Campagnebeeld vriendenaandeel

Mogelijke financieringsbronnen

Niet-bancaire financieringsvormen

Leasing

Leasing, ook wel financiële leasing of financieringshuur genaamd, is een vorm van financiering waarbij de leasinggever op aanwijzen van een klant (de leasingnemer) een bepaald investeringsgoed koopt en verhuurt aan de leasingnemer gedurende een vooraf bepaalde periode, die overeenstemt met de vermoedelijke duur van het bedrijfsgebruik van het investeringsgoed.

De leasinggever blijft het eigendomsrecht op het goed behouden en blijft bijgevolg de juridische eigenaar, terwijl de leasingnemer het gebruiksrecht verkrijgt en dus beschouwd wordt als economische eigenaar, waardoor hij het goed mag afschrijven. De leasingnemer betaalt een periodieke huurvergoeding. Bovendien voorziet het leasingcontract ten behoeve van de leasingnemer de mogelijkheid om op het einde van de termijn de eigendom van het investeringsgoed te verwerven (= aankoopoptie).

Financiële leasing onderscheidt zich van renting (= gewone verhuring) of operationele leasing (= verhuring door de producent zelf). Een belangrijk onderscheid tussen financiële en operationele leasing is dat er bij deze laatste op het einde van de leasingperiode geen aankoopoptie is.
Leasing biedt aan ondernemingen een manier om het gebruik van bedrijfspanden, goederen en apparatuur te financieren, zonder zelf de zware investeringen te moeten doen. De meest gebruikelijke objecten van leasing zijn wagens, machines en computermaterieel.

Voor ondernemingen in volle expansie die hun bedrijfskapitaal of werkkapitaal zo groot mogelijk willen houden kan dit nuttig zijn. Bijkomend voordeel is dat bij leasing zowel de aanschafprijs als de btw worden gefinancierd, terwijl bij een gewone kredietvorm enkel een deel tot maximaal de aanschafprijs wordt gefinancierd.

Meer informatie kan je raadplegen op de website van de beroepsorganisatie van leasingmaatschappijen in België (BLV/ALV).

 

Overheidssteun

Via de Waarborgregeling tot € 1,5 miljoen kan de Vlaamse overheid via PMV/z tot 75% van jouw leasing waarborgen tot een bedrag van € 1,5 miljoen.

Via de Waarborgregeling boven € 1,5 miljoen kan de Vlaamse overheid via PMV tot 80% van jouw leasing waarborgen, voor waarborg­bedragen van meer dan € 1,5 miljoen.

 

Factoring

Factoring is een financieringsvorm waarbij de onderneming haar volledige of een gedeelte van haar klantenbestand overdraagt aan een factormaatschappij m.a.w. de onderneming “verkoopt” haar verkoopfacturen aan de factormaatschappij die zorgt voor de incassering van vorderingen op vervaldag.

De factormaatschappij zal vooraleer zij de schuldvorderingen overneemt eerst een analyse naar de kredietwaardigheid van de openstaande klanten uitvoeren aangezien zij met de schuldvorderingen ook het risico van betaald te worden op de vervaldag overneemt. Wie beroep doet op deze dienstverlening krijgt met zekerheid zijn facturen uitbetaald op de vervaldag.

Alhoewel factoring een dure dienstverlening is kan deze dienstverlening interessant zijn voor ondernemingen met een hoge omzet (minimaal € 500.000). Dit product wordt meestal door gespecialiseerde dochters van banken aangeboden.

Naast factoring bestaat er ook Reverse factoring of Supply Chain Finance) Deze financieringsvorm is geschikt voor kleinere bedrijven met grote leveranciers. De factormaatschappij, die tussen beide partijen staat, kijkt bij deze vorm van factoring vooral naar de financiële gezondheid van de debiteur, dus de klant van het bedrijf dat voor Reverse factoring wil kiezen. Daarnaast gaat het bij Reverse factoring alleen om goedgekeurde facturen. De factormaatschappij neemt een factuur over. Het openstaande bedrag wordt, vrijwel direct, betaald aan het bedrijf dat de factuur heeft aangeboden. Zo wordt de kans op niet-betaalde facturen beperkt. De discount bij reverse factoring is lager, omdat goedgekeurde facturen een lager risico hebben. De debiteur moet, doordat zijn kredietwaardigheid gecontroleerd wordt, wel bereid zijn mee te werken aan deze alternatieve financieringsvorm.

Voor kmo’s kan het online platform Edebex een alternatieve oplossing bieden. Op dit facturenplatform kan een onderneming die nood heeft aan financiële middelen zijn klantenfacturen doorverkopen aan investeerders en ondernemingen met een cash-overschot. Dit wel na aftrek van een korting, waarvan het bedrag afhankelijk is van de duurtijd tot aan vervaldag én de rating van de debiteur. Deze dienst wordt aangeboden voor facturen met een bedrag van minimum € 5.000 en met nog minimaal 20 dagen tot de vervaldag van de factuur. 

De verkoopkosten op Edebex worden apart afgehouden en bestaan uit een variabele servicekost vanaf 1,45% van het factuurbedrag, berekend op basis van de solvabiliteit van de debiteur en het factuurbedrag en een vaste tekoopstellingskost van € 25 excl. btw per factuur. 
Jaarlijks wordt een inschrijvingsprijs van € 150 excl. btw aangerekend aan zowel kopers als verkopers van facturen. Dit bedrag dekt de beheerkosten van de account.

Meer informatie kan je terugvinden op de website van Edebex.

ESCO’s

Samenwerken met een ESCO of Energy Service Company biedt kmo’s heel wat mogelijkheden om zonder zorgen te besparen op hun energiefactuur. Toch is deze alternatieve manier van energie besparen nog onbekend bij vele Vlaamse bedrijven.

ESCO’s (Energy Service Companies) treden meer en meer op de voorgrond om bedrijven te ‘ontzorgen’ wat betreft hun energiegerelateerde investeringen. In eerste instantie zorgen ze voor de inbreng van technische know-how, maar in veel gevallen kunnen ze ook de financiering van de investering op zich nemen. De investering en eventuele onderhoudskosten worden jaarlijks door het bedrijf aan de ESCO afbetaald met middelen die vrijkomen door de gerealiseerde energiebesparing. Er zijn clausules mogelijk die de ESCO belonen als de besparing groter uitvalt dan voorzien, en beboeten indien ze lager is. Interessant is dat het bedrijf niet meteen hoeft te beschikken over kapitaal om te kunnen investeren in een niet-kernactiviteit zoals energievoorziening en energiegebruik. Meer informatie kan je raadplegen op de website van BELESCO (Belgian ESCO Association).

Vendor loan bij overname

Met een vendor loan staat de overlater toe dat een deel van de overnameprijs op een later tijdstip wordt ingelost. De vendor loan is dus eigenlijk een vorm van betalingsuitstel, dat in de vorm van een lening wordt gegoten. Eén van de voordelen is dat je een minder groot bedrag zal moeten lenen bij de bank. Bovendien krijgt de bank ook de mogelijkheid om te vragen de vendor loan achtergesteld te maken zodat de bank als schuldeiser voorrang krijgt op de terugvordering van de vendor loan. Ten slotte geeft een vendor loan ook vertrouwen in het project. De overlater geeft immers het signaal dat hij voldoende vertrouwen heeft in het welslagen van de onderneming door dit betalingsuitstel toe te staan. Dit is niet alleen een positief signaal naar de bank, maar geeft je ook als koper meer zekerheid over de gezondheid van de onderneming. De overlater heeft er immers alle belang bij dat de onderneming succesvol voortgezet kan worden aangezien hij anders een deel van de overnameprijs verliest.

 

Overheidssteun

Ook zonder banklening kunnen bepaalde doelgroepen rechtstreeks bij de overheid een specifieke lening bekomen:

  • via de Startlening van PMV/z kunnen starters tot € 100.000 lenen;
  • het Impulskrediet en het van Hefboom en het Microkrediet van microStart richten zich tot zelfstandigen die geen of moeilijk toegang hebben tot bankkrediet.
  • ondernemingen en organisaties in de culturele en creatieve sector die geen krediet kunnen krijgen bij een bank kunnen een Cultuurkrediet aanvragen.
  • organisaties en ondernemingen die sociale impact nastreven kunnen voor bepaalde financiering ook terecht bij Hefboom voor Kredieten voor Sociale en duurzame projecten.