Waar kan je met vragen terecht?

Wie doet wat?

De Vlaamse overheid is belast met de uitvoering, de coördinatie en het beheer van het EFRO-programma voor de periode 2021-2027. Deze taak wordt waargenomen door het Agentschap Innoveren & Ondernemen, Entiteit EFRO ( beheersautoriteit).

De beheersautoriteit wordt ondersteund  door een centraal programmasecretariaat in Brussel, bijgestaan door 5 provinciale (Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, West- en Oost-Vlaanderen) en 2 grootstedelijke Contactpunten (steden Antwerpen en Gent).

Taken van het Centraal Programmasecretariaat:

  • algemene coördinatie van de contactpunten;
  • organisatie van het EFRO E- loket
  • regie van de projectoproepen
  • voorbereidende evaluatie van de projectvoorstellen
  • organisatie en coördinatie van de Technische Werkgroep en het Comité van Toezicht

Taken van de provinciale en grootstedelijke Contactpunten:

  • ondersteunen projectverantwoordelijken bij het opstellen van een projectvoorstel (vorm en inhoud, toegang tot het EFRO E-loket, cofinanciering …)
  • begeleiding goedgekeurde projecten op het terrein

Naargelang de aard van je project of vraag, neem je verder contact op met de volgende ondersteunende EFRO-diensten:

EFRO beheersautoriteit en centraal programmasecretariaat EFRO

EFRO beheersautoriteit en centraal programmasecretariaat

Agentschap Innoveren & Ondernemen
Entiteit EFRO
Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35, bus 12
1030 Brussel
economie.europa@vlaanderen.be
T 02 553 38 63

Beleidsdoelstelling 1: ‘Slim Vlaanderen’:

erik.degendt@vlaio.be (T 02 553 37 22), jens.meulemans@vlaio.be (T 0477 82 05 45), , frederik.maertens@vlaio.be (T 02 553 38 37)

Beleidsdoelstelling 2: ‘Duurzaam Vlaanderen’:

stefaan.pennewaert@vlaio.be (T 02 553 37 25), philippe.rousseau@vlaio.be (T 02 553 37 07)

Provinciale EFRO-contactpunten

Provincie Antwerpen
Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
anneke.vandenaker@provincieantwerpen.be - T 03 240 66 03    

Provincie Limburg
Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
frank.sioen@limburg.be - T 011 23 74 11

Provincie Vlaams-Brabant
Provincieplein 1, 3010 Leuven
nico.janssen@vlaamsbrabant.be  - T 0485 29 56 23

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles de Kerchovelaan 189, 9000 Gent
hannah.decavel@oost-vlaanderen.be - T 09 267 86 37

Provincie West-Vlaanderen
Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries
doortje.vanhove@west-vlaanderen.be - T 050 40 32 93

 

Stedelijke EFRO-contactpunten

Antwerpen
Dienst strategisch coördinator/ fondsen
Postadres: Grote Markt 1, 2000 Antwerpen
Kantooradres: Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen
wim.blommaart@stad.antwerpen.be - T 03 338 61 28

Gent
Strategische Subsidies - Strategie en Coördinatie
AC Portus – Franklin Rooseveltlaan 1, 9000 Gent
Postadres: stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent
heidi.tency@stad.gent - T 09 266 56 57