Welvaartsfonds

Laatst gewijzigd op 19 okt 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
met nood aan financiering
Risicokapitaalfinanciering (achtergestelde lening & aandelenparticipatie)
van € 1,25 miljoen tot € 20 miljoen

Op zoek naar risicokapitaal? Bekijk de rubriek Risicokapitaal of de Risicokapitaaldatabank op de website van VLAIO.

Wat houdt de maatregel in

Dit investeringsfonds wil de Vlaamse bedrijven door de crisis loodsen en tegelijk helpen om meer aandacht te geven aan een duurzame bedrijfsvoering.  Dit zal ze doen door ecologische en sociale kenmerken alsook goed bestuur te promoten en niet te investeren in bedrijven die hier geen aandacht aan wensen te geven. Het fonds heeft een investeringsperiode van 4 jaar en een looptijd van 10 jaar.

Het fonds verstrekt kapitaal, quasi-kapitaal en achtergestelde leningen van minimum € 1,25 miljoen tot maximum € 20 miljoen aan bedrijven, start-ups uitgezonderd. 

Wie komt in aanmerking

Geïmpacteerd door de crisis 

Zowel ondernemingen die door de coronacrisis nood hebben aan extra financiering om de solvabiliteit te versterken als ondernemingen die in deze crisis de opportuniteit zien om hun groei te versnellen, kunnen voor financiering terecht bij het Welvaartsfonds.

Bedrijven die getroffen worden door de huidige energiecrisis of door de situatie in Oekraïne komen ook in aanmerking voor het Welvaartsfonds.

Ook door innovatiegedreven bedrijven met een band met Vlaanderen of gezonde Vlaamse dochters van internationale groepen die in de problemen zijn geraakt, behoren tot de doelgroep.

Intrinsiek gezonde bedrijven

Het Welvaartsfonds verstrekt enkel financiering aan bedrijven die ook voor de crisis financieel levensvatbaar waren en nog steeds zijn.

Alle sectoren en levensfases

Alle sectoren komen in aanmerking, behoudens bedrijven uit de visserij- en aquacultuursector of actief in de primaire landbouwproductie die uitgesloten zijn bij het Welvaartsfonds. Daarnaast zal het fonds ook niet investeren in infrastructuur of vastgoedprojecten.

Voorkeur voor innoverende en duurzame bedrijven 

Het Welvaartsfonds zal inzetten op bedrijven die bij hun (innovatie)beleid mee de omslag voeren naar een ecologisch verantwoorde en ethische bedrijfsvoering.

Door ondernemingen te financieren die streven naar meer klimaatneutraliteit, energie- en resource-efficiëntie of circulaire projecten implementeren, wil het Welvaartsfonds bijdragen tot een duurzame economie en maatschappij.

Ook genieten innoverende bedrijven hogere prioriteit. 

Band met Vlaanderen

Er moet een band met Vlaanderen zijn:

 • Het hoofdkwartier of een juridische entiteit moet gevestigd zijn op Vlaams grondgebied (met uitzondering van postbusbedrijven).
 • Het bedrijf moet directe of indirecte toegevoegde waarde leveren aan Vlaanderen, door bijvoorbeeld de creatie van werkgelegenheid, het beschikken over kritische kennis of competenties, van strategisch belang zijn voor Vlaanderen, onderdeel vormen van de uitgestrekte Vlaamse aanvoerketen, enz.

Wat zijn de financieringsvoorwaarden

Het Welvaartsfonds verstrekt financiering via drie financiële producten die de financiële balans verstevigen en de solvabiliteitspositie verbeteren:

 • kapitaal;
 • hybride producten;
 • achtergestelde leningen.

Het Welvaartfonds verleent financiering vanaf € 1,25 miljoen tot € 20 miljoen, afhankelijk van de noden en de wensen van de bedrijven.

Het fonds heeft een investeringsperiode van 4 jaar en een looptijd van 10 jaar. De looptijd van de financiering is afgestemd op de aanvraag, maar beperkt tot de looptijd van het fonds.

Alle producten zullen tegen marktconforme voorwaarden verleend worden om zo een marktconform risico-rendementsprofiel te realiseren voor het Welvaartsfonds en marktverstoring tegen te gaan.

Beperkingen

De financiering mag niet gebruikt worden voor:

 • terugbetaling aandeelhoudersschuld;
 • betaling van dividenden of gelijkaardige uitbetalingen;
 • betaling, binnen de 12 maanden, van bonussen of andere discretionaire betalingen aan werknemers, consultants of beheerders van de onderneming, verschillend aan degene die al contractueel afgestemd waren voorafgaand aan het ontvangen van de financiering en die betaald zouden worden in de normale omgang van de onderneming;
 • het financieren van de verplaatsing van de activiteiten uit Vlaanderen.

Het Welvaartsfonds kan de geleverde financiering aan de onderneming terugvorderen, indien:

 • ze afwijkt van de criteria waaraan ze initieel voldeed om ontvankelijk te zijn voor financiering (bijvoorbeeld de onderneming investeert toch in niet-duurzame activiteiten, of wordt actief in de wapenhandel);
 • en dit gedurende de volledige looptijd van de investering.

Het Welvaartsfonds zal niet investeren in infrastructuur of vastgoedprojecten. 

Aanvraagprocedure

Het Welvaartsfonds wordt beheerd door PMV Fundmanagement. Wie geïnteresseerd is of meer informatie wenst over het Welvaartsfonds kan contact opnemen via info@welvaartsfonds.eu.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

Adres

Oude Graanmarkt 63
1030 Brussel
België

Telefoon