Vlaggen aan het Europees parlement in Brussel

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Op woensdag 10 augustus zal de toepassing vanaf 19u niet beschikbaar zijn door technische aanpassingen.

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling is één van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF). Deze fondsen versterken de economische, sociale en territoriale cohesie binnen de Europese Unie en verminderen de bestaande onevenwichtigheden tussen de regio's.

Impact Corona-virus op uitvoering EFRO-projecten: wil je weten op welke manier Corona de uitvoering van jouw EFRO project beïnvloedt? Lees dan hier verder!

EFRO in Vlaanderen én Europa

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Europese Programma's

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
T02 553 38 63
E-mail