Opslag groene energie steunmogelijkheden

Laatst gewijzigd op 12 sep 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen
Voor wat
opslag van hernieuwbare energiebronnen (batterijen)
Subsidie/Fiscaal voordeel
varieert per instrument

Wat houdt de maatregel in

Om het teveel aan groene stroom uit hernieuwbare energiebronnen (zoals zon en wind), op te slaan kan je investeren in een batterijopslagsysteem. Hierbij tref je een overzicht aan van de belangrijkste steunmogelijkheden.

Verhoogde investeringsaftrek

Bij dit fiscaal voordeel kan je een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen uitgevoerd tijdens het belastbaar tijdperk, aftrekken van de belastbare winst.

De investeringsaftrek bestaat uit een basispercentage dat voor investeringen uitgevoerd in 2023 (aanslagjaar 2024) 8% bedraagt voor zelfstandigen en kleine ondernemingen (fiscale definitie). Daarnaast heb je nog de verhoogde aftrekken waaronder deze voor energiebesparende investeringen die ook voor grote ondernemingen kan toegepast worden. Zowel zonnepanelen als de opslagbatterij die wordt geïnstalleerd kunnen samen of apart worden toegepast voor de algemene aftrek en enkel samen voor de verhoogde investeringsaftrek. 

Om te kunnen genieten van de verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen van 20,5% (aanslagjaar 2024) moeten deze investeringen opgenomen zijn in een bepaalde categorie, vermeld op een lijst. Investeringen in zonnepanelen (met of zonder opslagbatterij) kan je terugvinden in categorie 11 ‘Gebruik van hernieuwbare energie’. 

Bovendien moet er voor deze investeringen een attest bij de belastingaangifte worden toegevoegd dat je kan aanvragen via een online aanvraagformulier.

Meer informatie in de maatregel Investeringsaftrek in de Subsidiedatabank.

GREEN

GREEN is een steunprogramma van de Vlaamse overheid dat de vergroening van de bedrijven stimuleert. Het doel is dat bedrijven overschakelen naar en de inzet verhogen van groene warmte en elektriciteit.

Technologieën zoals thermische en elektrische opslagsystemen helpen deze transitie ondersteunen. Batterijopslag zorgt ervoor dat de eigen opgewekte groene stroom in het bedrijf maximaal wordt aangewend. Als de capaciteit (kWh) van de batterij maximaal 5 keer het daggemiddeld bedrijfsverbruik niet overschrijdt dan kan GREEN steun verkregen worden.

Het is de bedoeling om op korte termijn een batterij voor de stationaire opslag van duurzaam opgewekte elektrische energie te gaan steunen via de Ecologiepremie plus in plaats van via GREEN.

Meer informatie op de VLAIO site www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/green-investeringssteun.

Strategische ecologiesteun (STRES)

Ondernemingen kunnen voor groene investeringen in "strategische" spitstechnologie in het Vlaamse Gewest een subsidie via de maatregel STRES verkrijgen van VLAIO. De minimum investering bedraagt hierbij wel € 3 miljoen. Het steunpercentage varieert van 20 tot 40% en is afhankelijk van de performantie van de technologie, de grootte van de onderneming en de aanvaarde meerkost van de essentiële componenten.

Grote groenestroom batterijsystemen kunnen via deze steunmaatregel worden gesteund.

Meer informatie op de VLAIO site www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/strategische-ecologiesteun.

Capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM)

In 2021 heeft België een capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM) ingevoerd om de bevoorradingszekerheid in elektriciteit te verzekeren na de voorziene sluiting van al zijn kerncentrales, terwijl tegelijkertijd de energietransitie wordt ondersteund. Dat mechanisme kent vanaf 2021 aan de hand van jaarlijkse veilingen steun toe aan ondernemingen en organisaties die elektriciteit kunnen leveren of besparen vanaf 2025.

Het is een CRM op basis van betrouwbaarheidsopties. Dat betekent dat het mechanisme technologie-neutraal, marktbreed en gecentraliseerd is, en dat overmatige winsten vermeden worden door in een verplichting tot terugbetaling van de ontvangen steun te voorzien bij hoge prijzen. 

Alle mogelijke technologieën voor de productie van elektriciteit, de opslag ervan of het beheer van de vraag mogen deelnemen. 

Meer informatie kan je terugvinden op de website van FOD Economie Capaciteitsremuneratiemechanisme(CRM).

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.