Project is goedgekeurd, wat nu?

Hoe start ik een goedgekeurd project op?

De ondertekening van de projectovereenkomst tussen de promotor en de EFRO-Managementautoriteit vormt het officiële startschot van het EFRO-project. Voor de ondertekening van de overeenkomst organiseert de promotor, samen met het betrokken contactpunt en het centraal programmasecretariaat, een eerste ‘begeleidingscomité’. Tijdens deze bijeenkomst ontvangt de promotor de nodige richtlijnen om een correcte inhoudelijke en financiële EFRO-projectadministratie te voeren.

De promotor organiseert, in overleg met het betrokken contactpunt, tijdens de looptijd van een EFRO-project nog twee bijkomende ‘begeleidingscomités’, met name halverwege de looptijd van het project en bij de projectafsluiting.

Hoe communiceer ik over mijn project?

Het is belangrijk dat de financiële steun aan projecten in het kader van het Vlaams EFRO-programma duidelijk ‘zichtbaar’ is. De Europese en Vlaamse financiële tussenkomst moet aan het brede publiek bekend gemaakt worden. Het publiek moet de nodige informatie krijgen over de rol die Europa speelt (in samenwerking met Vlaanderen) bij de totstandkoming van het project.

Bij de projectopmaak moeten hiervoor al een aantal specifieke communicatie- en promotieacties voorzien worden.

Om de projectverantwoordelijken hierbij te ondersteunen werd enerzijds  een handleiding ‘Communicatie voor Promotoren’ uitgewerkt en wordt anderzijds door de contactpunten de nodige hulp geboden om een professioneel communicatieplan op te maken. Het correct uitvoeren van deze communicatieacties is een voorwaarde bij het uitkeren van de Europese (en eventueel Vlaamse) steun.

 

overzicht van verplichte communicatieacties

 

Hoe rapporteer ik over de voortgang van mijn project?

De prestaties van het programma worden beoordeeld op basis van indicatoren. Dit zijn vooraf gekwantificeerde doelstellingen op het vlak van output, resultaat en impact.

Elk goedgekeurd en succesvol uitgevoerd project levert een bijdrage tot het realiseren van deze indicatoren. In het projectvoorstel vermeldt de projectpromotor tot welke indicatoren de uitvoering van het project een bijdrage levert. De projectpromotor van een goedgekeurd projectvoorstel dient per kwartaal via het elektronisch loket hierover te rapporteren.