Vlaggen aan het Europees parlement in Brussel

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling is één van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF). Deze fondsen versterken de economische, sociale en territoriale cohesie binnen de Europese Unie en verminderen de bestaande onevenwichtigheden tussen de regio's.

Impact Corona-virus op uitvoering EFRO-projecten: wil je weten op welke manier Corona de uitvoering van jouw EFRO project beïnvloedt? Lees dan hier verder!

EFRO in Vlaanderen én Europa

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Europese Programma's

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
T02 553 38 63
E-mail