bijna lege horecazaak- foto van nathandumlao, unsplash

Nood aan financiële ademruimte

Bereken je financieringsnood

Maak een liquiditeitsprognose 

Nu je zicht hebt op de ondersteuningsmaatregelen (voor uitstel van betalingen of extra inkomsten) die je kan gebruiken om jouw kosten te minimaliseren en extra centen in het laatje te brengen, kan je werk maken van jouw financieringsplan.

Zowel voor jezelf, maar ook voor jouw bank en andere partners is het belangrijk om te analyseren of je bijkomend kapitaal moet zoeken, op welke termijn je deze financiering nodig hebt en of je positieve kasstromen kan realiseren.

VLAIO raadt je sterk aan een kasplan op te maken. Andere benamingen voor een kasplan zijn cashflow prognose of liquiditeitsprognose. Zo’n kasplan is de werkelijke barometer van je bedrijfsvoering. 

Concreet is een kasplan een tijdslijn, waarop je per maand de verwachte uitgaande en inkomende bedragen zet. Per maand breng je zo een mogelijk kastekort of kasoverschot in beeld. Door de opmaak van het kasplan zie je dus hoeveel financiering je nodig hebt. Idealiter loopt je tijdslijn over 18 maanden.

Bij een tekort weet je dat die maand te weinig geld op jouw rekening zal staan om je uitgaven te kunnen doen. Je hebt dan een financieringsbehoefte, en je weet dat je snel een aantal acties moet nemen. Je kan bijvoorbeeld op zoek naar overbrugging, of aankopen uitstellen, of kosten spreiden.

Kasplanningstools

Jouw boekhouder zal je zeker kunnen ondersteunen bij de opmaak van een kasplan. Je vindt vaak ook kasplanningstools gekoppeld aan je boekhoudsoftware. Maar als je wat ervaring hebt met Excel, kan je ook zelf jouw inkomsten en uitgaven op maandbasis op een rij zetten. Met deze tools kan je aan de slag:

Startkompas

Als hulpmiddel en werkinstrument om de financiële haalbaarheid van jouw project of onderneming in te schatten, heeft VLAIO deze tool gecreëerd. Download de pdf-versie. Het Startkompas is ook beschikbaar als xlsx-bestand, waarin de doodpuntomzet automatisch berekend wordt. Je hebt de mogelijkheid om de haalbaarheid te berekenen over een periode van 2 jaar (Startkompas 2 jaar) of over een periode van 5 jaar (Startkompas 5 jaar). In enkele filmpjes leggen we uit hoe je met de excel-versie van het Startkompas aan de slag gaat. Dit is alvast de introductie:

Nettowerkkapitaalsimulator

Op de website Financiering van je onderneming vind je een tool om jouw korte-termijn-financieringsnoden en –middelen te simuleren. Klik hier voor de nettowerkkapitaalsimulator.

Kasplanningstool Flanders DC

Ook Flanders DC biedt een gratis kasplanningstool aan op de website. Wil je weten hoe je best werkt met deze financieringstemplate? Bekijk dan de video tutorial. Voor gamedevelopers is er een specifieke template beschikbaar.

Begeleiding bij opmaak kasplan

Wens je begeleiding bij de opmaak van jouw kasplan die breder gaat dan wat een boekhouder kan bieden? Heel wat dienstverleners kunnen jouw expertise bieden bij het analyseren van jouw financiële situatie:

Dienstverleners via de kmo-portefeuille

Heel wat dienstverleners die geregistreerd zijn via de kmo-portefeuille, kunnen je adviseren bij de opmaak van jouw kasplan. Je kan zelf snel en eenvoudig een geregistreerde dienstverlener selecteren via deze VLAIO-databank. Klik onder het thema ‘Administratie & Financiën’ op ‘Boekhouding’. Je kan vervolgens verder filteren op regio.

Financieel inzicht

‘Financieel inzicht '(vroeger Go4Finance) is een individueel begeleidingsproject van UNIZO, waarbij je een beter inzicht krijgt in jouw financiële situatie. Door financiële tussenkomst van VLAIO kan dit traject aan een laag tarief worden aangeboden. Meer info over dit traject vind je in onze expertisedatabank.

Senior Consultants Vlaanderen

Je kan ook een beroep doen op de ‘Senior Consultants Vlaanderen’. Dit is een vereniging van experts die na hun professionele carrière als bedrijfsleider, manager, leidinggevende, deskundige of kaderlid, hun bedrijfskennis ten dienste stellen aan bedrijven. De 130 bedrijfsconsultants in Vlaanderen en Brussel hebben elk hun eigen expertise, waaronder ook financiën. Meer info over de Senior Consultants Vlaanderen lees je hier.

Financiële quick scan sociale economie 

Ben je een organisatie of onderneming binnen de sociale economie? Trividend en Hefboom bieden, met Europese en Vlaamse steun, een gratis financiële quick scan aan. Na een gesprek en analyse van het door jou geleverde cijfermateriaal, wordt je een eenvoudig rapport bezorgd op basis van de huidige financiële structuur. Ze bekijken de uitdagingen van je organisatie en stellen een aantal opties voor om je financiële situatie te verbeteren en bekijken ook welk type financiering het best past. Hier vind je meer informatie over deze gratis financiële quick scan.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: