Dakstructuur in London - foto van Unsplash

Ontwikkelingsproject

Vanaf 1 mei 2024 een experiment om economische impact voor Vlaanderen ook via groei in arbeidsproductiviteit aan te tonen! Meer info in het toelichtingsdocument.

Wat is een ontwikkelingsproject?

Doorgaans is een geweldig idee niet onmiddellijk rendabel voor een onderneming. Er moeten vaak nog verschillende stappen gezet worden om een idee in een succesvolle business om te zetten. Is bij één van die stappen een ontwikkeling nodig, dan kom je misschien in aanmerking voor de subsidie voor een ontwikkelingsproject van VLAIO.

Met deze subsidie steunt VLAIO immers innovaties die een sleutelrol spelen in de realisatie van een businesscase die jouw bedrijf potentieel versterkt.

Dit type project omvat de ontwikkeling van een volledig nieuw of beduidend vernieuwend (verbeterd) product, proces, dienst of concept, en het resultaat heeft een belangrijke impact op de prestaties van je bedrijf. Die impact situeert zich eerder op korte termijn.

Een onderbouwde business case

Met de subsidies voor ontwikkelingsprojecten helpt VLAIO je om een drempel te overwinnen, om stappen te zetten waar je anders misschien niet aan zou beginnen. We doen dit om economische groei te stimuleren en dus willen we kunnen nagaan of er voldoende potentieel aanwezig is in de business case achter je innovatie. Voor VLAIO is dus het hele plaatje belangrijk, en niet enkel de ontwikkelingsfase waarvoor je steun aanvraagt.  

Een onderbouwde businesscase is dus essentieel om in aanmerking te komen voor deze subsidie. Je moet duidelijk op de hoogte zijn van eventuele barrières en hoe die te overwinnen, je kan onderbouwen welke middelen nog nodig zijn voor het gehele traject én wat de verwachte return zal zijn. Je moet kunnen aantonen dat de realisatie van je innovatie de positie van je onderneming zal versterken, en dit al in de eerste jaren na het (succesvol) beëindigen van het ontwikkelingsproject. 

Een innovatief idee - kennis verwerven

Een veelbelovende, op korte termijn realiseerbare businesscase alleen is echter niet voldoende om steun te krijgen voor een ontwikkelingsproject. Aan de grondslag van je business case moet een innovatief idee liggen dat in een nieuw of vernieuwd product, proces of dienst resulteert, en de noodzaak om nog een aantal stappen te doorlopen vooraleer je je plannen kan waarmaken. Een ontwikkeling die nieuw is voor je bedrijf en nieuw voor jouw specifieke sector staat centraal in die te nemen stappen. Concreet wijk je met jouw ontwikkeling af van je dagelijkse activiteiten en verwerf je nieuwe kennis en inzichten. Ontwikkeling is typisch een iteratief proces om inzichten te verwerven en oplossingen te vinden. 

Voor het verwerven van die kennis kan je eventueel beroep doen op een andere onderneming of kennisinstelling, die je hetzij als onderaannemer, hetzij als partner betrekt. 

Daarnaast heb je ook de mogelijke problemen onder de loep genomen en hiervoor oplossingspistes uitgewerkt. Je kan onderbouwen welke middelen je waar inzet, hoeveel en waarom.

Meer informatie bij de VLAIO bedrijfsadviseurs

Lijkt een ontwikkelingsproject op het eerste gezicht iets voor jou? Bekijk dan alvast eens onze voorwaarden en de aanvraagprocedure, of neem contact op met onze bedrijfsadviseurs om eventuele overblijvende onduidelijkheden uit te klaren.

Wetgevend kader

Besluit van de Vlaamse regering van 12 mei 2017 tot regeling van steun aan ondernemingen voor ontwikkeling en innovatie in Vlaanderen (Besluit bedrijfssteun O&I).

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.