Wat is een ontwikkelingsproject?

Een geweldig idee zal doorgaans niet meteen rendabel zijn voor je onderneming. Meestal komen er nog verschillende stappen aan te pas vooraleer je van idee tot effectieve impact op je bedrijf komt. Als één van die stappen een ontwikkelingsfase is, dan kan je misschien beroep doen op subsidies voor een Ontwikkelingsproject.

Via ontwikkelingsprojecten steunt het agentschap immers innovaties die een sleutelrol spelen in de realisatie van een business case die potentieel heeft om je bedrijf te versterken.

Dit type project omvat de ontwikkeling van een volledig nieuw of beduidend vernieuwend (verbeterd) product, proces, dienst of concept, en het resultaat heeft een belangrijke impact op de prestaties van je bedrijf. Die impact situeert zich eerder op korte termijn.

Een onderbouwde business case

Met de subsidies voor ontwikkelingsprojecten helpt het agentschap je om een drempel te overwinnen, om stappen te zetten waar je anders misschien niet aan zou beginnen. We doen dit om economische groei te stimuleren en dus willen we kunnen nagaan of er voldoende potentieel aanwezig is in de business case achter je innovatie. Voor het agentschap is dus het hele plaatje belangrijk, en niet enkel de ontwikkelingsfase waarvoor je steun aanvraagt.  

Een onderbouwde business case is met andere woorden essentieel. Je moet duidelijk op de hoogte zijn van eventuele barrières en hoe die te overwinnen, je kan onderbouwen welke middelen nog nodig zijn voor het gehele traject én wat de verwachte return zal zijn. Met het geheel moet je kunnen aantonen dat de realisatie van je innovatie de positie van je onderneming zal versterken, en dit al in de eerste jaren na het (succesvol) beëindigen van je ontwikkelingsproject. 

Een innovatief idee - kennis verwerven

Een veelbelovende, op korte termijn realiseerbare business case alleen volstaat echter niet om steun te krijgen voor een ontwikkelingsproject. Aan de grondslag van je business case moet een innovatief idee liggen, en om dat te realiseren dat nog een aantal stappen moet doorlopen alvorens het resulteert in een nieuw of vernieuwd product, proces of dienst. De hoofdmoot van die nog te nemen stappen, bestaat uit een ontwikkeling die nieuw is voor je bedrijf en nieuw voor jouw specifieke sector. Concreet betekent dit dat je minstens iets doet wat afwijkt van je dagelijkse activiteiten. Je verwerft daarbij kennis en inzichten waarover je voor aanvang van het project nog niet beschikte. Ontwikkeling is typisch een iteratief proces om inzichten te verwerven en oplossingen te vinden. 

Voor het verwerven van die kennis kan je eventueel beroep doen op een andere onderneming of kennisinstelling, die je hetzij als onderaannemer, hetzij als partner betrekt. 

Daarnaast heb je ook de mogelijke problemen onder de loep genomen en hiervoor oplossingspistes uitgewerkt. Je kan onderbouwen welke middelen je waar inzet, hoeveel en waarom.  

Lijkt een ontwikkelingsproject op het eerste gezicht iets voor jou? Bekijk dan alvast eens onze voorwaarden en de aanvraagprocedure.

 

Begeleiding op maat

De bedrijfsadviseurs van VLAIO ondersteunen en adviseren je om jouw innovatieve plannen, groeiambities of bedrijfstransformatie waar te maken. Contacteer hen voor advies op maat van jouw onderneming.

 

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Innovatiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail