Dakstructuur in London - foto van Unsplash

Ontwikkelingsproject

Terug naar Wat

Ben je geïnteresseerd in internationale samenwerking?

Subsidies voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie in een internationaal consortium

Door deelname van het Agentschap Innoveren & Ondernemen aan internationale netwerken, kunnen Vlaamse projectpartners rechtsreeks subsidies krijgen vanuit Vlaanderen voor hun internationale samenwerking rond onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I). Het agentschap zet zijn bestaande steunprogramma’s in om de financiering van de Vlaamse partners binnen deze netwerken te realiseren.

Ontdek alle openstaande oproepen

Dit zijn de netwerken waarin VLAIO participeert met ontwikkelingsprojecten:

Eureka

is gericht op de bevordering van internationale samenwerking in toegepast en marktgericht industrieel Onderzoek & Ontwikkeling.

Eurostars

is internationale samenwerking in de vorm van een O&O-project gericht op gezamenlijke ontwikkeling van een nieuw product, proces of dienst.

Ira-SME

is gericht op de bevordering van internationale innovatie netwerking en samenwerking tussen kmo’s en onderzoeksinstellingen.

BEL-COO

biedt kmo’s een instrument om een gezamenlijk O&O-project uit te werken tussen bedrijven uit Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

ITEA 3

is een EUREKA cluster die zich toespitst op het ondersteunen en stimuleren van competentie in de ontwikkeling van software-intensieve systemen.

PENTA

is een EUREKA cluster die de collaboratieve O&O-initiatieven in het domein van micro- en nano-elektronica en elektronische systemen ondersteunt.

CELTIC

is een EUREKA cluster die O&O-activiteiten rond telecommunicatietechnieken, -systemen en -diensten ondersteunt.

EURIPIDES

is een EUREKA cluster die O&O-activiteiten rond microsysteem technologieën én het verpakken en verbinden van IC’s in ICT ondersteunt.

ECSEL

is een samenwerking tussen private en publieke sectoren ter ondersteuning van de elektronische componenten en systemen.

EuroTransBio (ETB)

een ERA-NET project dat tot doel heeft de samenwerking tussen Europese kmo’s in de biotech sector te stimuleren.

SUSAN

een ERA-NET voor een Europese sector van dierlijke productie gesteund op: economische competitiviteit, maatschappelijke acceptatie & milieubescherming

ERA-MIN2

een ERA-NET voor onderzoek naar primaire en secundaire hulpbronnen, en vervanging van kritieke grondstoffen volgens circulaire economie aanpak.

MarTERA

een ERA-Net voor de samenwerking tussen Europese organisaties te stimuleren met als thema's mariene & maritieme technologie, en blauwe groei.

Smart Grids Plus

een ERA-Net voor het stimuleren van de meest geschikte technologieën, marktontwerp & adoptie rond elektriciteitsnetten door stakeholders & klanten.

WATERWORKS

een ERA-NET gericht op het vlak van duurzaam watergebruik in de sectoren landbouw, bosbouw en visserij (aquacultuur in zoet water).

AAL (Active Assited Living)

is een onderzoeksprogramma dat projecten steunt die innovatieve ICT-gebaseerde oplossingen biedt voor oudere personen.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.