Beeld uit onderzoekslabo

Subsidies voor O&O&I in een internationaal consortium

Oproepen

Recent gepubliceerde oproepen voor internationaal samenwerken in O&O&I-projecten.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon