Microkredieten van microStart

Laatst gewijzigd op 5 jun 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
zelfstandigen & micro-ondernemingen met geen toegang tot een bankkrediet
Voor wat
investeringen en werkkapitaal
Microkrediet
van € 500 tot € 25.000 aan een rentevoet vanaf 11,13%

Concrete financieringsplannen? Vertel ons jouw verhaal via het Financieringskompas of lees het thema Financiering op de website van VLAIO. 

Wat houdt de maatregel in

microStart verstrekt microkredieten van € 500 tot € 25.000 aan ondernemers (incl. vzw's) die geen toegang hebben tot het bankkrediet. Deze redenen kunnen bijvoorbeeld zijn: geen of niet voldoende eigen middelen hebben; geen (vast) inkomen of uitsluitend een werkloosheidsuitkering hebben of (beperkt) genoteerd staan op de zwarte lijst. Zowel een activiteit in hoofd- als bijberoep zijn mogelijk. De rentevoet bedraagt ten minste 11,13%.

microStart werd in 2010 opgericht door de Franse organisatie 'Association pour le Droit à l'Initiative Economiqie' (ADIE), de pionier in Europese microfinanciering, BNP Paribas Fortis en het Europese InvesteringsFonds (EIF). VLAIO verleent structurele ondersteuning zodat Vlaamse kredietnemers van microStart zo goed mogelijk van start kunnen gaan.

De intrestvoeten van de leningen werden verhoogd. Voor de formule Jump (voor starters, of starters van minder dan een jaar oud) geldt er een rentevoet vanaf 12,13%. Voor de formule Boost (voor wie al meer dan een jaar een zaak heeft) bedraagt de intrestvoet 11,13%.

Wie komt in aanmerking

microStart is er voor iedereen (incl. vzw's) die op zoek is naar een krediet om een eigen zelfstandige activiteit op te starten of uit te bouwen en die niet bij de bank terecht kan. De doelgroep zijn verder diegenen die positief antwoorden op de volgende vier vragen:

 • heb je financiering nodig voor een professionele activiteit?
 • ben je al gestart als zelfstandige of wenst je spoedig op te starten?
 • zal je activiteit een inkomen genereren in België?
 • val je niet onder een collectieve schuldregeling?

Bij gewone schuldbemiddeling of een afgehandeld faillissement, kom je in principe wel nog in aanmerking voor een lening. Je kan ook een lening krijgen om een marktstudie uit te voeren of indien je opstart via een activiteitencoöperatie zoals Starterslabo, Job Yourself of Smart.

Wat komt in aanmerking

De microkredieten kunnen gebruikt worden voor:

 • marktonderzoek: een idee voor je zaak uittesten;
 • investeringen in voorraad, materiaal, machines, voertuig, enz.;
 • werkkapitaal en huur voor het overbruggen van de eerste maanden;
 • administratieve opstartkosten;
 • het opvullen van cashflow problemen.

Wat zijn de financieringsvoorwaarden

De microkredieten hebben de volgende kenmerken:

Jump (voor starters, of starters van minder dan een jaar oud)
 • kredieten van € 500 tot € 15.000 voor een professioneel doeleinde;
 • de looptijd van de lening hangt af van het project, tot maximaal 4 jaar;
 • rentevoet vanaf 12,13% (vaste rentevoet);
 • de dossierkosten bedragen maximum 5% en worden meteen van het geleende bedrag afgetrokken;
 • andere voorwaarden hangen af van het concrete project en de concrete situatie;
 • iemand uit je omgeving stelt zich borg voor 50% van het bedrag. Deze persoon stelt zich moreel borg en hij gelooft mee in het project en de correcte terugbetaling;
 • indien je echt niemand kent, kan in sommige gevallen een geldborg van 25% worden toegestaan.
Boost (voor wie al meer dan een jaar een zaak heeft)
 • kredieten van € 500 tot € 25.000 voor een professioneel doeleinde;
 • de looptijd van de lening hangt af van het project, tot maximaal 6 jaar;
 • rentevoet vanaf 11,13% (vaste rentevoet)
 • de dossierkosten bedragen maximum 5% en worden meteen van het geleende bedrag afgetrokken;
 • andere voorwaarden hangen af van het concrete project en de concrete situatie;
 • iemand uit je omgeving stelt zich borg voor 50% van het bedrag. Deze persoon stelt zich moreel borg en hij gelooft mee in het project en de correcte terugbetaling;
 • indien je echt niemand kent, kan in sommige gevallen een geldborg van 25% worden toegestaan.

Bijzondere kredietformules zijn er onder de vorm van een renteloze lening voor diegene die omwille van religieuze overtuigingen ervoor kiest om geen intrest te betalen. In de plaats betaal je hogere dossierkosten. Er is ook een groepslening mogelijk voor een vereniging of een vzw als men ervoor kiest een lening in groepsverband aan te gaan.

Funds For Good: aanvullende microfinanciering

Funds For Good Philanthropy heeft als doelstelling om armoede en ongelijkheid te bestrijden. Zij helpen om mensen zonder vast werk (werkzoekenden, interims) maar met energie en goede ideeën, als ondernemer opnieuw hun plek op de arbeidsmarkt in te nemen.

Funds For Good Philanthropy kent in dit kader leningen op eer (of leningen van het eigen vermogen) toe in combinatie met microkredieten verstrekt door één van hun partners (in Vlaanderen is dat microStart). De verdeling die ze bij de financiering hanteren is: 1/3 van het totaal bedrag van financiering kan via Funds For Good worden ontleend en 2/3 via microStart.

Omdat financiering alleen niet genoeg is bieden zij deze ondernemers daarnaast ook de nodige coaching op maat aan alsook advies en ondersteuning door experts. 

Meer informatie kan je terugvinden op www.fundsforgood.eu.

Aanvraagprocedure

Aanvragen kunnen gebeuren in één van de kantoren van microStart. Voor het Vlaamse Gewest zijn dit de kantoren:

Agentschap Gent
Voormuide 41
9000 Gent
Tel.: 09 277 93 39
gent@microstart.be

Agentschap Antwerpen
Dambruggestraat 26
2060 Antwerpen
Tel. 03 555 92 95
antwerpen@microstart.be

Als je van microStart een microkrediet hebt gekregen heb je gratis toegang tot een hele reeks diensten die je helpen bij het runnen van je activiteit: individuele coaching, commerciële tips, marketing-, juridisch of financieel advies, enz. Daarnaast organiseert microStart opleidingen in kleine groepjes over verschillende thema's doorheen het jaar.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.