ERA-NET projecten (European Research Area Networks)

Laatst gewijzigd op 25 mrt 2019 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
uitvoering van risicovolle R&D-projecten in samenwerking met buitenlandse bedrijven en/of kennisinstellingen
Subsidies via oproepen
25% tot 55% op de aanvaarde kosten, afhankelijk van het Vlaamse subsidieprogramma

Wat houdt de maatregel in

Via ERA-Net (European Research Area Networks) tracht de Europese Commissie (EC) de samenwerking en coördinatie tussen de verschillende financieringsprogramma’s voor onderzoek- en innovatie van de EU-lidstaten en de geassocieerde landen te bevorderen en zo bij te dragen tot de realisatie van de Europese onderzoeksruimte (European Research Area, ERA).

De deelnemers aan de ERA-Net-projecten zijn overheidsorganisaties die verantwoordelijk zijn voor de financiering en/of het beheer van onderzoeksprogramma’s op nationaal of regionaal niveau (ministeries, agentschappen, ...). Ook het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) neemt deel aan verschillende projecten waarbij ondernemingen financieel kunnen worden ondersteund.

Afhankelijk van de ‘generatie’ van ERA-Net ondersteunt de EC de coördinatie of geeft ze rechtstreekse steun aan de projecten zelf. In 2014 ging, onder Horizon 2020, een nieuwe vorm van ERA-Net van start, meer bepaald de ERA-Net Cofund projecten, met een combinatie van steun aan coördinatie en top-up.

Wie komt in aanmerking

Zowel kmo’s als grote ondernemingen, gevestigd in het Vlaams Gewest kunnen een projectvoorstel indienen op voorwaarde dat ze samen met buitenlandse bedrijven en/of kennisinstellingen een uitdagend en risicovol R&D-project willen uitvoeren.

Voor elk land of regio gelden specifieke ontvankelijkheidcriteria en steunmodaliteiten. Er wordt gevraagd om voorafgaand aan de indiening contact op te nemen met de steunverlenende agentschappen in elk land of regio waar steun wordt aangevraagd.

Wat komt in aanmerking

De onderzoeksprojecten zijn zeer divers. Het kan gaan over fundamenteel, strategisch, collectief en industrieel onderzoek of industriële ontwikkeling maar ook over beleidsondersteunend onderzoek en zelfs studieopdrachten.

Een overzicht van de projecten waaraan VLAIO deelneemt kan je terugvinden via www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidies-voor-ooi-een-internationaal-consortium/netwerken.

Informatie over ERA-NET projecten die zich richten tot kennisinstellingen en/of onderzoekers kan je terugvinden op de website van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) zie www.fwo.be/nl/mandaten-financiering/europese-programmas/era-net/.

Omvang steun

De ondernemingen in het Vlaamse Gewest kunnen voor deze R&D-projecten een beroep doen op bepaalde steunmaatregelen van VLAIO. Dit kan gaan over een onderzoeksproject of een ontwikkelingsproject, maar ook andere subsidiekanalen zijn mogelijk.

Aanvraagprocedure

De EC schrijft periodiek een oproep uit voor nieuwe ERA-NET projecten rond bepaalde wetenschappelijke domeinen en thema’s. De lijst met aanvaarde voorstellen, die worden ingediend door een groep van geïnteresseerde nationale en regionale onderzoeksfinanciers, worden ongeveer een jaar later gepubliceerd. Dan kan het ERA-NET starten. De looptijd bedraagt in principe vijf jaar.
Een ERA-NET kan naast oproepen ook netwerkactiviteiten organiseren.