Microkredieten van microStart

Laatst gewijzigd op 12 okt 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
zelfstandigen & kmo's met geen toegang tot een bankkrediet
Voor wat
investeringen en werkkapitaal
Microkrediet
van € 500 tot € 25.000 aan een rentevoet van 8,95% (voor de meeste leningen)

Wat houdt de maatregel in

microStart verstrekt microkredieten van € 500 tot € 25.000 aan ondernemers die geen toegang hebben tot het bankkrediet. Deze redenen kunnen bijvoorbeeld zijn: geen of niet voldoende eigen middelen hebben; geen (vast) inkomen of uitsluitend een werkloosheidsuitkering hebben of (beperkt) genoteerd staan op de zwarte lijst.

microStart werd in 2010 opgericht door de Franse organisatie 'Association pour le Droit à l'Initiative Economiqie' (ADIE), de pionier in Europese microfinanciering, BNP Paribas Fortis en het Europese InvesteringsFonds (EIF). Agentschap Innoveren & Ondernemen verleent structurele ondersteuning zodat Vlaamse kredietnemers van microStart zo goed mogelijk van start kunnen gaan.

Ook microStart blijft de ondernemers die geen toegang hebben tot een bankkrediet financieren in deze coronacrisis. Meer hierover kan je terugvinden in de rubriek Bijkomende kredieten tijdens coronacrisis.

Wie komt in aanmerking

microStart is er voor iedereen die op zoek is naar een krediet om een eigen zelfstandige activiteit op te starten of uit te bouwen en die niet bij de bank terecht kan. De doelgroep zijn verder diegenen die positief antwoorden op de volgende vier vragen:

 • heb je financiering nodig voor een professionele activiteit?
 • ben je al gestart als zelfstandige of wenst je spoedig op te starten?
 • zal je activiteit een inkomen genereren in België?
 • val je niet onder een collectieve schuldregeling?

Bij gewone schuldbemiddeling of een afgehandeld faillissement, kom je in principe wel nog in aanmerking voor een lening. Je kan ook een lening krijgen om een marktstudie uit te voeren of indien je opstart via een activiteitencoöperatie zoals Starterslabo, Job Yourself of Smart.

Wat komt in aanmerking

De microkredieten kunnen gebruikt worden voor:

 • het testen van een idee;
 • investeringen in renovatie, voorraad, materiaal, machines, kasmiddelen, huurwaarborgen, een occasiewagen, de overname van een zaak, enz.;
 • werkkapitaal en huur voor het overbruggen van de eerste maanden;
 • administratieve opstartkosten;
 • het opvullen van cash flow problemen.

Wat zijn de financieringsvoorwaarden

De microkredieten hebben de volgende kenmerken:

 • kredieten van € 500 tot € 15.000 voor een professioneel doeleinde;
 • de looptijd van de lening hangt af van het project, tot maximaal 4 jaar;
 • de intrestvoet bedraagt 8,95% voor de meeste leningen;
 • de dossierkosten bedragen 5% en worden meteen van het geleende bedrag afgetrokken;
 • andere voorwaarden hangen af van het concrete project en de concrete situatie;
 • iemand uit je omgeving stelt zich borg voor 50% van het bedrag. Deze persoon stelt zich moreel borg en hij gelooft mee in het project en de correcte terugbetaling;
 • indien je echt niemand kent, kan in sommige gevallen een geldborg van 25% worden toegestaan.

Ondernemers die reeds 1 jaar actief zijn kunnen een microkrediet tot € 25.000 bekomen. Boven de € 15.000 bedraagt de intrestvoet 7,95%. 

Bijzondere kredietformules zijn er onder de vorm van een renteloze lening voor diegene die omwille van religieuze overtuigingen ervoor kiest om geen intrest te betalen. In de plaats betaal je hogere dossierkosten. Er is ook een groepslening mogelijk voor een vereniging of een vzw als men ervoor kiest een lening in groepsverband aan te gaan.

Bijkomende kredieten tijdens coronacrisis

Ook microStart blijft de ondernemers die geen toegang hebben tot een bankkrediet financieren in deze coronacrisis. Wie door de beperkende maatregelen van de overheid wordt getroffen kan nog steeds een uitstel van terugbetaling vragen. Dit wordt per project bekeken.

Daarnaast lanceerde microStart een relanceplan. Momenteel zit men in de derde fase en kunnen startende of bestaande ondernemingen (al dan niet klanten) die de gevolgen van de COVID-19 crisis ondervinden sinds1 oktober 2020 een 'Microstart Groeilening' aanvragen:

 • een microkrediet (MK) van € 500 tot € 20.000, waarbij telkens een deel van het krediet, Erelening (EL) zonder interest wordt toegekend tot maximum € 5.000 of 1/3e van het totaal benodigde bedrag;
 • voor de financiering van alle soorten behoeften: kasmiddelen, voorraad, uitrusting, investeringen enz.;
 • met een maximale looptijd van 60 maanden (MK) en 48 maanden (EL);
 • een uitstel van terugbetaling is mogelijk van maximum 3 maanden (MK) en maximum 24 maanden (EL);
 • voor het microkrediet wordt een persoonlijke borg tot 50% van het bedrag gevraagd of 25% spaarwaarborg. Voor de Erelening wordt geen borg gevraagd; 
 • nominale jaarlijkse rente van 8,95% tot € 15.000 en 7,95% van € 15.001 tot € 25.000 voor het microkrediet, en 0% voor de erelening;
 • de dossierkosten bedragen 5% en worden meteen van het geleende bedrag afgetrokken;
 • elke zelfstandige die geen toegang heeft tot traditioneel bankkrediet; 
 • aanvragen kan vanaf 1 oktober 2020 tot 1 juni 2021;
 • beslissing binnen de 7 dagen.

Deze is toegankelijk voor vzw's, vennootschappen, eenmanszaken in bij- en hoofdberoep. Ook de cultuur- en evenementensector kunnen terecht bij microStart.  

Voor meer informatie neem je best contact op met microStart.

Aanvraagprocedure

Aanvragen kunnen gebeuren in één van de kantoren van microStart. Voor het Vlaamse Gewest zijn dit de kantoren:

Agentschap Gent
Voormuide 41
9000 Gent
Tel.: 09 277 93 39
gent@microstart.be

Agentschap Antwerpen
Dambruggestraat 26
2060 Antwerpen
Tel. 03 555 92 95
antwerpen@microstart.be

Als je van microStart een microkrediet hebt gekregen heb je gratis toegang tot een hele reeks diensten die je helpen bij het runnen van je activiteit: individuele coaching, commerciële tips, marketing-, juridisch of financieel advies, enz. Daarnaast organiseert microStart opleidingen in kleine groepjes over verschillende thema's doorheen het jaar.

Funds For Good: aanvullende microfinanciering

Funds For Good Philanthropy heeft als doelstelling om armoede en ongelijkheid te bestrijden. Zij helpen om mensen zonder vast werk (werkzoekenden, interims) maar met energie en goede ideeën, als ondernemer opnieuw hun plek op de arbeidsmarkt in te nemen.

Funds For Good Philanthropy kent in dit kader leningen op eer (of leningen van het eigen vermogen) toe in combinatie met microkredieten verstrekt door één van hun partners (in Vlaanderen is dat microStart). De verdeling  die ze bij de financiering hanteren is: 1/3 van het totaal bedrag van financiering kan via Funds For Good worden ontleend en 2/3 via microStart.

Omdat financiering alleen niet genoeg is bieden zij deze ondernemers daarnaast ook de nodige coaching op maat aan alsook advies en ondersteuning door experts. 

Meer informatie kan je terugvinden op www.fundsforgood.eu.