Graanveld- foto van Glenn Carstens op Unsplash

Landbouw (LA)-trajecten

In 't kort

De doelstelling van LA-trajecten is om vanuit een concrete probleemstelling of vraaggedreven opportuniteit van een collectief van ondernemingen, innovatieve oplossingen aan te bieden die op relatief korte termijn toepasbaar zijn en resulteren in zichtbare veranderingen met een duidelijke (economische) meerwaarde voor een ruime doelgroep.

Kenmerkend voor LA-trajecten is de integratie van het volledige traject van kennisverwerving tot kennisoverdracht en het concreet toepassen van die kennis bij de doelgroepondernemingen binnen één project. Het werkprogramma wordt modulair samengesteld in functie van de behoeften en de noden. 

Samengevat

Voor wie?
onderzoeksinstellingen
Voor wat?
vraaggedreven projecten uit land- en tuinbouwsector
Bedrag
90% van de aanvaarde begroting

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Steun Ondernemingen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail