Impulskrediet, microkrediet voor ondernemers

Laatst gewijzigd op 16 mei 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
micro-ondernemingen met geen of moeilijke toegang tot een bankkrediet
Voor wat
werkkapitaal en investeringen
Impulskrediet
van max. € 25.000 aan een rentevoet van 8,5%

Concrete financieringsplannen? Vertel ons jouw verhaal via het Financieringskompas of lees het thema Financiering op de website van VLAIO. 

Wat houdt de maatregel in

Impulskrediet is het microkrediet van Hefboom dat zich richt tot micro-ondernemers en zelfstandigen in hoofd- en bijberoep) én geen of moeilijk toegang hebben tot een bankkrediet. De duurtijd van het microkrediet bedraagt maximaal 5 jaar aan een rentevoet van 8,5%. Er kan maximaal € 25.000 worden ontleend.

Een vzw met economische activiteit kan ook worden gefinancierd.

Het microkrediet van Impulskrediet kan in bepaalde gevallen ook gebruikt worden om de eigen inbreng voor de Startlening te financieren.

Er wordt gedurende 2 jaar gratis begeleiding voorzien door vrijwillige coaches met een ruime ervaring om de slaagkans van het project te vergroten.

Hefboom is een cvba/vzw die financiering en advies geeft aan projecten die werk maken van een sociale en duurzame samenleving. Tot deze ruimere socialprofitsector behoren o.a. personen die een zelfstandige activiteit willen ontplooien of willen groeien om hun sociale positie te verbeteren, maar die geen toegang hebben tot bankkrediet. Met het microkrediet verlaagt Hefboom de drempel tot ondernemerschap voor deze doelgroep.

Het Impulskrediet wordt financieel ondersteund door o.a. VLAIO.

De rentevoet van het Impulskrediet werd in januari 2023 verhoogd van 7% tot 8,5%.

Wie komt in aanmerking

Impulskrediet is er voor elke ondernemer die zich vestigt in het Vlaams Gewest en die geen krediet of lening (meer) krijgt van de bank. Zowel voor een bestaande activiteit als voor starters.

Mogelijke redenen waarom een bank je krediet weigert zijn:

  • je ben nog te jong of te oud, vijftigplussers krijgen vaak geen lening meer;
  • je moet nog starten of bent net gestart;
  • je hebt ooit een faillissement gehad;
  • je staat geafficheerd bij de nationale bank (zwarte lijst) of hebt in schuldbemiddeling gezeten;
  • je vraagt een lening om te starten in bijberoep;
  • je ontvangt een werkloosheids-, ziekte of invaliditeitsuitkering;
  • de bank gaf je al een lening maar wil geen bijkomend krediet toekennen;
  • je onderneemt in een zogenaamd ‘moeilijkere’ sector;
  • het ontbreekt je aan eigen inbreng (middelen) of je kan geen waarborgen aanbieden.
  • ,,,

Bij Impulskrediet hoeven dit geen drempels te zijn. Elke ondernemer of toekomstige ondernemer met een goed en onderbouwd plan, kan bij Impulskrediet terecht.

Zowel vennootschappen, zelfstandigen in hoofdberoep als zelfstandigen in bijberoep kunnen een Impulskrediet aanvragen. Een vzw met economische activiteit kan ook worden gefinancierd.

Als starter kan je al een kredietaanvraag doen zelfs als je nog geen ondernemingsnummer hebt. Een eventueel faillissement of collectieve schuldbemiddeling moet afgerond zijn alvorens je een Impulskrediet kan aanvragen.

Wat komt in aanmerking

Bij Impulskrediet kan je een lening aanvragen voor de aankoop van voorraden en investeringen (een bestelwagen, een auto, machines of materiaal). Je kan het krediet ook aanwenden om te investeren in de renovatie en aankleding van je pand of voor je huurwaarborg te betalen. Zolang dit maar in het kader is van je beroepsactiviteit is.

Een Impulskrediet kan niet aangewend worden voor de herfinanciering van reeds bestaande schulden, noch voor fiscale en parafiscale schulden.

Wat zijn de financieringsvoorwaarden

Voorwaarden

De duur van het microkrediet bedraagt maximaal 5 jaar aan een rentevoet van 8,5%. Er kan maximaal € 25.000 worden ontleend.

Impulskrediet wordt terugbetaald door middel van constante maandelijkse aflossingen.

Er wordt een éénmalige solidariteitspremie van 5% aangerekend met een minimum van € 250 en een maximum van € 1000.

Na ondertekening van het contract kan het krediet gedurende 3 maanden worden opgenomen. Na deze opnameperiode is er een vrijstellingsperiode van 3 maanden waarin enkel interesten en nog geen kapitaal moet worden afgelost. Deze vrijstellingsperiode begint te lopen vanaf de eerste maand van effectieve opname. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing voor de kredieten die dienen als eigen inbreng voor de Startlening.

Geen persoonlijke borgstelling

Impulskrediet is in principe een krediet zonder persoonlijke borg. Dat betekent dat er geen borg wordt gevraagd van een derde zoals een kennis of familielid, tenzij hij/zij zelf betrokken is of een financieel voordeel geniet naar aanleiding van jouw onderneming. In dat geval kan er wel een borg worden gevraagd.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de-minimisverordening (onrechtstreeks via SIFO en de Waarborgregeling). Door deze verordening mag het totaal aan de-minimissteun dat een onderneming ontvangt over een periode van drie jaar niet meer dan € 300.000 bedragen. Voor meer info zie Veelgestelde vragen: de-minimis.

Aanvraagprocedure

Vul het contactformulier in op www.impulskrediet.be of contacteer Impulskrediet via info@impulskrediet.be of het telefoonnummer 02/205 17 31. Hefboom gaat na of jij, je activiteit en je investering in aanmerking komt voor een microkrediet en stuurt je een aanvraagformulier op. Deze aanvraagformulieren zijn eveneens terug te vinden op de website.

Meer informatie over de aanvraagprocedure kan je terugvinden op de website www.impulskrediet.be

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.