Active and Assisted Living (AAL)

Laatst gewijzigd op 27 apr 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen (min. 1 kmo) uit meerdere partnerlanden
Voor wat
ontwikkeling van ICT producten die de levenskwaliteit van ouderen verhoogt
Subsidie via oproep
35% tot 60% op de aanvaarde kosten, afhankelijk van het Vlaamse subsidieprogramma

Wat houdt de maatregel in

AAL (Active and Assisted Living) is een Europees Joint Programma dat projecten steunt die de levenskwaliteit van ouderen verhoogt door het inzetten van ICT. De producten, diensten en systemen moeten binnen 2 jaar op de markt komen en Europees toepasbaar zijn. De focus ligt meer op ontwikkeling dan op onderzoek. De maximumsubsidie bedraagt € 2,5 miljoen. 

Het programma is gericht op het versterken van de ontwikkeling van innovatieve ICT producten, diensten en systemen gericht op het ondersteunen van ouderen thuis, in de gemeenschap en op het werk. AAL-projecten worden gekenmerkt door de betrokkenheid van de gebruikers (ouderen, mantelzorgers, enz.) en van kmo's.

AAL is geen subsidieprogramma van de Europese Unie (EU) maar een gemeenschappelijk onderzoeks- en ontwikkelingsfonds van de lidstaten ondersteund door de EU.

De jaarlijkse oproep 2020 Healthy Ageing with the Support of Digital Solutions mikt op de ontwikkeling van ICT-gebaseerde oplossingen in alle AAL domeinen: 1. Active Living: work & training, vitality & abilities, leisure & culture, information & communication; 2. Assisted Living: health & care, living & building, mobility & transport, safety & security.
De deadline voor indiening is 24 augustus 2020. 

Wie komt in aanmerking

Het programma moet worden ingediend door ten minste 3 organisaties uit 3 verschillende partnerlanden waarvan één partner uit de bedrijfswereld, uit een kmo – kan de partner uit de bedrijfswereld zijn- en een eindgebruiker (3 soorten: de persoon die het AAL product of dienst gebruikt; de personen of organisaties in direct contact met de primaire eindgebruikers zoals bijvoorbeeld formele en informele zorg, familieleden, zorgorganisaties; en de organisaties die niet in direct contact staan met de AAL producten en diensten, maar die wel een rol spelen in organiseren, betalen of toegankelijk maken van deze diensten).

Wat komt in aanmerking

AAL richt zich tot ondernemingen die nieuwe ICT gebaseerde oplossingen voor ouderen naar de markt willen brengen en/of implementeren. AAL is bij uitstek geschikt voor Vlaamse kmo’s die nieuwe producten of diensten voor ouderen willen ontwikkelen en de internationale dimensie mee willen exploreren alsook voor Vlaamse zorgorganisaties (woonzorgcentra, thuiszorgdiensten, verzekeraars,…) die zorgtechnologie willen co-creëren en implementeren.

Omvang steun

In deze oproep wordt er een onderscheid gemaakt tussen 2 projecttypes: 

 Small Collaborative Project
  • projectduur 6 tot 9 maanden;
  • max. € 300.000 steun;
  • vereenvoudigde indiening, snelle beslissing en lichte verslaggeving.
Regulier AAL project 
  • projectduur 18 tot 36 maanden;
  • max € 2.500.000 steun.

Aanvraagprocedure

Elk jaar wordt in het eerste kwartaal een oproep gelanceerd rond een bepaald thema. De oproep staat open tot 24 augustus 2020. Voor meer info zie www.aal-europe.eu/stay-up-to-date/calls/call-2020/.

Het project moet eerst centraal worden ingediend bij de AAL. Steuntoekenning aan projectpartners gebeurt door de deelnemende lidstaten/regio’s volgens de modaliteiten van de desbetreffende nationale/regionale steunprogramma’s.

Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) participeert met:

Bij samenwerking van een bedrijf met een strategische onderzoekscentra (SOC) geldt er een specifieke regeling (overleg van de SOC met VLAIO is dan vereist voor de indiening).

Na centrale indiening bij AAL wordt vanuit VLAIO aan de Vlaamse partners bijkomende informatie opgevraagd.