Talentontwikkeling: beurzen en subsidies

Laatst gewijzigd op 29 nov 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen en natuurlijke personen
Voor wat
studiebeurzen, creatiebeurzen en ontwikkelingsbeurzen binnen de ambachten en de culturele, creatieve sectoren
Subsidies
varieert per steuninstrument

Ben je actief in een culturele of creatieve sector? Bekijk dan ook de rubriek Ondernemen in de culturele en creatieve sectoren op de website van VLAIO. 

Wat houdt de maatregel in

Ben je professioneel actief binnen erfgoed, ambachten of de culturele en creatieve sectoren, dan kan je soms gebruik maken van beurzen voor de verdere ontwikkeling en verdieping van jouw talenten of voor het doorgeven van jouw vakmanschap. 

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media (Vlaamse overheid) geeft ondersteuning aan vakmensen die iemand in de leer nemen en hem of haar de knepen van het vak leren. 

Ook bij andere organisaties kan je soms steun krijgen voor talentontwikkeling. We lichten er hier een aantal toe. 

Beurzen voor het doorgeven van vakmanschap in een meester-leerling-traject

Vakmanschap is een vorm van immaterieel cultureel erfgoed dat in de hoofden en handen van mensen zit: kennis en vaardigheden met wortels in traditie. Vakmanschap wordt daarbij heel breed gezien. Het kan gaan om ambachten, maar bijvoorbeeld ook om bepaalde toegepaste kunsten of podiumkunsten: schoenmakers, pruikenmakers, smeden, bakkers, goochelaars, koetsenbouwers, vertellers, boekbinders, tapdansers, instrumentenbouwers, klompenmakers, ….

Omdat het doorgeven van dit soort vakmanschap vaak een intensief en tijdrovend proces is, biedt het Departement Cultuur, Jeugd & Media (Vlaamse overheid) financiële ondersteuning aan.

De maximale steun per traject bedraagt € 30.000. De aanvragers bepalen onderling zelf hoe de beurs wordt verdeeld.

Meester en leerling(en) vragen de beurs samen aan, voor maximaal twee jaar. 

Aanvragen kunnen ieder jaar tot uiterlijk 15 september ingediend worden. Meer informatie in de Subsidiedatabank: Beurzen voor het doorgeven van vakmanschap in een meester-leerling-traject.

Talentontwikkelingsbeurs voor auteurs en illustratoren

Naast werkbeurzen en projectbeurzen, kan je bij Literatuur Vlaanderen terecht voor een talentonwikkelingsbeurs. Hiermee kan je als auteur, illustrator of vertaler een deel van je kosten voor je artistieke of professionele verdieping en ontwikkeling financieren. Het kan gaan om inhoudelijk-creatieve of zakelijke verdieping.

  • De beurs kan aangevraagd worden op elk moment in jouw carrière, dus zowel als starter of als gevestigde auteur.
  • Onder meer volgende kosten komen in aanmerking: deelname aan cursussen en opleidingen, een coaching of een onderzoeksreis.
  • Dat kan voor één project zijn of voor meerdere kleinere projecten. Voor een project in het buitenland kun je maar één keer per jaar een beurs ontvangen.
  • Per jaar kun je maximaal € 2.500 subsidie krijgen. 

Meer informatie op de website van Literatuur Vlaanderen - Talentontwikkeling voor auteurs en illustratoren

Studiebeurzen voor de filmsector

Naast financiële steun voor de creatie van onafhankelijke audiovisuele creaties, kan je bij het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) terecht voor studiebeurzen.

Ben je professioneel actief als scenarist, regisseur, producent, productiemedewerker, kunstenaar, distributeur of vertoner dan kan je soms gebruik maken van deze studiebeurzen. 

Een studiebeurs dekt een deel van de kosten die je maakt wanneer je een opleiding volgt of deelneemt aan een coproductiemarkt.

Per jaar kan je max. € 2.000 per persoon krijgen (beperkt tot max. 50% van de inschrijvings-, reis- en verblijfskosten).

Meer informatie op MyVAF > Nieuw dossier> Talentontwikkeling > Filmfonds/Mediafonds > Studiebeurs/Vertaalbeurs

Jong getalenteerde ambachtslieden in erfgoedberoepen

Deze beurzen van Sofina en de afstammelingen van Gustave Boël, geven jonge talentvolle Belgische ambachtslieden in erfgoedberoepen, de kans om hun vaardigheden te perfectioneren in een opleidingscentrum of bij een leermeester in het buitenland. 

Enkele vakgebieden die in aanmerking komen, zijn: decoratieschilderen, vergulden, glaskunst, steenhouwen, smeedwerk, bekleden, houtbewerken, schrijnwerk, mozaïekleggen, gipswerk, historische groenteteelt en tuinbouw (decoratieve sinaasappelbomen), snoeien van oude bomen, boekbinden, horlogemaken, …. 

Beurs voor een vervolmakingsopleiding in het buitenland

Het doel van deze beurs is een kandidaat in staat te stellen een vervolmakingsopleiding te volgen bij een meester in België of in het buitenland.

Beurs voor een duo junior/senior

Deze beurs bestaat uit twee delen: ze stelt een junior ambachtsman/vrouw in staat een stage te volgen bij een senior ambachtsman/vrouw. Zodra de opleiding van de junior voltooid is, kan hij bepaalde opdrachten in het atelier van de senior uitvoeren zodat die zijn eigen stage kan verrichten.

De beurzen werken met een jaarlijkse oproep en worden toegekend op basis van het reële kostenplaatje en kunnen niet meer bedragen dan € 12.500 per beurs. Dit bedrag kan eventueel worden herzien indien de kandidaat een hoger bedrag nodig mocht hebben om zijn vervolmaking tot een goed einde te brengen (kosten van het materiaal, duur van de opleiding, …).

De beurzen werken met een jaarlijkse oproep via de Koning Boudewijnstichting. 

Hier vind je meer informatie over de afgesloten oproep 2023.

Sabam for Culture

Ben je lid van Sabam of wens je dit te worden dan kan je bij Sabam for Culture terecht voor financiële steun bij de opbouw van jouw artistieke carrière.

Sabam voorziet een ruim gamma aan beurzen: residentiebeurzen, creatiebeurzen, ontwikkelingsbeurzen, opleidingsbeurzen en beurzen voor deelname aan festivals in het buitenland. Telkens binnen deze disciplines: muziek, audiovisueel, literatuur, theater en dans, visuele kunsten.

Zoals bijvoorbeeld de Creatiebeurs podiumkunsten van maximum € 2.000 of de Creatiebeurs voor componisten voor het creëren van scènemuziek (ter waarde van € 1.500). 

Meer informatie over alle beurzen van Sabam for Culture vind je hier per discipline.

Vocatio-beurs

De stichting VOCATIO steunt gepassioneerde en geëngageerde jonge talenten tussen 18 en 30 jaar die over onvoldoende financiële middelen beschikken om hun roeping te ontwikkelen of levensproject te realiseren. En dit ongeacht hun afkomst, actieterrein, studie- of vormingsniveau.

Elk jaar reikt VOCATIO ongeveer 20 beurzen van € 10.000 uit die de laureaten bijvoorbeeld de kans bieden nieuwe technieken te ontwikkelen, materiaal aan te kopen, een onderzoeksprogramma uit te breiden of een aanvullende opleiding te volgen.

Daarbovenop biedt VOCATIO ook begeleiding, opleidingen en toegang tot het netwerk van VOCATIO-laureaten.

Meer informatie vind je op de website van VOCATIO.

Andere beurzen

Dit overzicht is zeker niet volledig. 

In de Fondsenwijzer van het Cultuurloket vind je bijvoorbeeld nog veel meer financieringsmogelijkheden van filantropische stichtingen die relevant zijn voor de cultuursector.