Dakstructuur in London - foto van Unsplash

Ontwikkelingsproject

Vanaf 1 mei 2024 een experiment om economische impact voor Vlaanderen ook via groei in arbeidsproductiviteit aan te tonen! Meer info in het toelichtingsdocument.

Financiële steun voor een ontwikkelingsproject

Wat zijn subsidieerbare activiteiten? Welke kosten worden aanvaard en welke motivatie wordt hiervoor verwacht? In welke gevallen zijn er toeslagen?

Welke activiteiten in je project komen in aanmerking voor subsidie?

In principe komen alle noodzakelijke kennisverwervende activiteiten - zowel technologische als niet-technologische - die bijdragen tot de ontwikkeling van je innovatie en het valideren van de resultaten, voor subsidie in aanmerking. Ook activiteiten volgend op een ontwikkelingsfase kunnen in aanmerking komen voor steun ingeval je na de eigenlijke ontwikkeling nog een moeilijke stap te overbruggen hebt, voor je naar de markt kan. Concreet gaat het dan om het marktklaar maken van de ontwikkeling via demonstratoren, piloten, opschalingen, …

Als je tijdens je ontwikkelingsproject ook nog wat onderzoeksactiviteiten moet verrichten, dan kan dit, maar dat is niet de focus in een ontwikkelingsproject. Als jouw project toch focust op onderzoeksactiviteiten, dan verwijzen we naar de onderzoeksprojecten.

Een overzicht van alle steunbare activiteiten in het kader van een onderzoeksproject vind je in het toelichtingsdocument ontwikkelings- en onderzoeksprojecten.

Hoe wordt het subsidiebedrag bepaald ?

De subsidie voor een ontwikkelingsproject wordt bepaald op basis van de projectbegroting. Deze omvat alle kosten die nodig zijn om het project uit te voeren: 

  • de personeelskosten van de bedrijfspartners (op basis van menskracht en reële loonkosten)
  • de overheadkosten en de werkingskosten van de bedrijfspartners
  • externe prestaties zoals medewerkers op factuurbasis en de uitbestedingen bij onderzoekspartners en onderaannemers
  • investeringskosten die rechtstreeks verband worden met de uitvoering van het project. Hierbij komt de afschrijvingskost in aanmerking voor steun.

Je dient een begroting in via een rekenblad opgesteld door VLAIO. Lees ook de toelichting bij het invullen van dit rekenblad.

Voor alle opgegeven kosten gaat VLAIO na of ze kunnen aanvaard worden in het kader van het project en de ermee gerelateerde steunbare activiteiten.

Op basis daarvan komt VLAIO tot een aanvaarde begroting, waarop de subsidie wordt berekend.

De subsidie

De subsidie wordt berekend als een percentage van de aanvaarde projectbegroting. Dit steunpercentage bestaat uit een basissteunpercentage eventueel verhoogd met toeslagen.

Het basissteunpercentage voor een ontwikkelingsproject is 25%.

Voor reguliere projecten:

  • Een verhoging van het steunpercentage met 10% kan indien een relevante en substantiële samenwerking voorzien is tussen minstens twee onafhankelijke bedrijven, waarvan minstens één kmo. Bij een samenwerking draagt elk van de bedrijfspartners risico en geen van beide draagt meer dan 70% budgettair aandeel in de projectbegroting.
  • Een verhoging van het steunpercentage met 10% voor middelgrote ondernemingen (mo)
  • Een verhoging van het steunpercentage met 20% voor kleine ondernemingen (ko)

Het totale steunpercentage is begrensd tot maximaal 50%.

Voor projecten ingediend in een door VLAIO erkend interregionaal of internationaal netwerk voor interregionale of internationale O&O&I samenwerking:

  • Een verhoging van het steunpercentage met 10% voor middelgrote ondernemingen (mo)
  • Een verhoging van het steunpercentage met 20% voor kleine ondernemingen (ko)
  • Een verhoging van het steunpercentrage met 15% voor daadwerkelijke samenwerking tussen minstens 2 onafhankelijke bedrijven, waarvan minstens één kmo in een interregionale context of een daadwerkelijke samenwerking tussen minstens 2 onafhankelijke bedrijven in een internationale context.

Het totale steunpercentage wordt in dat geval begrensd tot maximaal 60%.

De steun voor activiteiten in de latere fasen van de ontwikkeling (demonstratoren, piloten, opschalingen) wordt beperkt tot maximaal € 1.000.000.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.