bijna lege horecazaak- foto van nathandumlao, unsplash

Nood aan financiële ademruimte

Premies en andere inkomsten

Om onverwachte situaties goed door te komen, is het voor veel ondernemingen onvoldoende om alleen de kosten te minimaliseren. Overheidssteun is broodnodig om deze periode te overbruggen. Als zelfstandige kan je terugvallen op een vervangingsinkomen. Als bedrijf kom je mogelijks in aanmerking voor één van onderstaande premies. Verder geven we ook enkele tips om inkomsten te genereren in tijden van crisis:

Overbruggingsrecht

Zelfstandigen die kampen met bepaalde moeilijkheden kunnen soms een beroep doen op één van de uitkeringen van het Overbruggingsrecht. Het klassieke overbruggingsrecht kan je bekomen in verschillende situaties: collectieve schuldenregeling, economische moeilijkheden en gedwongen onderbreking (brand, natuurramp,...). Ook zelfstandigen die hun activiteit stopzetten of onderbreken omwille van de energiecrisis kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het klassiek overbruggingsrecht.

Meer info over deze uitkeringen lees je in de Subsidiedatabank Overbruggingsrecht voor zelfstandigen.

Minder energiekosten 

Ecologiepremie+

Via de ecologiepremie+ kan je als onderneming een subsidie bekomen wanneer je bepaalde ecologie-investeringen realiseert in het Vlaamse Gewest. Ook een aantal technologieën gericht op groener en efficiënter energiegebruik kunnen worden gesteund via deze weg. Het steunpercentage op de meerkost van de investering varieert naargelang de technologie. De technologie waarin je investeert moet wel voorkomen op een technologieënlijst. Deze lijst wordt tweemaal per jaar aangepast.

Meer informatie over de ecologiepremie.

GREEN: steun voor groener en efficiënter energiegebruik

Met de subsidie GREEN (Groener en Efficiënter Energiegebruik in de industrie) voorziet de Vlaamse overheid financiële steun voor ondernemingen die investeren om de transitie te maken van fossiele brandstoffen naar groene energiedragers (vergroening) en/of om de totale energievraag van de onderneming te reduceren door verhoging van de energie-efficiëntie van een kernactiviteit/-proces (energie-efficiëntie). Deze steun kan worden aangevraagd sinds 12 december 2022.

Heb je plannen om voor de warmtevraag of koeling van je productieprocessen over te stappen van fossiele brandstoffen (zoals aardgas, diesel, stookolie, …) naar elektriciteit of groene energie (zoals biogas, groene of blauwe waterstof)? Check dan eerst de technologieënlijst van de ecologiepremie+. Staat jouw technologie hier niet in? Bekijk dan de mogelijkheden van deze subsidie.

Meer informatie over GREEN.

Duurzaam ondernemen 

Er bestaan ook nog heel wat andere steunmogelijkheden die je als onderneming misschien kan toepassen om je energiekosten te verlagen. Bekijk dus zeker de filter duurzaam ondernemen in de Subsidiedatabank. 

In deze filter kan je ook onze overzichtsmaatregelen terugvinden over bepaalde groene investeringen: 'Warmtepompen', 'laadpalen', 'opslag groene energie (batterij opslagsystemen)', 'duurzame bedrijfsmobiliteit', 'zonneboiler en warmtepompboiler' en 'emissievrije voertuigen'.

Ben je op zoek naar subsidies voor zonnepanelen. Lees dan de rubriek steun voor zonnepanelen op deze website. 

Voorraden verkopen

Veel bedrijven houden te grote voorraden aan van hun stock, en voorraden kosten geld. Een snelle manier om geld in het laatje te krijgen is door deze voorraden te verkopen, bijvoorbeeld via commerciële acties. Een actie versterkt ook de band met jouw klanten. Op lange termijn kan je bekijken hoe je veel geld kan besparen door jouw voorraadbeheer te optimaliseren. Hiermee toon je ook aan je financiële partners dat je werkt aan de verbetering van de liquiditeit van je onderneming.

Klantenvorderingen opvolgen

Je hebt er zeker in crisistijd alle belang bij om snel te factureren en klantenvorderingen goed op te volgen. Commercieel gezien is het interessant om je klanten betalingsuitstel te verlenen, maar besef goed dat dit het werkkapitaal van jouw bedrijf kan aantasten. Klanten betalingsuitstel geven terwijl jij wel jouw leveranciers snel of contant moet betalen, houdt risico's in voor je onderneming. Zit je met heel wat openstaande facturen, en heb je dringend werkkapitaal nodig? Met factoring kan je via een derde partij - de factor - een voorschot krijgen voor het bedrag van jouw openstaande commerciële vorderingen (facturen). Je kan zelfs het volledige beheer van je klantenvorderingen uitbesteden aan deze derde partij en dekking krijgen tegen niet-betaling. Zo word je steeds snel betaald voor geleverde goederen of diensten en komt het werkkapitaal van jouw onderneming niet in gevaar. Vraag naar je opties bij je bank of adviseur om te starten met factoring. Lees hier meer over factoring.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: