nog te vervangen

Jongeren en ondernemen

Heb je genoeg financiële middelen om op te starten?

Lijst op wat je nodig hebt voor je onderneming. Kan je met je eigen centen alles bekostigen? Of is het nodig om extra middelen te zoeken? Waar vind je extra middelen?

Welke middelen heb je nodig om op te starten?

Heb je al opgelijst welke investeringen nodig zijn? Het is belangrijk die op voorhand zo realistisch mogelijk in te schatten. Een goede raming zorgt ervoor dat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Zij helpt jou ook om voldoende financiering te voorzien. Maar lenen kost geld! Voorzie dus niet te veel onnodige financiële middelen.

Hou ook rekening met de vaste kosten in de eerste maanden. Die vaste kosten zal je sowieso moeten betalen. Bij het bepalen van de hoeveelheid financiering voorzie je best een buffer daarvoor. Vind je het moeilijk om een goed zicht te krijgen op de nodige financiering? Het Startkompas is een hulpmiddel om alle investeringen en kosten op te lijsten.

Als je je behoefte aan financiering kent, kan je de volgende stap zetten. Hoeveel eigen centen kan/wil je in je project steken? Zijn die voldoende om in de hele financieringsbehoefte te voorzien? Of moet je nog op zoek naar bijkomende middelen? Je moet voldoende financiering voorzien, om de geplande investeringen te kunnen doen.

Hoe kan je jouw onderneming financieren?

Heb je voor de realisatie van je project zelf onvoldoende budget? Er bestaan heel wat financieringskanalen die een oplossing kunnen bieden. Kies die financieringsbron die het best bij je project past!

De meest voorkomende financieringsbronnen voor jongeren en studenten zijn:

  • Eigen inbreng De inbreng van eigen middelen in de onderneming is noodzakelijk.
  • Familie, vrienden en kennissen - Bij gebrek aan eigen middelen kan je mensen uit je omgeving overtuigen om geld ter beschikking te stellen of te lenen.
  • Microkredieten - Voor beginnende zelfstandigen kunnen microkredieten vaak voldoende zijn om de opstart te vergemakkelijken: Microkredieten van microStart, Startlening of Impulskrediet
  • Crowdfunding Een alternatieve vorm van financiering, vrij vertaald ‘financiering door de menigte’.
  • Bancaire financieringsvormen Banken verstrekken leningen, maar vragen in ruil ook zekerheden. De overheid kan gedeeltelijk voor die zekerheden zorgen.

Meer weten over andere financieringsbronnen?

Hoe kunnen je ouders financieel instappen in je onderneming?

Willen je ouders of andere familieleden, vrienden of kennissen je project financieel ondersteunen? Dat kan op verschillende manieren:

  • ze worden medeaandeelhouder en worden zo mede-eigenaar van je onderneming. Zij zorgen mee voor eigen inbreng. Dit kan een oplossing zijn als je onvoldoende eigen middelen hebt.
  • ze lenen je onderneming geld. Andere schuldeisers beschouwen deze geleende middelen als eigen vermogen als de geldschieter deze lening ‘achtergesteld’ verklaart ten opzichte van deze schuldeisers. Maak hierover vooraf goede afspraken!

De overheid stimuleert particulieren om geld te lenen aan (startende) ondernemingen. Dit doet zij via volgende maatregelen:

  • De Winwinlening stimuleert particulieren met een fiscaal voordeel om geld te lenen aan kleine en middelgrote ondernemingen.
  • De Tax Shelter voor startende ondernemingen stimuleert particulieren met een fiscaal voordeel om in het kapitaal van startende ondernemingen te investeren.

Ken je zelf niemand die geld kan lenen aan of investeren in je onderneming? 

Een privaat initiatief treedt als tussenpersoon op tussen de kredietgever en de kredietnemer: WinWinner - www.winwinner.be

Wat is een achtergestelde lening?

Een achtergestelde lening is een lening die bij liquidatie van de onderneming als één van de laatste in de rij van verplichtingen (net voor het terugbetalen van het maatschappelijk kapitaal) wordt terugbetaald. Het voordeel is dat dit type leningen wordt aanzien als quasi eigen vermogen in plaats van vreemd vermogen, wat een betere voorstelling van de verhouding tussen eigen middelen en vreemd vermogen geeft (hogere solvabiliteitsratio). Hierdoor daalt het risico voor de andere schuldeisers en wordt het klassiek bankkrediet toegankelijker. 

Waarop letten bij je financieringsaanvraag?

Ontdek de belangrijke zaken waarop je moet letten als je met een financieringsvraag naar je bank stapt.

Waar vind je financiële steun en subsidies?

Onze subsidiedatabank geeft een overzicht van de belangrijkste subsidies én financieringsmaatregelen voor de ondernemer of kandidaat-starter en dit zowel van de provinciale, Vlaamse, federale als Europese overheden. Het gaat telkens om steunmaatregelen voor de (potentiële) ondernemers actief in het Vlaamse Gewest.

Wil je hulp bij het zoeken naar financiering? Vind je na alle tips toch nog moeilijk de juiste financiering? Wij bieden volgende ondersteuning:

Voor info over steunmaatregelen die uitgaan van het Brussels Gewest: www.1819.be.

Starten in de culturele en creatieve sectoren?

In de Subsidiegids voor de culturele en creatieve sector vind je meer specifieke informatie.

Voor Europese subsidies kan je best de maatregel Europese steun voor de creatieve en culturele sector raadplegen.