windmolens op zee

Klimaat en energie

Financiële steun 

Ecologiesteun: ecologiepremie plus en strategische ecologiesteun 

Ecologiepremie+

Kleine, middelgrote en grote ondernemingen die een aantal goedgekeurde ecologische investeringen uitvoeren in het Vlaamse Gewest kunnen genieten van ecologiesteun. Ecologische investeringen zijn investeringen in energiereductie, hernieuwbare energie, verbetering van het klimaat (CO2-reductie en tegen droogte) en het milieu en in circulaire economie.  

Via de Ecologiepremie Plus kunnen ondernemingen investeringssteun verkrijgen voor investeringen die voorkomen op de limitatieve technologieënlijst (LTL). De technologieën die momenteel in aanmerking komen, houden verband met de thema’s koeling, transport, verlichting, warmte, water en diverse. De steun bedraagt 15 tot 55% op de ecologische meerkosten van de essentiële investeringscomponenten naargelang de technologie en de grootte van de onderneming. 

Lees meer over de Ecologiepremie+.

Strategische Ecologiesteun 

Onderneming specifieke strategische investeringsprojecten vanaf 3 miljoen euro kunnen genieten van de Strategische Ecologiesteun. De steun bedraagt 20 tot 40% op de ecologische meerkosten van de in de aanmerking komende investeringscomponenten naargelang de technologie en de grootte van de onderneming. 

De ecologiesteun geldt niet voor land- en tuinbouw, openbare besturen en vzw's. 

De steunaanvraag moet voor de start van de investeringen gebeuren. 

Lees meer over de Strategische Ecologiesteun.

Kmo-groeisubsidie 

De kmo-groeisubsidie is een subsidie-instrument waarmee de Vlaamse overheid kmo’s in Vlaanderen ondersteunt bij het realiseren van hun eigen groeitraject. Ben je van plan om met jouw bedrijf een nieuwe strategie uit te rollen? Ga je nieuwe producten lanceren of ga je nieuwe markten verkennen? Met de kmo-groeisubsidie subsidieert de Vlaamse overheid immers de strategische kennis die je nodig hebt om van dergelijke heroriënteringen een succes te maken.  De wijze waarop je de kennis in huis haalt kies je zelf. Je kan ervoor kiezen om samen te werken met een strategische consultant of je kan iemand aanwerven. Ook een combinatie van beide is mogelijk. 

Lees meer over de kmo-groeisubsidie.

Steun voor zonnepanelen

Voor het installeren van zonnepanelen (PV-systemen) bestaan een reeks steunmaatregelen. Hieronder een overzicht voor ondernemers:

Via de energienetbeheerder 

Investeer je als ondernemer in zonnepanelen (met een omvormervermogen tot 10 kVA)? Dan bestaat er steun via de energienetbeheerder Fluvius. Deze eenmalige premie bedraagt maximum € 1.500. Belangrijk om weten is dat de premie enkel wordt toegekend voor bestaande gebouwen in het Vlaamse Gewest die aangesloten werden op het distributienet vóór 1 januari 2014, of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan vijf jaar voor de datum van de eindfactuur werd verleend. Via de maatregel Energiepremies voor ondernemingen houden we je op de hoogte van wijzigingen in deze energiepremies.

Fiscaal voordeel 

Voor investeringen geldt de Investeringsaftrek. Deze is van toepassing als je in bepaalde zaken gaat investeren (investeringen in deze context = zaken die op de balans geactiveerd worden en op minstens 3 jaar afschrijfbaar zijn). Nog tot eind 2022 mag je dankzij deze regeling 25% van het investeringsbedrag aftrekken van de belastbare winst als je voldoet aan de definitie van kleine vennootschap.  

Voldoe je niet aan de definitie van kleine vennootschap dan kan je via de verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen 13,5% investeringsaftrek verkrijgen. Om te kunnen genieten van deze verhoogde investeringsaftrek van 13,5% moeten deze investeringen opgenomen zijn in een bepaalde categorie, vermeld op een lijst. Investeringen in zonnepanelen (met of zonder opslagbatterij) kan je terugvinden in categorie 11 ‘Gebruik van hernieuwbare energie’. Bovendien moet er voor deze investeringen een attest bij de belastingaangifte worden toegevoegd dat je kan aanvragen via www.energiesparen.be/inleiding-formulier-verhoogde-investeringsaftrek. In geval deze investering zowel voor beroepsdoeleinden als voor privédoeleinden wordt gebruikt (bv. zonnepanelen op een woning die deels voor beroepsdoeleinden en deels als privéwoning wordt gebruikt) wordt zowel de verhoogde investeringsaftrek als de gewone investeringsaftrek enkel toegepast op het beroepsgedeelte van het investeringsbedrag.   

Call groene stroom van de Vlaamse overheid 

Via de Call groene stroom van het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) kunnen zowel zelfstandigen als vennootschappen die investeren in nieuwe zonnepanelen (PV-installaties met omvormervermogen van 25kW t.e.m. 5MW) een subsidie verkrijgen. De steun bedraagt maximum € 22/MWh voor overige PV-installaties en PV op marginale gronden en € 33/MWh voor drijvende PV-installaties. 

Enkel nieuwe installaties waaraan geen groenestroomcertificaten zijn toegekend of kunnen worden toegekend komen voor steun in aanmerking. Je kan enkel steun aanvragen als een projectoproep openstaat. De laatste oproep van de 3 oproepen in 2022 wordt vermoedelijk gelanceerd op 13 oktober 2022 tot en met 27 oktober 2022. Alle informatie kan je terugvinden in deze maatregel in de  Subsidiedatabank: Investeringssteun voor zonnepanelen en windturbines (Call groene stroom). We houden je op de hoogte via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'. 

Groenestroomcertificaten 

Ben je eigenaar van een installatie die elektriciteit produceert in het Vlaamse Gewest op basis van hernieuwbare energiebronnen zoals wind, zon, biomassa, … dan kan je via VEKA nog steeds groenestroomcertificaten (GSC) verkrijgen in 2022. Voor nieuwe zonnepanelen kan dit enkel nog voor installaties met een netto vermogen van meer dan 5MW waarbij de bandingfactor (correctiefactor die het aantal certificaten bepaalt) op maat van het project wordt berekend.  

De verkregen groenestroomcertificaten kunnen verkocht worden tegen de wettelijk gegarandeerde tarieven aan de distributienetbeheerder als de installatie verbonden is met het elektriciteitsnet. Daarnaast kan men de certificaten ook verkopen aan de elektriciteitsleveranciers. 

Meer informatie in de maatregel Vlaamse groenestroomcertificaten (GSC) in de Subsidiedatabank. 

Andere Vlaamse, Federale en Europese steunmaatregelen 

Er zijn verschillende financiële steunmaatregelen beschikbaar voor de energie- en klimaattransitie, waaronder oa. subsidies via Europese programma’s of investeringen van oa. PMV. Voor informatie over Europese programma’s kan je contact opnemen met NCP Flanders

Op zoek naar andere steunmaatregelen rond duurzame energie? 

Raadpleeg de meest recente opportuniteiten via onze subsidiedatabank.