Wie kan een project indienen?

De doelgroepen van het EFRO-programma zijn zeer breed en afhankelijke van de programmatopic of krachtlijn. Dit kunnen o.a. overheden (regionaal, provinciaal, lokaal) Kennisinstellingen (SOC’s, universiteiten & hogescholen, …), bedrijven – Kmo's
intermediaire organisaties (o.a. innovatiecentra, ontwikkelingsmaatschappijen, speerpuntclusters, …), non-profit organisaties en publiek-private samenwerkingsverbanden zijn.

De belangrijkste voorwaarde is dat de projectpartners rechtspersoonlijkheid hebben in Vlaanderen en de Europese regels inzake staatssteun respecteren.

Wat is het beschikbare budget?

Vlaanderen heeft van de Europese Unie voor de uitvoering van het EFRO-programma in de periode 2021-2027 een bedrag van 276 miljoen euro aan Europese middelen ontvangen. 112 miljoen hiervan is bestemd voor Limburg dat als transitieregio een bijzonder statuut geniet.