Hoe wordt de Europese steun uitbetaald?

De projectleider dient viermaandelijks een inhoudelijk en financieel voortgangsrapport in bij deĀ Managementautoriteit. De indiening gebeurt digitaal via het EFRO E-loket.

Alle bijhorende bewijsstukken zoals facturen, betalingsbewijzen, contracten en aanbestedingen worden eveneens digitaal ingediend. Desgewenst is ook bezorging per post mogelijk: Agentschap Innoveren & Ondernemen: Entiteit EFRO, Koning Albert II-laan 35 bus 12, 1030 Brussel.

De effectieve uitbetaling van de toegekende EFRO-steun gebeurt na ontvangst en controle van het volledig voortgangsrapport, maximaal drie maanden na ontvangst van je betalingsaanvraag.

Een tijdige en correcte rapportage van de projectvoortgang vormt een absolute voorwaarde voor de uitbetaling van de EFRO-subsidie .