Impulskrediet, microkrediet voor ondernemers

Laatst gewijzigd op 23 nov 2017 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
zelfstandigen & kmo's met geen of moeilijke toegang tot een bankkrediet
Voor wat
werkkapitaal en investeringen
Impulskrediet
van max. € 25.000 aan een rentevoet van 6%

Wat houdt de maatregel in

Impulskrediet is het microkrediet van Hefboom dat zich richt tot micro-ondernemers (kmo’s, zelfstandigen in hoofd- en bijberoep) én geen of moeilijk toegang hebben tot een bankkrediet. De duurtijd van het microkrediet bedraagt maximaal 5 jaar aan een rentevoet van 6%. Er kan maximaal € 25.000 worden ontleend. Het microkrediet van Impulskrediet kan ook gebruikt worden om de eigen inbreng voor de Startlening+ te financieren. In combinatie met de Startlening+ kan er dus een groter bedrag ontleend worden.

Er wordt gedurende 2 jaar gratis begeleiding voorzien door vrijwillige coaches met een ruime ervaring om de slaagkans van het project te vergroten.

Dit microkrediet vervangt sinds januari 2016 de maatregelen Impulskrediet START, Impulskrediet GO, Impulskrediet PART en Impulskrediet COOP. Voortaan biedt Hefboom nog slechts 1 microkrediet aan waarbinnen deze voorgaande producten ook passen maar daarnaast ook meer flexibiliteit biedt.

Hefboom is een cvba/vzw die financiering en advies geeft aan projecten die werk maken van een sociale en duurzame samenleving. Tot deze ruimere socialprofitsector behoren o.a. personen die een zelfstandige activiteit willen ontplooien of willen groeien om hun sociale positie te verbeteren, maar die geen toegang hebben tot bankkrediet. Met het microkrediet verlaagt Hefboom de drempel tot ondernemerschap voor deze doelgroep

Het Impulskrediet wordt financieel ondersteund door o.a. het Agentschap Innoveren & Ondernemen en PMV.

Wie komt in aanmerking

Impulskrediet richt zich tot mensen die geen of moeilijk toegang hebben tot een bankkrediet. Het gaat om micro-ondernemers die al dan niet al met hun zaak gestart zijn, met of zonder eigen inbreng, zowel voor natuurlijke als rechtspersonen. Ook mensen die in bijberoep willen opstarten of een zaak willen overnemen komen in aanmerking. Impulskrediet kan ook gebruikt worden om de eigen inbreng voor de Startlening+ te financieren.

Impulskrediet kijkt naar de plannen van de (kandidaat-) ondernemer bij het beoordelen van de toekenning van het krediet, dit is onafhankelijk van het huidige statuut, leeftijd, ervaring, eigen inbreng, een voorgaand faillissement, … van de aanvrager.

Vzw’s komen niet in aanmerking. Alle activiteiten die niet stroken met de waarden van Hefboom worden uitgesloten van deze maatregel.

Het microkrediet van Impulskrediet kan niet aangewend worden voor de herfinanciering van verbintenissen die aangegaan werden bij andere kredietinstellingen. Het overnemen van uitstaande bedragen of het herstructureren ervan, komen dus niet in aanmerking, evenals de herfinanciering of betaling van andere reeds bestaande, al dan niet achterstallige, schulden.

Wat zijn de financieringsvoorwaarden

De duur van het microkrediet bedraagt maximaal 5 jaar aan een rentevoet van 6%, er kan maximaal € 25.000 worden ontleend.

Het Impulskrediet wordt terugbetaald door middel van constante maandelijkse aflossingen.

Er wordt een éénmalige solidariteitsbijdrage van 4% aangerekend met een minimum van € 100 en een maximum van € 750 voor dossiers tot € 25.000.

Na ondertekening van het contract kan het krediet gedurende 3 maanden worden opgenomen. Na deze opnameperiode is er een vrijstellingsperiode van 3 maanden waarin enkel interesten en nog geen kapitaal moet worden afgelost. Deze vrijstellingsperiode begint te lopen vanaf de eerste maand van effectieve opname. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing voor de kredieten die dienen als eigen inbreng voor de Startlening+.

Aanvraagprocedure

Vul het contactformulier in op www.impulskrediet.be of contacteer Impulskrediet via info@impulskrediet.be of 02/205 17 20. Hefboom gaat na of u, uw activiteit en uw investering in aanmerking komt voor een microkrediet en stuurt u een aanvraagformulier op. Deze aanvraagformulieren zijn eveneens terug te vinden op de website.

Meer informatie over de aanvraagprocedure kan u terugvinden op de website www.impulskrediet.be