Nog te vervangen

Tips voor contact met jouw bank

Financier jouw onderneming op de juiste wijze

Er zijn negen belangrijke zaken waarop je moet letten als je met een financieringsvraag naar jouw bank stapt. Dit is de eerste tip.

Financier overeenkomstig de financieringsbehoefte

Bij de zoektocht naar de juiste financiering dien je ervoor te zorgen dat de gekozen financieringsvorm overeenstemt met de looptijd van de financieringsbehoefte. Zo ligt het voor de hand om investeringen in materieel te financieren met een investeringskrediet op lange termijn. Kortetermijnsfinancieringsmiddelen (kaskrediet, straight loans, …) zijn enkel aangewezen voor kortetermijnbehoeften.

Zorg voor genoeg langetermijnfinanciering

Voorzie ook best een overschot aan langetermijnfinanciering, zodat ook een deel van de kortetermijnbehoeften gefinancierd kunnen worden met permanent aanwezige middelen. De reden hiervoor is bijvoorbeeld dat de voorraden niet aan een constante snelheid roteren. Hetzelfde geldt ook voor de openstaande klantenvorderingen die niet telkens exact op vervaldag worden vereffend. Ondernemingen hebben met andere woorden ook behoefte aan bedrijfskapitaal of werkkapitaal dat het best deels wordt gefinancierd door langetermijnmiddelen.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: