Proeftuinen industrie 4.0

BOOT - begeleiding bij operator-ondersteunende technologieën

Begeleiding bij operatorondersteunende technologie

Cobots, lichtprojectiesystemen, digitale werkinstructies... Steeds meer technologische hulpmiddelen voor het ondersteunen van medewerkers liggen binnen handbereik van bedrijven. Maar hoe pak je zoiets aan als bedrijf? Welke bijkomende opleidingen moet je voorzien? En hebben die technologieën ook een impact op hoe je je bedrijf organiseert? Op deze vragen krijg je stuk voor een stuk een antwoord in dit project, dat onder ander voortbouwt op de succesvolle industrie 4.0-proeftuin Collaboratieve werkcel 4.0.

Met steun van het Europees Sociaal Fonds en het Vlaams Beleidsplan Artificiële Intelligentie leggen we nu de focus op het menselijke aspect van deze technologieën.

Projectpartners: Flanders Make, imec, VDAB 

Waarover gaat het?

BOOT staat voor Begeleidingstraject menselijk kapitaal voor de adoptie van Operator Ondersteunende Technologie. 

Met 'assistieve' technologieën, zoals lichtprojectiesystemen, digitale werkinstructies en cobots, ondersteunen bedrijven niet alleen hun medewerkers, maar garanderen ze ook honderd procent kwaliteit aan hun klanten. Maar dan wél op voorwaarde dat hun medewerkers deze technologieën accepteren en er ook mee leren werken.

Flanders Make, imec en VDAB brengen in dit project in kaart hoe bedrijven deze technologieën kunnen implementeren. Het resultaat zal bestaan uit praktische begeleidingstrajecten voor zowel maatwerkbedrijven als voor reguliere maakbedrijven.

Waarom is dit belangrijk?

De voortschrijdende digitalisering zorgt voor nieuwe mogelijkheden op het vlak van flexibiliteit. Zo kunnen maakbedrijven meer dan ooit inspelen op de wensen van elke individuele klant. Maar daardoor ontstaat er ook een zekere onbalans tussen wat operatoren kunnen en wat van hen verwacht wordt. Precies die onbalans kan met behulp van allerhande ondersteunende technologieën worden aangepakt.

Zo win je als bedrijf twee keer: je kan de vereiste kwaliteit voor 100 procent garanderen, en tegelijk voorkom je dat medewerkers mentaal of fysiek onderuit gaan.

Met andere woorden: tevreden klanten én blije medewerkers.

Wat is het aanbod?

Specifiek voor dit project worden bij zes bedrijven (waaronder drie maatwerkbedrijven en drie reguliere maakbedrijven) pilotopstellingen opgezet om de begeleidingstrajecten uit te werken en vervolgens te valideren.

 

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: