Proeftuinen industrie 4.0

Technologie voor Werkbaar werk

Technologie laat mensen aangenamer én langer werken

Technologieën zoals cobots, digitale werkinstructies en exo-skeletten kunnen medewerkers ondersteunen bij het uitvoeren van hun taken. Deze proeftuin demonstreert de mogelijkheden om de werkbaarheid van jobs te verhogen.

Waarover gaat het?

De nieuwe Proeftuin Industrie 4.0 ‘Technologie voor Werkbaar Werk’ wil in drie jaar tijd 750 bedrijven bereiken om innovatieve technologieën toe te passen die de werknemers ten goede komen. Het gaat onder meer om cobots, digitale werkinstructies en pakken die het lichaam  ondersteunen bij fysiek zwaar werk (exo-skeletten).

Het project loopt van 1 januari 2022 tot 31 december 2024 en wordt uitgevoerd door de onderzoeksinstellingen Flanders Make, imec, Sirris en HIVA (KU LEUVEN).

Waarom is dit interessant voor jou?

De Vlaamse arbeidsmarkt staat sterk onder druk. Veel bedrijven krijgen hun vacatures moeilijk ingevuld. Om deze krapte aan te pakken is het niet alleen belangrijk om zoveel mogelijk mensen aan de slag te krijgen. Ze moeten ook aan de slag blijven. Werkbaar werk is daarbij een belangrijke hefboom.

Deze proeftuin onderzoekt en demonstreert hoe ook jouw bedrijf met behulp van innovatieve technologieën de werkbaarheid van jobs kan verhogen.

Daarbij is er aandacht voor drie domeinen:

  1. De fysieke belasting van werknemers;
  2. De cognitieve belasting van werknemers;
  3. De arbeidsorganisatie, zoals interne productieflows.

Om al deze aspecten te behandelen, worden negen demo's ontwikkeld rond specifieke technologieën, twee geïntegreerde demo-omgevingen waarin meerdere technologieën samenkomen en een mobiele demo om ter plaatse verschillende doelgroepen te bereiken.

De proeftuin richt zich tot alle bedrijven uit de brede maakindustrie (inclusief bouw, logistiek, voeding, chemie...) met minstens tien medewerkers, die hun interne processen op orde hebben én beschikken over voldoende capaciteit om een innovatietraject te starten.

Wat is het aanbod?

De proeftuin biedt onder andere:

  • Breed sensibiliserend advies via workshops en events;
  • Diepgaander oriënterend advies voor het ontwikkelen van een strategisch plan. Dit omvat onder meer begeleiding bij het in kaart brengen van de werkbaarheid van jouw bedrijf en advies van experten (beperkt tot maximum twee dagen).

Bovenstaande acties vallen binnen de werking van de proeftuin en zijn gratis voor bedrijven uit de doelgroep. Verdere stappen (tactisch plan, pilootinstallatie, brede uitrol) worden aangemoedigd, maar vallen buiten de gesubsidieerde werking. Bekijk hiervoor wel andere mogelijke steunkanalen.

Ook aanbieders van relevante technologieën en diensten worden als secundaire doelgroep actief bij het project betrokken.

Contact

Contacteer projectleider Raf Vranken via raf.vranken@flandersmake.be of bel +32 478 38 0220.

Adres: Gaston Geenslaan 8, 3001 Leuven, België

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: