Proeftuinen industrie 4.0

WIDE - digitalisering in voeding, textiel en houtnijverheid

Innoveren in een digitale omgeving

In de industrie 4.0-proeftuin 'Living lab Agrifood 4.0' werden van 2018 tot 2022 technologieën gedemonstreerd en inzichten opgedaan op het vlak van het capteren en gebruiken van data in productieomgevingen. Dit nieuwe project vertaalt deze inzichten nu naar een brede groep van bedrijven in de voedings-, textiel- én houtsector. Met steun van het Europees Sociaal Fonds en het Vlaams Beleidsplan Artificiële Intelligentie.

Projectpartners: Sirris, Flanders' FOOD, ILVO, Workitects, Alimento, Woodwize, Cobot

Waarover gaat het?

Digitalisering heeft een grote impact. Niet alleen op individuele medewerkers, maar ook op de hele organisatie van bedrijven. Van hun logistieke processen, over de productie tot en met de interactie met klanten. Dit WIDE-project (Workplace Innovation in a Digital Environment) zal bedrijven uit de voedings-, textiel- en houtsector ondersteunen bij zo'n breed transformatieproces.

Waarom is dit belangrijk?

Veel Vlaamse maakbedrijven hebben nog veel stappen te zetten op het vlak van digitalisering. Maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Want naast de grote technologische omslag, is de impact op het personeel en de organisatie minstens zo belangrijk.

Vandaar het belang van een goede begeleiding op het vlak van menselijk kapitaal, waarbij best practices gedeeld worden.

Wat is het aanbod? 

Zes bedrijven (twee uit de voedingssector, twee uit de textielnijverheid en twee uit de houtsector) krijgen de kans om in een begeleidingstraject te stappen waarbij een brede digitalisering van de organisatie beoogd wordt. Deze trajecten zijn er niet alleen op gericht om knelpunten op het niveau van de onderneming weg te werken, maar vooral ook de digitale skills en competenties van de werknemers in de kaart te brengen en waar nodig bij te sturen. 

Later vinden deze begeleidingstrajecten via de verschillende sectororganisaties. Maar ook bedrijven die nu al geïnteresseerd zijn, kunnen contact opnemen met de projectpartner. 

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: