Wie kan een project indienen?

Naast publieke actoren kunnen ook private actoren in aanmerking komen op voorwaarde dat ze rechtspersoonlijkheid hebben in Vlaanderen en de Europese regels inzake staatssteun respecteren.

Prioriteitsas 4 (Bevorderen van een duurzame grootstedelijke ontwikkeling) is enkel toegankelijk voor actoren uit de steden Antwerpen en Gent.

Wat is het beschikbare budget?

Vlaanderen heeft van de Europese Unie voor de uitvoering van het EFRO-programma in de periode 2014-2020 een bedrag van 175,6 miljoen euro aan Europese middelen ontvangen. Hiervan wordt 6.942.610 euro gereserveerd voor de praktische uitvoering van het programma en de organisatie van het programmasecretariaat.