd en al € 38 miljoen euro terugbetaald.

Om de controle gevoelig op te drijven, schakelt VLAIO de komende twee jaar 15 extra inspecteurs in om alle dossiers te controleren. Dat is een verdubbeling van het aantal inspecteurs. In totaal zullen 29,5 voltijdse inspecteurs tewerkgesteld worden.

 

De voornaamste steunmaatregelen voor ondernemers getroffen door de coronacrisis in een notendop:

(!) Belangrijk, deze steunmaatregelen veranderen geregeld, worden verlengd of uitgebreid. Blijf op de hoogte door je hier in te schrijven voor onze corona update voor bedrijven!

Steun via VLAIO:

Een overzicht van wat VLAIO aanbiedt om jouw bedrijf te steunen tijdens en na de coronacrisis vind je op vlaio.be/corona.

    Andere belangrijke Vlaamse steun:

    Voor een volledig up-to-date overzicht van alle Vlaamse steun kan je steeds op deze pagina in onze subsidiedatabank.

    Belangrijke federale steun:

    Voor een volledig up-to-date overzicht van alle federale steun kan je terecht op deze pagina in onze subsidiedatabank.

    Alle maatregelen om de impact van de coronacrisis te bestrijden, vind je in de subsidiedatabank met filter 'coronavirus'.