Warmtepompen steun

Laatst gewijzigd op 16 jul 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen
Voor wat
investeringen in een warmtepomp
Subsidie/Fiscaal voordeel
varieert per instrument

Wat houdt de maatregel in

Warmtepompen halen warmte uit de omgeving of uit restwarmte, en waarderen (pompen) deze op naar een bruikbare temperatuur. Deze warmte kan dan gebruikt worden voor ruimteverwarming of ze kan opnieuw ingezet worden in bedrijfsprocessen die warmte op lage of middelhoge temperatuur vereisen. 

Hier vind je een overzicht van de belangrijkste steunmogelijkheden voor warmtepompen. 

Mijn Verbouwpremie

Mijn VerbouwPremie is een subsidie van de Vlaamse overheid voor de uitvoering van o.m. renovatiewerken en energiebesparende investeringen.

Voor bestaande niet-woongebouwen kan je een aanvraag voor een premie indienen als 'andere investeerder'. Dit zijn zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, zoals bijvoorbeeld een onderneming of vereniging van mede-eigenaars (VME).

Er is steun mogelijk voor elk type warmtepomp waarvan het totale factuurbedrag minimaal € 1.000 bedraagt. Voor warmtepompen in niet-woongebouwen, wordt de premie berekend in functie van het vermogen van de warmtepomp:

 • De basispremie voor een geothermische warmtepomp bedraagt € 4.000 - € 57.000.
 • De basispremie voor een lucht-water warmtepomp bedraagt € 3.000 - € 47.000 (voor eindfacturen vanaf 2022 en aangevraagd uiterlijk op 31 december 2025) en max. € 32.250 bij aanvragen vanaf 1 januari 2026. 
 • De basispremie voor een lucht-lucht warmtepomp bedraagt € 300 - € 4.800.
 • De basispremie voor een hybride warmtepomp bedraagt € 2.000 - € 31.250 (voor eindfacturen vanaf 2022 en aangevraagd uiterlijk op 31 december 2025) en max. € 23.500 bij aanvragen vanaf 1 januari 2026.

Deze premie geldt enkel voor investeringen in gebouwen:

 • die vóór 2014 zijn aangesloten op het elektriciteitsdistributienet
 • of die vanaf 2014 zijn aangesloten op het elektriciteitsdistributienet en waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar voor de datum van de eindfactuur werd verleend, die voldoen aan de EPB-eisen die erop van toepassing zijn en waarvoor de EPB-aangifte (open definitie) tijdig is ingediend.

Meer informatie op de site van Mijn VerbouwPremie > Mijn-verbouwpremie-voor-warmtepomp

GREEN investeringssteun

GREEN is een steunprogramma (2023-2024) van de Vlaamse overheid dat de vergroening van bedrijven stimuleert. Het doel is om over te schakelen van fossiele brandstoffen naar elektriciteit of groene energie of om de energie- efficiëntie te verhogen.

Technologieën zoals warmtepompen helpen deze transitie ondersteunen. 

Via GREEN kan je steun aanvragen voor warmtepompen die warmte onttrekken aan oppervlaktewater (aquathermie) of aan riolering (riothermie), of die zorgen voor recuperatie van restwarmte/koude bij grote ondernemingen.

De subsidie bedraagt 20 tot 55% van de aanvaarde meerkosten t.o.v. een standaardinvestering, afhankelijk van de grootte van de onderneming en de technologie. De totale GREEN-steun voor alle steunaanvragen van een onderneming samen is maximaal maximum € 1 miljoen.

Meer informatie op de VLAIO site www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/green-investeringssteun.

Ecologiepremie+

Ecologiepremie+ is een steunprogramma van de Vlaamse overheid waarmee ze ondernemingen wil stimuleren om hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig te organiseren. Vlaanderen neemt daarbij een deel van de extra investeringskosten, die een dergelijke investering met zich meebrengt, voor haar rekening.

Ecologiepremie+ wordt toegekend voor investeringen in technologieën die voorkomen op de Limitatieve Technologieënlijst (LTL), en die voldoen aan de voorwaarden. 

Via Ecologiepremie+ kan je voor de meerkost van volgende types warmtepompen een subsidie verkrijgen:

 • geothermische warmtepomp:
  •  T 201050: nettosubsidie van 41,25% (kmo) en 33,75% (go)
  •  T 201091: nettosubsidie van 22,5% (kmo) en 11,25% (go)
 • chemische warmtepomp: T 201063: nettosubsidie van 38% (kmo) en 28,5% (go)
 • warmtepomp voor recuperatie van restenergie: T 100078: nettosubsidie van 40% (kmo)
 • warmtepomp geïntegreerd in een vaatwasser: T 201053: nettosubsidie van 13,5% (kmo) en 6,75% (go)

Het totale bedrag aan toegekende ecologiepremie bedraagt maximaal € 1 miljoen per onderneming over een periode van 3 jaar.

Meer informatie op de VLAIO site www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/ecologiepremie.

De ecologiepremie+ mag niet gecumuleerd worden met andere steun. Dit betekent dat een onderneming geen steun mag aanvragen voor dezelfde in aanmerking komende investeringskosten bij verschillende organisaties en/of steuninstrumenten. Dit betekent dat er bijvoorbeeld geen overlap toegestaan is tussen premies van VLAIO en VEKA, verhoogde investeringsaftrek (energie, milieu, vervoer, …), dat er geen overlap mag zijn tussen premies van Fluvius en steun via VLAIO, … 

Call Groene Warmte

Wie investeert in nieuwe projecten van groene warmte, restwarmte of warmtenetten kan een steunaanvraag indienen bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

Voor grootschalige warmtepompen met een bruto thermisch vermogen van meer dan 300 kWth (of een uitbreiding van meer dan 300 kWth)  kan je meedoen met de call groene warmte. De steun bedraagt 30% tot 65% van de in aanmerking komende kosten (maximum € 1 miljoen).

Bij elke nieuwe call worden de ontvankelijke investeringsprojecten beoordeeld en gerangschikt. Het beschikbare subsidiebudget wordt verdeeld over de gunstig gerangschikte investeringsprojecten tot de budgettaire enveloppe opgebruikt is.

Steun via deze call is enkel mogelijk voor projecten die niet in aanmerking komen voor andere steun, zoals het Certificatensysteem, de Ecologiepremie+, GREEN investeringssteun en de Strategische ecologiesteun.

Jaarlijks worden er twee steunoproepen 'Call groene warmte' gelanceerd. Momenteel staat er geen oproep open.

Meer informatie in de Subsidiedatabank Groene warmte, restwarmte en warmtenetten: investeringssteun (Call groene warmte).

Verhoogde investeringsaftrek

Bij dit fiscaal voordeel kan je een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen uitgevoerd tijdens het belastbaar tijdperk, aftrekken van de belastbare winst.

De investeringsaftrek bestaat uit een basispercentage dat voor investeringen uitgevoerd in 2024 (aanslagjaar 2025) 8% bedraagt voor zelfstandigen en kleine ondernemingen (fiscale definitie). Daarnaast heb je nog de verhoogde investeringsaftrek waaronder deze voor energiebesparende investeringen die ook voor grote ondernemingen kan toegepast worden.

Om te kunnen genieten van de verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen van 15,5% (aanslagjaar 2025) moeten deze investeringen opgenomen zijn in een bepaalde categorie, vermeld op een lijst. Investeringen in warmtepompen kan je terugvinden in categorie 11 ‘Gebruik van hernieuwbare energie’. 

Bovendien moet er voor deze investeringen een attest bij de belastingaangifte worden toegevoegd dat je kan aanvragen via een online aanvraagformulier.

Meer informatie in de maatregel Investeringsaftrek in de Subsidiedatabank.

De-minimis

Sommige subsidies vermeld op deze pagina vallen onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving.  De de-minimissteun aan bedrijven mag over drie jaar gespreid niet meer dan € 300.000 bedragen.

Dit is het geval voor de premies via Mijn Verbouwpremie. Voor meer info zie Veelgestelde vragen: De-minimis.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.