Impulskrediet, microkrediet voor ondernemers

Laatst gewijzigd op 28 mei 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
zelfstandigen & kmo's met geen of moeilijke toegang tot een bankkrediet
Voor wat
werkkapitaal en investeringen
Impulskrediet
van max. € 25.000 aan een rentevoet van 6,75%

Wat houdt de maatregel in

Impulskrediet is het microkrediet van Hefboom dat zich richt tot micro-ondernemers (kmo’s, zelfstandigen in hoofd- en bijberoep) én geen of moeilijk toegang hebben tot een bankkrediet. De duurtijd van het microkrediet bedraagt maximaal 5 jaar aan een rentevoet van 6,75%. Er kan maximaal € 25.000 worden ontleend.

Het microkrediet van Impulskrediet kan in bepaalde gevallen ook gebruikt worden om de eigen inbreng voor de Startlening te financieren.

Er wordt gedurende 2 jaar gratis begeleiding voorzien door vrijwillige coaches met een ruime ervaring om de slaagkans van het project te vergroten.

Hefboom is een cvba/vzw die financiering en advies geeft aan projecten die werk maken van een sociale en duurzame samenleving. Tot deze ruimere socialprofitsector behoren o.a. personen die een zelfstandige activiteit willen ontplooien of willen groeien om hun sociale positie te verbeteren, maar die geen toegang hebben tot bankkrediet. Met het microkrediet verlaagt Hefboom de drempel tot ondernemerschap voor deze doelgroep.

Het Impulskrediet wordt financieel ondersteund door o.a. het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Wie terugbetalingsmoeilijkheden ondervindt door de coronacrisis kan momenteel uitstel van 3 maanden kapitaalaflossing krijgen. Impulskrediet bekijkt dossier per dossier of verlenging mogelijk is. Dit betalingsuitstel kan worden aangevraagd tot uiterlijk 30 november 2020. Het uitstel kan maar maximaal tot het einde van het jaar lopen.

Wie komt in aanmerking

Impulskrediet richt zich tot mensen die geen of moeilijk toegang hebben tot een bankkrediet. Het gaat om micro-ondernemers die al dan niet al met hun zaak gestart zijn, met of zonder eigen inbreng, zowel voor natuurlijke als rechtspersonen. Ook mensen die in bijberoep willen opstarten of een zaak willen overnemen komen in aanmerking. Impulskrediet kan ook gebruikt worden om de eigen inbreng voor de Startlening te financieren.

Wat komt in aanmerking

Impulskrediet kijkt naar de plannen van de (kandidaat-) ondernemer bij het beoordelen van de toekenning van het krediet, dit is onafhankelijk van het huidige statuut, leeftijd, ervaring, eigen inbreng, een voorgaand faillissement, … van de aanvrager.

Een Impulskrediet kan niet aangewend worden voor de herfinanciering van reeds bestaande schulden, noch voor fiscale en parafiscale schulden.

Wat zijn de financieringsvoorwaarden

Voorwaarden

De duur van het microkrediet bedraagt maximaal 5 jaar aan een rentevoet van 6,75%, er kan maximaal € 25.000 worden ontleend.

Impulskrediet wordt terugbetaald door middel van constante maandelijkse aflossingen.

Er wordt een éénmalige solidariteitsbijdrage van 5% aangerekend met een minimum van € 250 en een maximum van € 1000 voor dossiers tot € 25.000.

Na ondertekening van het contract kan het krediet gedurende 3 maanden worden opgenomen. Na deze opnameperiode is er een vrijstellingsperiode van 3 maanden waarin enkel interesten en nog geen kapitaal moet worden afgelost. Deze vrijstellingsperiode begint te lopen vanaf de eerste maand van effectieve opname. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing voor de kredieten die dienen als eigen inbreng voor de Startlening.

Geen persoonlijke borgstelling

Impulskrediet is in principe een krediet zonder persoonlijke borg. Dat betekent dat er geen borg wordt gevraagd van een derde zoals een kennis of familielid, tenzij hij/zij zelf betrokken is of een financieel voordeel geniet naar aanleiding van jouw onderneming. In dat geval kan er wel een borg worden gevraagd.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de-minimisverordening (onrechtstreeks via SIFO en de Waarborgregeling). Door deze verordening mag het totaal aan de-minimissteun dat een onderneming ontvangt over een periode van drie jaar niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/overheidsmaatregelen/veelgestelde-vragen-de-minimis.

Aanvraagprocedure

Vul het contactformulier in op www.impulskrediet.be of contacteer Impulskrediet via info@impulskrediet.be of 02/205 17 20. Hefboom gaat na of jij, je activiteit en je investering in aanmerking komt voor een microkrediet en stuurt je een aanvraagformulier op. Deze aanvraagformulieren zijn eveneens terug te vinden op de website.

Meer informatie over de aanvraagprocedure kan u terugvinden op de website www.impulskrediet.be