Active and Assisted Living (AAL)

Laatst gewijzigd op 7 jun 2018 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
min. 3 kmo's/vzw's uit 3 verschillende partnerlanden
Voor wat
ontwikkeling van ICT producten die de levenskwaliteit van ouderen verhoogt
Subsidie via oproep
50 % cofinanciering (plafond van € 3 mln. per project)

Wat houdt de maatregel in

AAL (Active and Assisted Living) is een Europees Joint Programma dat projecten steunt die de levenskwaliteit van ouderen verhoogt door het inzetten van ICT. De producten, diensten en systemen moeten binnen 2 tot 3 jaar op de markt komen en Europees toepasbaar zijn. De focus ligt meer op ontwikkeling dan op onderzoek. De projectbegroting varieert van € 1 tot € 7 miljoen. De maximum subsidie bedraagt € 3 miljoen. 

Het programma is gericht op het versterken van de ontwikkeling van innovatieve ICT producten, diensten en systemen gericht op het ondersteunen van ouderen thuis, in de gemeenschap en op het werk. AAL-projecten worden gekenmerkt door de betrokkenheid van de gebruikers (ouderen, mantelzorgers, enz.) en van kmo's.

AAL is geen subsidieprogramma van de Europese Unie (EU) maar een gemeenschappelijk onderzoeks- en ontwikkelingsfonds van de lidstaten ondersteund door de EU.

De oproep 2018  'Smart Solutions for Ageing Well'  werd afgesloten op 28 mei 2018. 

Wie komt in aanmerking

Het programma moet worden ingediend door ten minste 3 organisaties uit 3 verschillende partnerlanden waarvan één partner uit de bedrijfswereld (uit een kmo – kan de partner uit de bedrijfswereld zijn) en een eindgebruiker (3 soorten: de persoon die het AAL product of dienst gebruikt; de personen of organisaties in direct contact met de primaire eindgebruikers zoals bijvoorbeeld formele en informele zorg, familieleden, zorgorganisaties; en de organisaties die niet in direct contact staan met de AAL producten en diensten, maar die wel een rol spelen in organiseren, betalen of toegankelijk maken van deze diensten).

Wat komt in aanmerking

AAL-projecten worden gekenmerkt door betrokkenheid van gebruikers (ouderen, mantelzorgers, enz.) en van kmo's. De producten, diensten en systemen moeten binnen 2 tot 3 jaar op de markt komen en Europees toepasbaar zijn. De focus moet meer op ontwikkeling liggen dan op onderzoek.

Omvang steun

Het totaalbudget per project kan variëren tussen € 1 miljoen tot € 7 miljoen. Hiervan kan maximaal 50% cofinanciering worden voorzien met een plafond van € 3 miljoen per project.

Aanvraagprocedure

Elk jaar wordt in de maand van februari één oproep gelanceerd rond een bepaald thema. De oproep van 2018 werd afgesloten op 28 mei 2018. Voor meer info zie www.aal-europe.eu/call-challenge-2018/ .

Het project moet eerst centraal worden ingediend bij de AAL Association. Eénmaal het door de AAL Association is goedgekeurd, zal Agentschap Innoveren & Ondernemen (voor Vlaanderen), en Innoviris (voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) bekijken of de Vlaamse/Brusselse partner deel kan uitmaken van het project. De activiteiten van het project moeten immers voldoen aan de voorwaarden van de regionale subsidies. Voor Vlaanderen is dit de subsidie Onderzoeksproject.

Voordat u als organisatie toezegt om deel uit te maken van een consortium, is het dus noodzakelijk om het projectidee af te toesten bij Agentschap Innoveren & Ondernemen of Innoviris.