Europese steun voor de creatieve en culturele sector

Laatst gewijzigd op 26 aug 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen uit de culturele, creatieve en audiovisuele sectoren
Voor wat
ondersteuning van internationale culturele en creatieve samenwerking
Subsidies
bedrag/steunpercentage varieert per oproep

Wat houdt de maatregel in

Het Creative Europe-programma is het Europese subsidieprogramma (2014-2020) ter bevordering en ondersteuning van de internationale samenwerking in de culturele, creatieve en audiovisuele sector. Het bestaat uit 3 subprogramma's: Cultuur, Media en Cross-sectoraal.

De financiële steun is verschillend per actie en de subsidieaanvraag gebeurt via oproepen. 

Daarnaast bestaan er echter nog andere Europese steunmogelijkheden voor deze sectoren die je kan terugvinden via de Toolbox EU-financiering van het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid.

Voor de uitvoering van de voorbereidende actie Music Moves Europe: boosting European music diversity and talent', lanceerde Europa de oproep 'Innovative support scheme for a sustainable music ecosystem' met deadline 30 september 2020. Er werden reeds verschillende initiatieven genomen om voor de muzieksector de gevolgen van deze crisis aan te pakken maar aanvullend is het ook noodzakelijk om de sector te helpen zich op een duurzamere manier te herstellen en zich aan te passen aan de nieuwe realiteiten en trends, zoals digitalisering en duurzaamheid. Via deze oproep is de Europese Commissie op zoek naar één consortium voor het ontwerp en beheer van een innovatieve en doeltreffende steunregeling om subsidies aan begunstigden in de muzieksector te verdelen op basis van een behoefteanalyse. Deze oproep richt zich naar publieke en privaatrechtelijke organisaties. Het consortium vereist de deelname van één Europese organisatie die de muzieksector in minstens 20 Europese lidstaten (op een evenredige wijze) vertegenwoordigt.

Wie komt in aanmerking

Het Creative Europe programma staat open voor zowel ondernemingen als organisaties. 

Voor bepaalde subsidies wordt er een duidelijke samenwerking verwacht tussen de partijen van verschillende deelnemende landen. Deze deelnemende landen verschillen per subprogramma.

Wat komt in aanmerking

De doelstellingen van Creative Europe zijn:

  • Beschermen en promoten van het Europese culturele erfgoed en de culturele- en taalkundige diversiteit;
  • Stimuleren van grensoverschrijdende en transnationale uitwisseling van culturele, creatieve en audiovisuele werken en professionals;
  • Bevorderen van de toegang tot cultuur en audiovisuele werken voor een ruim en nieuw publiek waaronder vooral kinderen, jongeren en ondervertegenwoordigde groepen (inclusieve groei);
  • Versterken van het concurrentievermogen en de capaciteit van de culturele, creatieve en audiovisuele sectoren met focus op publieksontwikkeling (audience development), digitalisering en nieuwe business- en managementmodellen (innovatieve en duurzame groei).

Creative Europe bestaat uit 3 subprogramma's:

Cultuur

Het subprogramma Cultuur wil internationale samenwerking met Europese culturele en creatieve sectoren aanmoedigen. Aandacht gaat naar transnationale mobiliteit van culturele spelers en circulatie van creaties, en ook naar professionele ontwikkeling via uitwisseling van goede praktijken, innoverende businessmodellen, digitale toepassingen, publieksontwikkelingsstrategieën en netwerking.

Voor meer informatie zie www.creativeeurope.be/nl/subprogramma-cultuur.

Media

Het subprogramma Media subsidieert initiatieven ter versterking van de Europese audiovisuele sector. Subsidieaanvragen zijn mogelijk voor ontwikkeling (fictie, animatie, docu en videogames), tv-productie, distributie, vertoning, festivals, trainingen en initiatieven ter bevordering van filmeducatie en markttoegang.

Voor bepaalde subsidies wordt er een duidelijke samenwerking verwacht tussen de partijen van verschillende deelnemende landen van het subprogramma.

Voor meer informatie zie www.creativeeurope.be/nl/subprogramma-media.

Cross-sectoraal

Het cross-sectorale luik verleent steun aan sectoroverschrijdende projecten, studies, analyses en een betere gegevensverzameling met het oog op een efficiëntere beleidsvorming.  

Dit luik omvat ook de financiële garantiefaciliteit. Een van de belangrijkste doelstellingen van dit instrument is om banken meer vertrouwen te geven in de business-modellen van deze sectoren. De Garantiefaciliteit wordt beheerd door het Europees Investeringsfonds, ten behoeve van de  Europese Commissie.

In België zijn de volgende financiële tussenpersonen erkend: PMV en ST’ART. Deze garantieregeling maakt het mogelijk om hun financiering uit te breiden naar kmo’s in de culturele en creatieve industrie, die worden beschouwd als risicovol. Ze richten zich op de subsectoren die momenteel onderbediend zijn, zoals onder meer design, beeldende kunsten, muziek, architectuur, film, tv, videogames en culturele activiteiten. 

Voor meer informatie zie www.creativeeurope.be/nl/cross-sectoraal-luik.

Omvang steun

De financiële steun wordt verleend in de vorm van subsidies en verschilt per subsidie-oproep. Een overzicht van elke subsidie kan je terugvinden op de website per subprogramma:

Aanvraagprocedure

Jaarlijks worden er oproepen gelanceerd via de Europese website om projectvoorstellen in te dienen.

Deze oproepen kan je ook terugvinden op de website van Creative Europe Desk Vlaanderen. Je kan je ook inschrijven op hun nieuwsbrieven waarin deze oproepen kenbaar worden gemaakt:  

De Creative Europe Desk biedt ook andere ondersteunde diensten aan.

Andere Europese subsidieprogramma's

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid creëerde een Toolbox voor EU-Finaciering. Deze toolbox bundelt de meest relevante EU-instrumenten voor de creatieve en culturele sectoren.
In eerste instantie maak je een selectie op basis van de door jou gehanteerde organisatievorm. Aansluitend kies je welke prioriteiten op jouw praktijk van toepassing zijn.

Ook VLAIO beschikt over een handig overzicht met filtermogelijkheden EU Funding Overview. Eén van de filtermogelijkheden is 'areas' waarbij je kan kiezen voor 'Culture & Creativity'.