Zonneboiler en warmtepompboiler steun

Laatst gewijzigd op 16 jul 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen
Voor wat
investeringen in een zonneboiler of warmtepompboiler
Subsidie/Fiscaal voordeel
varieert per instrument

Wat houdt de maatregel in

Zonneboilers gebruiken zonlicht als warmtebron, warmtepompboilers halen warmte uit de lucht. Deze warmte slaan ze op in een buffervat onder de vorm van warm water. Het warme water kan vervolgens gebruikt worden voor sanitaire doeleinden, (vloer)verwarming of procesdoeleinden. Ook bij bewolking en in de winter produceren deze systemen warmte.

Hier vind je een overzicht van de belangrijkste subsidies voor zonneboilers en warmtepompboilers.

Mijn Verbouwpremie

Mijn VerbouwPremie is een subsidie van de Vlaamse overheid voor de uitvoering van o.m. renovatiewerken en energiebesparende investeringen. 

Voor bestaande niet-woongebouwen kan je een aanvraag voor een premie indienen als 'andere investeerder'. Dit zijn zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, zoals bijvoorbeeld een onderneming of vereniging van mede-eigenaars (VME).

Zonneboiler

Er is steun mogelijk voor een nieuwe zonneboiler bestaande uit thermische zonnecollectoren, opslagvat, leidingen, regeling en naverwarming.

Voor zonneboilers in bestaande niet-woongebouwen, bedraagt de premie € 200 per m2 apertuuroppervlakte, met een maximum van € 20.000 of 40% van het factuurbedrag (excl. btw).

Deze premie geldt enkel voor investeringen in gebouwen:

  • die vóór 2014 zijn aangesloten op het elektriciteitsdistributienet
  • of die vanaf 2014 zijn aangesloten op het elektriciteitsdistributienet en waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar voor de datum van de eindfactuur werd verleend, die voldoen aan de EPB-eisen die erop van toepassing zijn en waarvoor de EPB-aangifte(open definitie) tijdig is ingediend.

Meer informatie op de site van Mijn VerbouwPremie > Mijn-verbouwpremie-voor-zonneboiler.

Warmtepompboiler

Deze premie geldt enkel voor investeringen in gebouwen:

  • die vóór 2014 zijn aangesloten op het elektriciteitsdistributienet
  • of die vanaf 2014 zijn aangesloten op het elektriciteitsdistributienet en waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar voor de datum van de eindfactuur werd verleend, die voldoen aan de EPB-eisen die erop van toepassing zijn en waarvoor de EPB-aangifte(open definitie) tijdig is ingediend.

Voor warmtepompboilers in bestaande niet-woongebouwen wordt de premie berekend in functie van het vermogen van de warmtepompboiler:

  • De basispremie bedraagt € 900 voor vermogens tot en met 2 kW.
  • Voor elke kW daarboven is er een extra bedrag van € 180.
  • De premie bedraagt maximaal € 11.340 of 40% van het factuurbedrag (excl. btw).

Meer informatie op de site van Mijn VerbouwPremie > Mijn-verbouwpremie-voor-warmtepompboiler.

Ecologiepremie+

Met de ecologiepremie wil de Vlaamse overheid ondernemingen stimuleren om hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig te organiseren. Vlaanderen neemt daarbij een deel van de extra investeringskosten, die een dergelijke investering met zich meebrengt, voor haar rekening.

Ecologiepremie+ wordt toegekend voor investeringen in technologieën die voorkomen op de Limitatieve Technologieënlijst (LTL), en die voldoen aan de voorwaarden.

Zonneboiler

Via Ecologiepremie+ kan je voor een zonneboiler systeem voor het verwarmen van water voor verwarming, sanitaire en/of procesdoeleinden een subsidie verkrijgen (T 201093):

  • Nettosubsidie: 41,25% (kmo), 33,75% (go)
  • Essentiële componenten: thermische zonne-energiesystemen bestaande uit zonnecollectoren/-spiegels, buffervat, beveiligingsapparatuur, circulatiepompen, installatiekosten en meet- en regelapparatuur

Het totale bedrag aan toegekende ecologiepremie bedraagt maximaal € 1 miljoen per onderneming over een periode van 3 jaar.

Meer informatie op de VLAIO site www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/ecologiepremie.

Call Groene Warmte

Wie investeert in nieuwe projecten van groene warmte, restwarmte of warmtenetten kan een steunaanvraag indienen bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

Grootschalige zonneboiler

Voor een grootschalige zonneboiler met een bruto thermisch vermogen van meer dan 300 kWth kan je meedoen met de call groene warmte. De steun bedraagt maximaal 30% tot 65% van de in aanmerking komende kosten (maximum € 1 miljoen).

Bij elke nieuwe call worden de ontvankelijke investeringsprojecten beoordeeld en gerangschikt. Het beschikbare subsidiebudget wordt verdeeld over de gunstig gerangschikte investeringsprojecten tot de budgettaire enveloppe opgebruikt is.

Steun via deze call is enkel mogelijk voor projecten die niet in aanmerking komen voor andere steun, zoals het Certificatensysteem, de Ecologiepremie+, GREEN investeringssteun en de Strategische ecologiesteun.

Jaarlijks worden er twee steunoproepen 'Call groene warmte' gelanceerd. Momenteel staat er geen oproep open. Er wordt in 2024 slechts één call groene warmte georganiseerd, in het najaar. 

Meer informatie in de Subsidiedatabank Groene warmte, restwarmte en warmtenetten: investeringssteun (Call groene warmte).

Verhoogde investeringsaftrek

Bij dit fiscaal voordeel kan je een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen uitgevoerd tijdens het belastbaar tijdperk, aftrekken van de belastbare winst.

De investeringsaftrek bestaat uit een basispercentage dat voor investeringen uitgevoerd in 2024 (aanslagjaar 2025) 8% bedraagt voor zelfstandigen en kleine ondernemingen (fiscale definitie). Daarnaast heb je nog de verhoogde investeringsaftrek waaronder deze voor energiebesparende investeringen die ook voor grote ondernemingen kan toegepast worden.

Om te kunnen genieten van de verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen van 15,5% (aanslagjaar 2025) moeten deze investeringen opgenomen zijn in een bepaalde categorie, vermeld op een lijst. Investeringen in zonneboilers en warmtepompboilers kan je terugvinden in categorie 11 ‘Gebruik van hernieuwbare energie’. 

Bovendien moet er voor deze investeringen een attest bij de belastingaangifte worden toegevoegd dat je kan aanvragen via een online aanvraagformulier.

Meer informatie in de maatregel Investeringsaftrek in de Subsidiedatabank.

De-minimis

Sommige subsidies vermeld op deze pagina vallen onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. De de-minimissteun aan bedrijven mag over drie jaar gespreid niet meer dan € 300.000 bedragen.

Dit is het geval voor de premies via Mijn Verbouwpremie. Voor meer info zie Veelgestelde vragen: De-minimis.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

Een overzicht van de fysieke kantoren van VLAIO kan je vinden op de website > adressen. Neem bij voorkeur contact op met VLAIO via e-mail of telefoon. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan het onderstaande postadres.

Afdeling / Dienst
(postadres)
Adres

Koning Albert-II-laan 15 bus 331
1210 Brussel
België

Telefoon
E-mail
Website
Afdeling / Dienst
(postadres)
Adres

Koning Albert II-laan 15 bus 460
1210 Brussel
België

Telefoon