Proeftuinen industrie 4.0

Digitalent4Industry - begeleiding bij implementatie onderhoudstechnologieën)

De sprong naar condition based maintenance

De industrie 4.0-proeftuinen Smart Maintenance en Machine Upgrading 4.0 leverden tussen 2018 en 2022 een schat aan inzichten en technologische demonstratoren op. In dit nieuwe project met steun van het Europees Sociaal Fonds en het Vlaams Beleidsplan Artificiële Intelligentie leggen we nu de focus op het menselijke aspect van deze technologieën.

Projectpartners: Flanders Make, KU Leuven-campus Brugge, BEMAS

Waarover gaat het? 

Maakbedrijven halen meer dan ooit data uit hun machineparken. Dit maakt de weg vrij voor extra productiviteit en efficiëntie, bijvoorbeeld dankzij conditioneel of zelfs predictief onderhoud. Maar dan moeten technici en ingenieurs wel over de juiste competenties beschikken om data te interpreteren en betrouwbaar te houden. Dit project brengt alle stappen die hiervoor nodig zijn in kaart.

Waarom is dit belangrijk?

Veel bedrijven zetten in op digitalisering van hun processen. Het gevolg is dat ze beschikken over enorme hoeveelheden data. Dit biedt uiteraard tal van nieuwe mogelijkheden, maar enkel op voorwaarde dat de medewerkers op de werkvloer voldoende getraind zijn om met deze data overweg te kunnen.

Ze moeten deze data correct kunnen capteren en analyseren. En vervolgens ook de juiste stappen zetten op basis van de beschikbare data, bijvoorbeeld in het kader van conditie-gebaseerd of zelfs predictief onderhoud.

Wat is het aanbod?

Binnen dit project willen de projectpartners alle competenties in kaart brengen voor een geslaagde digitale transformaties, met het oog op specifieke toepassing zoals condition based maintenance. Daarvoor worden brede begeleidingstrajecten ontwikkeld die vertrekken vanuit het langetermijnperspectief van de onderneming én het aanwezige talent op de werkvloer. 

De bestaande demonstratoren bij Flanders Make in Leuven en KU Leuven-campus Brugge worden hierbij ingezet om de bestaande skills en competenties van medewerkers in kaart te brengen. 

Het project richt zich zowel tot productiebedrijven als machinebouwers

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: