Proeftuinen industrie 4.0

Dronedata

Voor toepassingen in industrie en landbouw

Hoe begeleid je medewerkers bij het werken met drones, zowel voor binnen- als buitentoepassingen? Dat is de insteek van dit project, dat verder bouwt op de vele technologische demonstratoren die de voorbije jaren gebouwd werden in de industrie 4.0-proeftuinen Smart Farming 4.0Smart Connectivity en Drones in de bouw en landbouw. Met steun van het Europees Sociaal Fonds en het Vlaams Beleidsplan Artificiële Intelligentie.

Projectpartners: Flanders Make, IDEWE, ILVO, VITO, PC Fruit, Syntrum 

Waarover gaat het?

Dankzij technologische vooruitgang op het vlak van camera's, lokalisatie en dataverwerking worden dronetoepassingen steeds interessanter voor bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan automatische stocktellingen in magazijnen met behulp van autonome drones. Of aan toepassingen in de precisielandbouw, zoals het detecteren van ziektes in gewassen of het voorspellen van de opbrengst.

Dit soort toepassingen ligt meer dan ooit binnen handbereik van bedrijven, maar naast de technische uitdagingen zijn er nog belangrijke drempels op het niveau van de medewerkers zelf. Dit project is erop gericht om deze in kaart te brengen en zo veel mogelijk weg te werken aan de hand van praktische begeleidingstrajecten voor bedrijven.

De focus ligt daarbij op toepassingen in de logistiek en de landbouw.

Waarom is dit belangrijk?

Hoewel technologische innovaties het gebruik van dronetoepassingen steeds interessanter maken, sijpelen deze nog niet of nauwelijks door naar bedrijven. En dat is precies waar dit project verandering in wil brengen, door naast het technologische verhaal ook in te zetten op het menselijke aspect. Dat geeft bedrijven praktische houvast bij het in gebruik nemen van dronetoepassingen.

Wat is het aanbod?

Het doel is om bestaande struikelblokken voor het in gebruik nemen van dronetoepassingen zo veel mogelijk weg te nemen. Het project gaat na welke impact een drone heeft op de medewerkers in het bedrijf en welke nieuwe noden daaruit voortvloeien bij data-analisten, leidinggevenden en operatoren. 

Daarnaast wordt gewerkt aan concrete handleidingen waarmee logistieke en landbouwbedrijven naar aanbieders van dronediensten kunnen stappen, bijvoorbeeld als ze ondersteuning wensen bij hun stocktelling of opbrengstvoorspelling.

Bedoeling is dat al deze inzichten uiteindelijk ook hun weg vinden in de opleidingen van Syntra.

Contact

Mail Jean-Edouard Blanquart

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: