bijna lege horecazaak- foto van nathandumlao, unsplash

Nood aan financiële ademruimte

Betalingsverplichtingen uitstellen

Op momenten dat er minder inkomsten zijn, dien je eerst te onderzoeken hoe jouw bedrijf op korte termijn wat ademruimte kan krijgen.

Eén van de snelste manieren om de cashflow te optimaliseren, is de hoeveelheid geld die je bedrijf uitstroomt te verminderen. Bekijk dus concreet welke uitgaven je kunt uitstellen en welke niet-essentiële uitgaven je eventueel kunt schrappen. In de tijd die je zo wint, kan je al verder grondig nadenken over de stappen die jouw onderneming moet nemen op langere termijn.  

De overheid heeft verscheidene maatregelen die toelaten om tijdelijk jouw liquiditeitspositie te verbeteren:

Fiscale verplichtingen

Afbetalingsplan voor fiscale schulden

Heb je tijdelijk financiële moeilijkheden? Je kan een afbetalingsplan aanvragen bij de Fiscus als je kampt met tijdelijke betaalproblemen. Meer informatie in de maatregel Fiscale steun tijdens crisissituaties.

Sociale zekerheidsverplichtingen

Ook de sociale zekerheidsverplichtingen kunnen zwaar doorwegen op je financiële ademruimte. Zowel voor je eigen sociale bijdragen als voor de RSZ-verplichtingen van je werknemers kan je de betalingen tijdelijk doorschuiven:

Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen 

Ondervind je als werkgever door de crisis moeilijkheden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen, dan kan je bij de RSZ minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen. 

Meer informatie over deze afbetalingsplannen.

Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen 

Ben je zelfstandige in hoofd-of bijberoep en kamp je met betalingsmoeilijkheden, dan kan je in bepaalde situaties een uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen vragen. Dit kan als je tijdelijke financiële of economische moeilijkheden hebt of als je actief bent in een sector in crisis.

Ben je als zelfstandige zwaar getroffen door de energiecrisis dan kan je ook nog in 2023 beroep doen op een aantal betalingsfaciliteiten zoals een uitstel van betaling van sociale bijdragen, een vermindering van voorlopige bijdragen, een afbetalingsplan en een vrijstelling van sociale bijdragen.
Ook zelfstandigen in de fruitteeltsector die zware moeilijkheden ondervinden door de energiecrisis en/of andere structurele of conjuncturele factoren die wegen op de sector, kunnen bepaalde betalingsfaciliteiten krijgen in 2023

Meer informatie over deze mogelijkheden.

Compensatie loonindexering: vermindering en uitstel werkgeversbijdragen

De zware loonindexeringen zijn voor vele werkgevers in deze huidige crisis een probleem. Daarom heeft de Federale Regering beslist om een vermindering van de netto werkgeversbijdragen te voorzien in het eerste en tweede kwartaal van 2023. In het derde en vierde kwartaal van 2023 zal er uitstel van de betaling van de RSZ-bijdragen worden voorzien. We houden je hierover op de hoogte via de overzichtsmaatregel Federale steun voor ondernemers (crisis) in de Subsidiedatabank en de nieuwsbrief

Tijdelijke werkloosheid

Voor de meeste bedrijven wegen de loonkosten zwaar door in de uitgaven tijdens crisisperiodes. Via het regime van 'Tijdelijke werkloosheid' kan je ook deze kost tijdelijk verminderen. Wat de voorwaarden zijn om hiervan gebruik te maken kan je raadplegen op de RVA website > infobladen - werkgevers > Vervolgens kies je voor het thema Tijdelijke werkloosheid. 

Huurkosten

Ook in crisissituaties blijft de betaling van de huur verder lopen. Zowel de huurders als de verhuurders hebben er baat bij om in moeilijke periodes vooral redelijk te zijn en rekening te houden met elkaars situatie. Tracht in onderling akkoord tot een (voorlopige) oplossing te komen, rekening houdende met elkaars mogelijkheden en belangen. Tijdens een gesprek kan je samen op zoek naar creatieve oplossingen. Een mogelijk oplossing zou bijvoorbeeld een tijdelijke vermindering van huur kunnen zijn, in ruil voor een verlenging van de contractduur. Algemene info over handelshuurovereenkomsten.

Leverancierstermijnen

Is het door onvoorziene omstandigheden moeilijk om jouw leverancier op tijd te betalen? Tracht dan de betalingstermijnen te heronderhandelen met je leverancier. In een goede commerciële relatie heeft ook jouw leverancier belang bij het verder voortbestaan van jouw onderneming. Daarom kan jouw leverancier open staan voor een versoepeling van de betalingstermijnen. Besef wel dat het tijdelijk niet betalen voor jou wel liquiditeitsruimte biedt, maar tegelijkertijd liquiditeitskrapte creëert bij jouw leverancier.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: