Proeftuinen industrie 4.0

AR/MR in labo- en procesomgevingen

Innovatieve leertechnieken voor voeding en biotech

Werknemers hebben het steeds lastiger in complexe en alsmaar wisselende labo- en procesomgevingen. Met slimme toepassingen op basis van augmented en mixed reality houden ze tóch alle touwtjes in handen!

Waarover gaat het?

Het is belangrijk dat operatoren en laboranten beschikken over relevante data die inzicht bieden in de vooruitgang, de veiligheidsvoorschriften en de kwaliteit van het proces. Deze proeftuin creëert een raamwerk voor het toepassen van augmented en mixed reality (AR en MR) in een grote verscheidenheid aan productie- en labogerelateerde taken in de agrovoedingssector, de biotech én de ruime maakindustrie.

De proeftuin vertaalt de uitgebreide kennis en ervaring van de partners naar nieuwe praktijkcases en zet daarnaast een loket op voor de vertaalslag tussen de vragen en wensen van bedrijven enerzijds en technologieaanbieders anderzijds. Dit loket informeert bedrijven ook over de inzetbaarheid, haalbaarheid en mogelijkheden van de technologie.

Partners: UHasselt-Expertise Centrum voor Digitale Media (EDM), Flanders Make, Howest, Flanders’ FOOD, BioVille.

 

Vervolgproject 'XR@Work'

Opgelet: deze proeftuin is intussen afgelopen. Maar de technologie-demonstratoren én expertise worden verdergezet in het lopende project 'XR@Work', met steun van het Europees Sociaal Fonds en het Vlaams Beleidsplan Artificiële Intelligentie. Hierin krijgen bedrijven die AR- en VR-toepassingen willen implementeren begeleiding op het vlak van menselijk kapitaal.

Ontdek hier alles over dit project!

 

Waarom is dit interessant voor jou?

Labo- en procesomgevingen worden steeds complexer en afwisselender voor werknemers. Ingewikkelde (parallelle) processtappen en grote hoeveelheden informatie moeten correct en veilig verwerkt worden. “De taken in zulke omgevingen, inclusief het bedienen van machines, gebeuren nog vooral manueel en vereisen dat de werknemer zicht houdt op grote hoeveelheden vaak gecompliceerde informatie”, weet professor Fabian Di Fiore (UHasselt), projectleider van deze proeftuin.

“Door recente ontwikkelingen op het vlak van hard- en software worden AR- en MR-toepassingen toegankelijk en inzetbaar in een grote verscheidenheid aan productieprocessen. Zo kunnen we oplossingen aanbieden om efficiënt om te gaan met de stijgende complexiteit en variabiliteit in productieprocessen. In deze proeftuin adviseren we bedrijven bij die omschakeling.”

Wat is het aanbod?

Bedrijven met interesse in augmented en mixed reality krijgen op drie manieren ondersteuning:

  1. Er komt een raamwerk voor het toepassen van AR en MR in een grote verscheidenheid aan productie- en labogerelateerde taken;
  2. Er worden demonstratiecases opgezet voor toepassingen in de agrovoedingssector, biotech én ruime maakindustrie;
  3. Een loket zorgt voor de koppeling tussen bedrijven en technologieaanbieders.

Om bedrijven op de hoogte te houden van wat er binnen de proeftuin gebeurt, werd de nieuwe website www.ar4industry.be in het leven geroepen.

Contact

Contacteer projectleider Fabian Di Fiore via fabian.difiore@uhasselt.be of bel + 32 (0)11 268 432.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: