Praktische gidsen en sjablonen

Logo's

De publieke opinie moet de nodige informatie krijgen over de rol die Europa speelt in samenwerking met Vlaanderen. Het is belangrijk dat je de financiële steun aan je projecten in het kader van EFRO (of de Vlaamse cofinanciering) ten allen tijde duidelijk ‘in de verf’ zet. De projectleiders voorzien hiervoor in hun projectvoorstel een aantal specifieke en goed omkaderde communicatie- en promotieacties.

Opgelet! Het correct uitvoeren van deze communicatieacties is een voorwaarde om de Europese subsidie al dan niet voor de duurtijd van het goedgekeurde EFRO-project te blijven ontvangen!