Mogelijke financieringsbronnen

Eigen inbreng

Geeft vertrouwen aan externe financiers

Eigen inbreng is belangrijk voor het verkrijgen van externe financiering. De inbreng van eigen middelen zegt namelijk iets over de risico’s die men als ondernemer bereid is te nemen en over het vertrouwen in het slagen van de onderneming. Immers, indien je zelf als ondernemer geen middelen in uw zaak zou stoppen, waarom zouden derden dan daartoe bereid zijn?

Noodzakelijk als buffer

Eigen geldmiddelen zijn eveneens noodzakelijk omdat zij een buffer vormen om eventuele tegenslagen op te vangen.

Tussen 20 en 40% van uw project

Hoeveel eigen inbreng exact noodzakelijk is varieert van sector tot sector, doch er kan van uit gegaan worden dat je minimaal 10 % en in regel eerder 20 à 40 % van jouw project met eigen middelen zou moeten financieren. Eigen inbreng in een vennootschap kan zowel in geld als in natura gebeuren. Ook kan de ondernemer aan zijn eigen firma geld lenen (rekening-courant). Mits blokkering gedurende een bepaalde periode kan deze lening als eigen middelen worden beschouwd.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: