Europese steun voor de creatieve en culturele sector

Laatst gewijzigd op 8 dec 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen uit de culturele, creatieve en audiovisuele sectoren
Voor wat
ondersteuning van internationale culturele en creatieve samenwerking
Subsidies
bedrag/steunpercentage varieert per oproep

Ben je actief in een culturele of creatieve sector? Bekijk dan ook de rubriek Ondernemen in de culturele en creatieve sectoren op de website van VLAIO. Op zoek naar Europese steun? Bekijk ook de website EU Funding Overview.

Wat houdt de maatregel in

Het Creative Europe-programma (2021-2027) is het Europese subsidieprogramma ter bevordering en ondersteuning van de internationale samenwerking in de culturele, creatieve en audiovisuele sector. Het bestaat uit 3 luiken: 'Cultuur', 'Media' en 'Cross-Sectoraal'.

De financiële steun is verschillend voor ieder van de 10-tallen acties (oproepen, partner search en subsidies). 

Daarnaast bestaan er nog andere Europese steunmogelijkheden voor deze sectoren. Hiervan vind je een kort overzicht in de rubriek Andere Europese subsidieprogramma's.

Momenteel lopen er heel wat Creative Europe-oproepen. Je kan deze oproepen terugvinden op de website van Creative Europe Desk Vlaanderen

Wie komt in aanmerking

Het Creative Europe-programma staat open voor ondernemingen, private en publieke organisaties en (voor sommige oproepen) overheidsorganisaties actief in de culturele en creatieve sectoren (CCS). 

Voor bepaalde subsidies wordt er een duidelijke samenwerking verwacht tussen de partijen uit verschillende aan Creative Europe deelnemende landen.

Wat komt in aanmerking

Hoofddoelstellingen Creative Europe 2021-2027:

 • Promoten van de Europese samenwerking op het gebied van culturele en taalkundige diversiteit en erfgoed;
 • Vergroten van het competitievermogen van de culturele en creatieve sectoren, in het bijzonder van de audiovisuele sector.

Europese horizontale thema's: Vanuit Europa gaat extra aandacht naar de Green Deal, Diversiteit, Gendergelijkheid, Inclusie & Participatie en de Digitale Transitie.

Creative Europe bestaat uit 3 subsidieluiken.

Cultuur - specifieke doelstellingen
 • Bevorderen van de economische, sociale en externe dimensie van Europese samenwerking;
 • Ontwikkelen en promoten van Europese culturele diversiteit en erfgoed;
 • Versterken van het competitievermogen van de Europese culturele en creatieve sectoren en de internationale culturele relaties.

Het luik Cultuur wil:

 • de transnationale mobiliteit en circulatie van Europese culturele en creatieve operatoren en werken bevorderen;
 • de culturele participatie vergroten;
 • de maatschappelijke veerkracht en de sociale inclusie via cultuur en cultureel erfgoed promoten;
 • de Europese culturele en creatieve sectoren versterken zodat ze kunnen floreren en banen/economische groei kunnen creëren;
 • de Europese identiteit en waarden versterken via cultureel bewustzijn, kunsteducatie en culturele creativiteit in het onderwijs;
 • de internationale capacity building van Europese culturele en creatieve sectoren vergroten;
 • en tenslotte ook bijdragen aan het Europese internationale beleid via culturele diplomatie. 

Binnen het luik Cultuur richt Creative Europe zich voornamelijk tot de culturele sector. Meer informatie kan je raadplegen op de website creativeeurope.be > Culturele sector.

Media - specifieke doelstelling
 • Vergroten van het competitievermogen en omvang van de Europese audiovisuele industrie

Het luik Media wenst:

 • talenten en vaardigheden van de audiovisuele actoren te vergroten en daarnaast de samenwerking en innovatie, creatie en productie van Europese audiovisuele werken te bevorderen;
 • transnationale cinema - en online- distributie van Europese audiovisuele werken ondersteunen, via nieuwe businessmodellen en het gebruik van nieuwe technologieën;
 • en tenslotte Europese audiovisuele werken promoten en publieksontwikkeling ondersteunen in Europa en daarbuiten. 

Subsidieaanvragen zijn mogelijk voor:

 • Content: ontwikkeling van (fictie, animatie, documentaires, videogames, TV series), productie van TV series
 • Publiekswerking: internationale filmfestivals, filmeducatie, netwerken voor Europese cinema's, VOD & operatoren, ondertiteling
 • Business: distributie, trainingen, markttoegang, ontwikkeling van instrumenten en business models.

Binnen het luik Media richt Creative Europe zich voornamelijk tot de audiovisuele sector. Meer informatie kan je raadplegen op de website creativeeurope.be > Audiovisuele sector.

Cross-sectoraal - specifieke doelstelling
 • Promoten van beleidssamenwerking en innovatieve acties die beide andere luiken ondersteunen, waaronder de promotie van diverse en pluralistische media-omgeving, geletterdheid en sociale inclusie.

Het cross-sectorale luik: 

 • ondersteunt cross-sectorale en transnationale beleidssamenwerking, waaronder de rol van cultuur voor sociale inclusie en de promotie van het programma en de verspreiding van resultaten;
 • promoot innovatieve manieren waarop content in de culturele, audiovisuele en creatieve sector wordt gecreëerd, toegankelijk wordt gemaakt, gedistribueerd en gepromoot;
 • stimuleert transversale activiteiten overheen verschillende sectoren met als doel om zich aan te passen aan de structurele veranderingen in de mediasector, waaronder een vrije, diverse en pluralistische media-omgeving, kwalitatieve journalistiek en mediageletterdheid;
 • ondersteunt de Creative Europe Desks en hun intra-netwerk, die het programma promoten in hun land en de transnationale samenwerking in de culturele en creatieve sectoren bevorderen.  

Dit Cross-sectoraal luik heeft extra aandacht voor het ontwikkelen en toepassen van sectoroverschrijdende business modellen, instrumenten of management, studies, analyses en een betere gegevensverzameling met het oog op een efficiëntere beleidsvorming.

Binnen het cross-sectorale luik richt Creative Europe zich voornamelijk tot de Nieuwssector. Meer informatie kan je raadplegen op de website creativeeurope.be > Nieuwssector.

MediaInvest

Sinds 2021 is een nieuw MEDIAINVEST fonds opgericht, specifiek voor de audiovisuele industrie. Eén van de belangrijkste doelstellingen van dit instrument is om banken meer vertrouwen te geven in de businessmodellen van de culturele, creatieve en audiovisuele sector.

Omvang steun

De financiële steun wordt verleend in de vorm van subsidies en verschilt per subsidie-oproep. Een overzicht van elke subsidie kan je terugvinden op de website per sector:

Aanvraagprocedure

Alle oproepen worden officieel gepubliceerd via de Europese Funding en Tender Portal. Hierbij is eveneens een Partner search functie voorzien.

Deze oproepen kan je ook terugvinden op de website van Creative Europe Desk Vlaanderen.

Meer info over de Creative Europe Desk vind je op de website ondersteunende diensten.

Andere Europese subsidieprogramma's

Er bestaan ook andere Europese steunmogelijkheden die interessant kunnen zijn voor de CCS:

 • Digital Europe Programme (DEP): Het Digital Europe programma (2021-2027) richt zich op de digitale transformatie van de EU en zal bijdragen aan de implementatie van de Digital Single Market-strategie. Het programma richt zich op vijf sleutelgebieden: kunstmatige intelligentie, digitale vaardigheden, supercomputers, cybersecurity en het gebruik van digitale technologie.
 • Horizon Europe: Horizon Europe is het Europese programma voor de financiering van onderzoek en innovatie voor de periode 2021 - 2027.  
 • Interreg (EFRO): Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is één van de vijf Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF). EFRO heeft als doel de economische en sociale cohesie in de EU te versterken door te zorgen voor evenwicht tussen de regio's. EFRO Interreg financiert vooral samenwerkingsgerichte projecten tussen grensoverschrijdende consortia van overheidsinstanties, onderzoeks- en kennisinstellingen en ondernemingen. 
 • Ook via bepaalde financieringsinstrumenten die beheerd worden door de EIB-groep (bestaande uit de Europese Investeringsbank (EIB) en het Europees Investeringsfonds (EIF)) wordt de CCS ondersteund. Meer informatie in de Subsidiedatabank maatregel: Europese financieringsmogelijkheden voor ondernemingen. Een voorbeeld hiervan is de CCS Financiële Garantiefaciliteit, beheerd door het EIF. Financiële tussenpersonen die zich lieten erkennen voor deze garantiefaciliteit (zoals PMV in Vlaanderen) kunnen op extra waarborgen rekenen wanneer zij financiering bieden aan kmo’s in de culturele en creatieve industrie, die worden beschouwd als risicovol.

VLAIO beschikt over een subsidieoverzicht met filtermogelijkheden, namelijk: EU Funding Overview. Je kan er belangrijke Europese instrumenten terugvinden als je via de filter 'areas' kiest voor 'Culture & Creativity'.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.

Wil je nieuws ontvangen van alle oproepen van Creative Europe? Dan kan je best inschrijven op de nieuwsbrieven van Creative Europe Desk Vlaanderen Cultuur & Cross-sectoraal en Media & Cross-sectoraal.

Wil je nieuws ontvangen over de oproepen van Horizon Europe en andere Europese programma's rond innovatie dan kan je best inschrijven op de nieuwsbrief myHorizon van NCP Flanders.