bijna lege horecazaak- foto van nathandumlao, unsplash

Nood aan financiële ademruimte

Premies en andere inkomsten

Om de coronacrisis goed door te komen, is het voor veel ondernemingen onvoldoende om alleen de kosten te minimaliseren. Overheidssteun is broodnodig om deze periode te overbruggen. Als zelfstandige kan je terugvallen op een vervangingsinkomen. Als bedrijf kom je mogelijks in aanmerking voor één van onderstaande premies. Verder geven we ook enkele tips om inkomsten te genereren in tijden van crisis:

Overbruggingsrecht

Zelfstandigen kunnen tijdens de coronacrisis soms een beroep doen op één van de uitkeringen van het Overbruggingsrecht:

  • Het 'Dubbel corona-overbruggingsrecht' kan worden toegepast voor de maand december 2021 door zelfstandigen die hun activiteiten volledig moeten onderbreken. Deze regeling geldt tevens voor de maanden januari, februari en maart 2022. 
  • Het 'Crisis-overbruggingsrecht-omzetdaling pijler 2' kan vanaf december 2021 worden toegepast voor wie geconfronteerd werd met een omzetdaling van 40%.  
  • Het is in bepaalde situaties ook nog mogelijk om het 'Crisis-overbruggingsrecht bij quarantaine of zorg voor een kind pijler 3' te bekomen. Dit werd eveneens verlengd tot eind maart 2022. 

Meer info over deze uitkeringen lees je in de Subsidiedatabank Overbruggingsrecht voor zelfstandigen.

Vlaams beschermingsmechanisme 11

Via dit Vlaams Beschermingsmechanisme zullen bepaalde sectoren (o.a. eventsector, discotheken, feestzalen, bus- en personenvervoer, grote vakantiewoningen en jeugdherbergen, reisbureaus, bioscopen, professionele indoorsportclubs, …) terug steun kunnen aanvragen ingevolge de sterke exploitatiebeperkingen. De steun zal  10% van de helft van de omzet die de onderneming had in het laatste kwartaal van 2019 bedragen, beperkt tot bepaalde drempels. Deze maatregel is nog niet operationeel. Deze maatregel wordt nog aangemeld bij de EU in het kader van staatssteunregels. Pas na goedkeuring door Europa kan de Vlaamse Regering een definitieve beslissing nemen en kan de steunmaatregel door VLAIO uitgewerkt worden. We houden je op de hoogte via de nieuwsbrief van VLAIO. Meer informatie in het nieuwsbericht Vlaanderen biedt bescherming aan zwaar getroffen ondernemers.

Globalisatiemechanisme

Net zoals in 2020 wordt voor 2021 een globalisatiemechanisme uitgewerkt voor gezonde bedrijven die ten gevolge de coronamaatregelen zware omzetverliezen van meer dan 60% over het ganse jaar hadden. Deze maatregel is nog niet operationeel.  Deze maatregel wordt nog aangemeld bij de EU in het kader van staatssteunregels. Pas na goedkeuring door Europa kan de Vlaamse Regering een definitieve beslissing nemen en kan de steunmaatregel door VLAIO uitgewerkt worden. Meer informatie in het nieuwsbericht Vlaanderen biedt bescherming aan zwaar getroffen ondernemers.

Voorraden verkopen

Veel bedrijven houden te grote voorraden aan van hun stock, en voorraden kosten geld. Een snelle manier om geld in het laatje te krijgen is door deze voorraden te verkopen, bijvoorbeeld via commerciële acties. Een actie versterkt ook de band met jouw klanten. Op lange termijn kan je bekijken hoe je veel geld kan besparen door jouw voorraadbeheer te optimaliseren. Hiermee toon je ook aan je financiële partners dat je werkt aan de verbetering van de liquiditeit van je onderneming.

Klantenvorderingen opvolgen

Je hebt er zeker in crisistijd alle belang bij om snel te factureren en klantenvorderingen goed op te volgen. Commercieel gezien is het interessant om je klanten betalingsuitstel te verlenen, maar besef goed dat dit het werkkapitaal van jouw bedrijf kan aantasten. Klanten betalingsuitstel geven terwijl jij wel jouw leveranciers snel of contant moet betalen, houdt risico's in voor je onderneming. Zit je met heel wat openstaande facturen, en heb je dringend werkkapitaal nodig? Met factoring kan je via een derde partij - de factor - een voorschot krijgen voor het bedrag van jouw openstaande commerciële vorderingen (facturen). Je kan zelfs het volledige beheer van je klantenvorderingen uitbesteden aan deze derde partij en dekking krijgen tegen niet-betaling. Zo word je steeds snel betaald voor geleverde goederen of diensten en komt het werkkapitaal van jouw onderneming niet in gevaar. Vraag naar je opties bij je bank of adviseur om te starten met factoring. Lees hier meer over factoring.