Premies en andere inkomsten

Om de coronacrisis goed door te komen, is het voor veel ondernemingen onvoldoende om alleen de kosten te minimaliseren. Overheidssteun is broodnodig om deze periode te overbruggen. Als zelfstandige kan je terugvallen op een vervangingsinkomen. Als bedrijf kom je mogelijks in aanmerking voor één van onderstaande premies. Verder geven we ook enkele tips om inkomsten te genereren in tijden van crisis:

1. Corona hinderpremie

Ben je als ondernemer getroffen door een volledige sluiting? Dan heb je mogelijks recht op de corona hinderpremie van € 4.000. Moet je na 6 april nog steeds alle dagen gesloten moet blijven? Dan krijg je een premie van € 160 per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag. De corona hinderpremie kan je aanvragen tot uiterlijk 18 juni 2020. Meer informatie over de corona hinderpremie vind je hier. 

2. Corona compensatiepremie

Hebben de maatregelen van de federale overheid tot gevolg dat je onderneming een omzetdaling van minstens 60% heeft in de periode tussen 14 maart 2020 en 30 april 2020 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor de corona compensatiepremie van € 3.000. De aanvraag voor deze premie kan ingediend worden tot 30 juni 2020. Meer informatie over de corona compensatiepremie vind je hier.

3. Overbruggingsrecht

Heb je als zelfstandige in hoofd- of bijberoep je activiteit verplicht moeten sluiten of minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig moeten onderbreken door de coronacrisis? Je hebt recht op een volledige of gedeeltelijke financiële uitkering per maand tijdens crisisperiode. Deze maatregel is al verlengd tot juni 2020. Meer info over overbruggingsrecht lees je hier in de subsidiedatabank

4. Compensatieregeling voor de kinderopvang

De Vlaamse Regering werkte een specifieke compensatieregeling uit voor ondernemers uit de kinderopvang die open en beschikbaar blijft tijdens de coronacrisis. Ouders moeten niet betalen wanneer hun kind niet naar de opvang komt in de periode van 14 maart tot alvast minstens 8 juni 2020. Er mogen ook geen respijtdagen worden ingeroepen. Om dit te compenseren kan de kinderopvang een compensatiesubsidie aanvragen. Hier lees je meer over de compensatieregeling voor de kinderopvang. 

5. Premies van gemeenten en steden

Veel steden en gemeenten voorzien ook op lokaal niveau steunmaatregelen voor de getroffen zelfstandigen en ondernemers. Sommige lokale besturen voorzien zelfs aanvullende premies voor ondernemers die recht hebben op de corona hinderpremie of corona compensatiepremie van de Vlaamse overheid. Meer informatie hierover vind je hier in de rubriek 'Aanvullende premies op de Corona hinderpremie'

6. Voorraden verkopen

Veel bedrijven houden te grote voorraden aan van hun stock, en voorraden kosten geld. Een snelle manier om geld in het laatje te krijgen is door deze voorraden te verkopen, bijvoorbeeld via commerciële acties. Een actie versterkt ook de band met jouw klanten. Op lange termijn kan je bekijken hoe je veel geld kan besparen door jouw voorraadbeheer te optimaliseren. Hiermee toon je ook aan je financiële partners dat je werkt aan de verbetering van de liquiditeit van je onderneming. 

7. Klantenvorderingen opvolgen

Je hebt er zeker in crisistijd alle belang bij om snel te factureren en klantenvorderingen goed op te volgen. Commercieel gezien is het interessant om je klanten betalingsuitstel te verlenen, maar besef goed dat dit het werkkapitaal van jouw bedrijf kan aantasten. Klanten betalingsuitstel geven terwijl jij wel jouw leveranciers snel of contant moet betalen, houdt risico's in voor je onderneming. Zit je met heel wat openstaande facturen, en heb je dringend werkkapitaal nodig? Met factoring kan je via een derde partij - de factor - een voorschot krijgen voor het bedrag van jouw openstaande commerciële vorderingen (facturen). Je kan zelfs het volledige beheer van je klantenvorderingen uitbesteden aan deze derde partij en dekking krijgen tegen niet-betaling. Zo word je steeds snel betaald voor geleverde goederen of diensten en komt het werkkapitaal van jouw onderneming niet in gevaar. Vraag naar je opties bij je bank of adviseur om te starten met factoring.

8. Sectorale steunmaatregelen

Voor heel wat sectoren werden specifieke maatregelen uitgewerkt om ondernemingen binnen deze sector door de coronacrisis te loodsen. Zowel de overheid als de privésector biedt sectorale steunmaatregelen aan:  

Land- en tuinbouwsector 

Om tegemoet te komen aan de opgelopen schade van land- en tuinbouwbedrijven en siertelers, heeft de Vlaamse Regering een maatregelenpakket. Meer info over steun voor de land- en tuinbouwsector vind je hier. 

De federale overheid heeft een aantal maatregelen gelanceerd voor vitale sectoren - zoals de detailhandel en de voedingssector - zodat zij goed kunnen blijven functioneren tijdens de coronacrisis. Voor ondernemers in deze kritische sectoren is cruciaal dat zij tijdens deze periode steeds voldoende werknemers aan de slag kunnen houden. De maatregelen voor een vlotte arbeidsorganisatie zijn onder meer de vrijstelling van belasting voor vrijwillige overuren, versoepeling van de werktijden, de werkuren van studenten, enz... Lees meer over de ondersteuning van kritische sectoren in de subsidiedatabank.  

Toerisme

Toerisme Vlaanderen tracht in deze moeilijke tijden toeristische ondernemers zoveel mogelijk te ondersteunen. Dit gebeurt door onder meer via bepaalde steunmaatregelen, maar ook door ondersteuning te bieden aan initiatieven van partners. Een overzicht van de steun voor de toeristische sector vind je hier

HorecaComeback

Horeca Vlaanderen lanceerde met de steun van Toerisme Vlaanderen het initiatief HorecaComeback. Iedereen kan via deze website waardebonnen kopen om zijn favoriete Vlaamse horecazaken te steunen – en eens langs te gaan wanneer zij terug open zijn. Meer info lees je op horecacomeback.be.

Maand gratis auteursrechten voor horeca- en handelszaken

Sabam/Unisono sloot een akkoord met de horecafederaties en de unies van zelfstandige ondernemers UNIZO en UCM. Meer dan 100.000 horeca- en handelszaken kunnen tussen 4 mei met 30 juni 2020 een solidariteitsbijdrage aanvragen ter waarde van 1 maand auteursrechten. Hier lees je meer over de gratis maand auteursrechten voor horeca- en handelszaken.