nog te vervangen

Student-zelfstandige

Heb je genoeg geld om op te starten?

Lijst op wat je nodig hebt voor je onderneming. Kan je met je eigen centen alles bekostigen? Of is het nodig om extra middelen te zoeken? Waar vind je extra middelen?

 • 1

  Heb je al opgelijst welke investeringen nodig zijn? Het is belangrijk die op voorhand zo realistisch mogelijk in te schatten. Een goede raming zorgt ervoor dat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Zij helpt jou ook om voldoende financiering te voorzien. Maar lenen kost geld! Voorzie dus niet te veel onnodige financiële middelen.

  Hou ook rekening met de vaste kosten in de eerste maanden. Die vaste kosten zijn terugkerende kosten zal je sowieso moeten betalen. Bij het bepalen van de hoeveelheid financiering voorzie je best een buffer daarvoor. Er zijn verschillende soorten vaste kosten voor je onderneming:

  • Huisvestingskosten, zoals huur, onroerende voorheffing, gas, water, elektriciteit, brand- en diefstalverzekeringen, ...
  • Administratieve kosten, zoals boekhouding, gsm, internet, gemeentebelasting, provinciebelasting (zie 'Veelgestelde vragen'), vennootschapsbijdrage, ...
  • Marketingkosten, zoals publiciteit, beurzen, website, verpakking, ...
  • Exploitatie- en productiekosten: huur machines, onderhoud machines, vergunningen (bv. FAVV, erkenningen, ...), bedrijfsafval, verzekeringen (burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen), Unisono, ...
  • Personeelskosten, zoals sociale bijdragen, verzekering ondernemer en personeel, ...
  • Verplaatsingskosten: autoverzekering en taksen, brandstof, verkeersbelasting, openbaar vervoer, ...
  • Financiële kosten: bankkosten, interesten, betaalsystemen, ...

  Vind je het moeilijk om een goed zicht te krijgen op de nodige financiering? Het Startkompas is een hulpmiddel om alle investeringen en kosten op te lijsten.

  Hoe zeker ook rekening met de kosten bij de opstart van je onderneming.

 • 2

  De opstartkosten verschillen tussen een eenmanszaak of een vennootschap.

  Opstartkosten voor een eenmanszaak:

  • De inschrijving in het Kruispuntbank van Ondernemingen: € 105,50 (2024). Sommige steden en gemeenten betalen deze inschrijving terug. Contacteer jouw stad of gemeente om dit na te gaan.
  • De activatie van je btw-nummer: tussen de € 75 en € 80, afhankelijk van het ondernemingsloket (2024). Dit is een extra dienst van het ondernemingsloket. Je kan dit ook zelf in orde brengen en dan is het gratis.
  • Vergunningen: dit is afhankelijk van de activiteit van je onderneming. Dit kan gaan over een voedselvergunning, erkenning als aannemer, Unisono, ... Voor specifieke prijzen neem je best contact op met je sociaal verzekeringsfonds.

  Oprichtingskosten voor een vennootschap: 

  • Bij een VOF of CommV reken je best op een € 750 à € 800 euro inclusief de inschrijving in de KBO en de activatie van het btw-nummer. 
  • Als je een BV opstart, gaat deze opstartkost richting € 2.000 of € 2.500 euro inclusief notaris- en publicatiekosten, de inschrijving in de KBO en de activatie van het btw-nummer.

  Als je jouw behoefte aan financiering kent, kan je de volgende stap zetten. Hoeveel eigen centen kan/wil je in je project steken? Zijn die voldoende om in de hele financieringsbehoefte te voorzien? Of moet je nog op zoek naar bijkomende middelen? Je moet voldoende financiering voorzien, om de geplande investeringen te kunnen doen.

 • 3

  Heb je voor de realisatie van je project zelf onvoldoende budget? Er bestaan heel wat financieringskanalen die een oplossing kunnen bieden. Kies die financieringsbron die het best bij je project past!

  De meest voorkomende financieringsbronnen voor jongeren en studenten zijn:

  Misschien heb je zelfs verschillende vormen van financiering tegelijk nodig. Eigen geld kan je bijvoorbeeld aanvullen met een lening van familie of vrienden en met een lening van de bank of andere financiers. Dat heet stapelfinanciering.

  Meer weten over andere financieringsbronnen?

 • 4

  Willen je ouders of andere familieleden, vrienden of kennissen je project financieel ondersteunen? Dat kan op verschillende manieren:

  • ze worden medeaandeelhouder en worden zo mede-eigenaar van je onderneming. Zij zorgen mee voor eigen inbreng. Dit kan een oplossing zijn als je onvoldoende eigen middelen hebt.
  • ze lenen je onderneming geld. Andere schuldeisers beschouwen deze geleende middelen als eigen vermogen als de geldschieter deze lening ‘achtergesteld’ verklaart ten opzichte van deze schuldeisers. Maak hierover vooraf goede afspraken!

  De overheid stimuleert particulieren om geld te lenen aan (startende) ondernemingen. Dit doet zij via volgende maatregelen:

  • De Winwinlening stimuleert particulieren met een fiscaal voordeel om geld te lenen aan kleine en middelgrote ondernemingen.
  • De Tax Shelter voor startende ondernemingen stimuleert particulieren met een fiscaal voordeel om in het kapitaal van startende ondernemingen te investeren.

  Ken je zelf niemand die geld kan lenen aan of investeren in je onderneming? 

  Een privaat initiatief treedt als tussenpersoon op tussen de kredietgever en de kredietnemer: WinWinner - www.winwinner.be

  Wat is een achtergestelde lening?

  Een achtergestelde lening is een lening die bij liquidatie van de onderneming als één van de laatste in de rij van verplichtingen (net voor het terugbetalen van het maatschappelijk kapitaal) wordt terugbetaald. Het voordeel is dat dit type leningen wordt aanzien als quasi eigen vermogen in plaats van vreemd vermogen, wat een betere voorstelling van de verhouding tussen eigen middelen en vreemd vermogen geeft (hogere solvabiliteitsratio). Hierdoor daalt het risico voor de andere schuldeisers en wordt het klassiek bankkrediet toegankelijker. 

 • 5

  Ontdek de belangrijke zaken waarop je moet letten als je met een financieringsvraag naar je bank stapt.

 • 6

  Onze subsidiedatabank geeft een overzicht van de belangrijkste subsidies én financieringsmaatregelen voor de ondernemer of kandidaat-starter en dit zowel van de provinciale, Vlaamse, federale als Europese overheden. Het gaat telkens om steunmaatregelen voor de (potentiële) ondernemers actief in het Vlaamse Gewest.

  Scan zeker ook het lijstje met beurzen en wedstrijden voor (startende) ondernemers: naast coaching maak je kans om een mooie beurs of prijs te winnen.

  Wil je hulp bij het zoeken naar financiering? Vind je na alle tips toch nog moeilijk de juiste financiering? Wij bieden volgende ondersteuning:

  Heb je jouw domicilie in het Brusselse Gewest? Dan kan je voor info over steunmaatregelen terecht bij: www.1819.be.

  Starten in de culturele en creatieve sectoren?

  In de Subsidiegids voor de culturele en creatieve sector vind je meer specifieke informatie.

  Voor Europese subsidies kan je best de maatregel Europese steun voor de creatieve en culturele sector raadplegen.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: