Corona-omboekingspremie

Deze steun kan nog niet aangevraagd worden. De teksten hieronder zijn onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring van de Vlaamse Regering.

In 't kort

De steunmaatregel is bedoeld voor ondernemingen uit de evenementensector die hard werden getroffen door exploitatiebeperkingen als gevolg van de coronamaatregelen. De eerste omboekingen voor evenementen met een capaciteit van minstens 1000 tickets in de periode van 13 maart 2020 tot en met 30 juni 2021 komen in aanmerking. 

Een gesloten budgetenveloppe van € 10 miljoen zal verdeeld worden a rato het aantal omboekingen dat werd verricht en aan maximum € 2 per omboeking.

Deze maatregel is onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Regering.

Samengevat

Voor wie?
ondernemingen uit de evenementensector die omboeken moesten uitvoeren door coronamaatregelen
Voor wat?
eerste omboekingen van een evenement
Bedrag
maximum € 2 per omboeking

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail