Mogelijke financieringsbronnen

Invloed van de levenscyclus op de financieringsmogelijkheden

Vooral de levenscyclus waarin een onderneming zich bevindt heeft een invloed op de financieringsmogelijkheden van de onderneming:

Starters

Een startende onderneming zal vooral moeten teruggrijpen naar eigen kapitaal aangezien banken voor starters, omwille van beperkte kredietwaardigheid, veelal enkel investeringen financieren mits voldoende zekerheden.

Groeiers

Groeiende ondernemingen die nood hebben aan financiële middelen kunnen gemakkelijker beroep doen op vreemd vermogen. Aangezien het eigen vermogen al is aangegroeid, ligt het risico voor de kredietinstellingen veel lager dan bij een starter, zeker indien de investering past in de continuïteit van de activiteiten.

Innovatieve projecten

Voor nieuwe activiteiten of innovatieve projecten met een sterk groeipotentieel dient meestal de weg gezocht naar risicokapitaal, aangezien banken in verhouding te weinig zekerheden zullen vinden.

Schematische voorstellen van voorgaande tekst
Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: